Home

Achtergrond 139 reacties

Megastallen: wie het níet weet, mag het zeggen – Discussieer mee

Megastallen, ja of nee? Er zijn veel rationele argumenten vóór te noemen, maar gevoelsmatig wint het nee. De oplossing ligt niet bij een debat tussen degenen die hun standpunt hebben bepaald en de stellingen betrokken. Een grote groep mensen, -boeren, burgers en buitenlui- zit met vragen en twijfels. We wéten het niet precies. In plaats van vragen naar standpunten, moeten we vragen naar de twijfels, want dáárover zijn we het eens. Daarom moet iedereen die het niet weet, dat zeggen.

Voormalig minister en commissaris van de koningin in Groningen Hans Alders (PvdA) gaat de door staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) gewenste brede maatschappelijke discussie over megastallen leiden. Op basis van die discussie wil Bleker bepalen of deze stallen dieronvriendelijker, milieubelastender en beeldvervuilender zijn dan gewone stallen. Bleker zei dat het resultaat van de discussie en rapporten over de effecten op de volksgezondheid voor hem een leidraad moeten zijn voor een te schrijven visie op megastallen. Die visie wil hij in oktober presenteren, zei hij in het debat.

Argumenten voor schaalvergroting werken averechts

Is dit Maatschappelijk debat de oplossing? Over megastallen regeren emoties, argumenten helpen niet meer. Volgens Dick Veerman van foodlog.nl werkt het aandragen van rationele argumenten voor het behoud van een ‘grote landbouw’ voor Nederland contraproductief. Ook goede argumenten krijgen het gelijk niet meer. Veerman: "Die argumenten hebben op dit moment geen ‘landingsrechten’ in ons brein. Alle betrokkenen hebben de oprechte overtuiging het gelijk aan hun kant te hebben. Dat is niet meer te doorbreken. Betrokkenen houden elkaar in de greep en zijn té gegijzeld door hun eigen gelijk om het dossier nog adequaat aan het publiek voor te stellen."

Volgens Jan Paul van Soest in een goed stuk helpt het niet oplossingen voor de bezwaren aan te dragen; de discussie zal niet verstommen. "De zichtbare megastallen, en meer algemeen duidelijke tekenen van industrialisatie van de landbouw, verstoren de pastorale illusie, en confronteren de consument/burger met de eigen gespletenheid. De gemakkelijke oplossing is dan: in het geweer komen tegen de nieuwe ontwikkelingen, dat ontslaat hem of haar van de eigen verantwoordelijkheid. Als dit beeld juist is, zijn oplossingen niet uitsluitend te zoeken in de technisch-economische hoek. Werken aan herstel van relaties tussen producent en consument op alle niveaus is de sleutel."

Grotere vraagstukken

In het megastallen debat balt zich een veel groter landbouwvraagstuk samen. Hoe komt de boer uit de tredmolen van kostprijsdenken nu we tegen grenzen aanlopen? Hoe krijgt de burger weer 'gevoel' bij zijn eten? Nu het er toch komt, zou het debat over de megastallen kunnen dienen om de discussie over die onderliggende vragen te voeren.
Want het vraagstuk ‘megastallen ja of nee’ is veel te smal. Ikzelf kom er niet uit, zoals ik liet zien in deze overdenking: 10 Tegenstrijdige waarheden. Tegenstrijdig, en toch ben ik het met alle punten eens. Zouden niet veel mensen die twijfels, vragen, paradoxen gemeen hebben? In plaats van vragen naar standpunten, moeten we vragen naar twijfels, want dáárover zijn we het eens. Daarom moet iedereen die het niet weet, dat zeggen.

Discussie

Welke vragen en twijfels hebt u? Of bent u er juist zeker van dat megastallen dé oplossing zijn? Laat weten wat u antwoordde en discussieer mee.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Woopie

  Nooit meer grotere MEGASTALLEN en dat liefst Wereldwijd.
  Slecht voor de dieren, het milieu en de mens.
  Als we van de Natuur houden stoppen!!

 • no-profile-image

  Fricandel

  Op naar de schaalvergroting. Beter voor het Milieu, de Dieren, de medewerkers, de boer en beter voor de verfraaiing van het landschap !!!! Wel netjes in de omgeving inpassen.
  Ben wel tegen ondernemers die nooit genoeg denken te hebben en met 60 werknemers nog in een loggebied een nieuwe locatie willen oprichten. Maar megastallen moet voor de grotere gezinsbedrijven mogen omdat dat gewoon nodig is voor de innovatie en ontwikkeling.
  Maar wat is een megastal nu eigenlijk? Weet de journalist dat zelf ook ???

 • no-profile-image

  Han

  Josien. Ik heb voor 2 gestemd, niet omdat ik tegen Mega stallen ben. Ik weet eenvoudig niet wat uit oogpunt van dierwelzijn of milieu of volksgezondheid het beste is, groot of klein. Ik weet één ding wel Nederland is een klein landje met heel veel mensen, die leven als intensieve dierhouderij in Mega eenheden. In mij optiek is Nederland geen boeren / landbouw land meer maar een grote stad met uit de kluiten gewassen parken, die wij platteland noemen. Hier passen geen stallen in met honderduizenden kippen, varkens of duizenden koeien. Willen met alle geweld richting Mega eenheden in de intensieve veehouderij dan is er maar één plek voor >Maasvlakte<. Hier wonen, en recreeren geen mensen en voor aan en afvoer is geen overslag nodig. Geen mest transport meer, kan zo op het industrie terrein van Rijnmond vergist worden met ander bio afval. Voor mij is duidelijk de eenheden waar veel groeiboeren van dromen zijn geen boerderijen meer maar industriele eenheden, die ook zo benaderd moeten worden. Wil je uit de huidige impasse komen, zijn technische argumenten niet meer de oplossing, de andere partij heeft zich over gegeven aan gevoelens en daar redenen bij gezocht. Boeren zullen naast technische debatten eens moeten gaan filosoferen aan de bar na de vergadering van VION in plaats van daar gaan zitten kankeren. We zullen als boeren moeten proberen de anti dieren groep te begrijpen en daarna onze strategie gaan bepalen.
  Dit doet toch ieder goed voetbal team, ze bestuderen de tegenstander en maken dan een aanvalsplan. Ook voor bovenstaand probleem geldt de aanval is de beste verdediging.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik heb geen vragen en twijfels en mag niks zeggen, mooie boel. Maar omdat ik dat niet kan laten: het begrip megastal, terecht opgemerkt, wat is dat? is slechts een klein onderdeel van een hele grote machine.

 • no-profile-image

  Hans

  De defenitie megastal vind ik niet belangrijk,interresanter is het om te weten hoe groot wil men nu een bedrijf hebben in nederland op een locatie voor varkens kippen en koeien zijn hier verschillende aantallen dieren per catagorie te noemen.Want laten we eerlijk zijn om nu gelijk een stal te bouwen voor 200.000 legkippen dat vind ik voor Nederlandse begrippen persoonlijk behoorlijk gortig.

 • no-profile-image

  Sybren

  Wat zijn megastallen? GroenLinks zegt groter dan 300 GVE (is 300 koeien, 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens). Moeten er limieten gesteld worden aan grootte? Ik weet het niet. Alleen Nederland wordt wel voller en het meeste land is verzadigd met mest. Naar meer duurzaamheid is een optie. En ook de tegenpartij bestuderen zoals Han stelt.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Als dat de omvangen zijn Sybren dan barst het van de megabedrijven in Nederland. Maar omdat het vele jaren geduurd heeft voor die bedrijven om "mega" te worden staan er doorgaans meerdere kleinere stallen die door de erfbeplanting geheel of gedeeltelijk aan het oog onttrokken zijn. Stel als een bedrijf met tweeduizend zeugen in veel kleine gebouwen wordt uitgekocht voor bv stadsuitbreiding mag de eigenaar dan geen nieuwe moderne stal bouwen voor 1500 zeugen omdat buitenstaanders vinden dat de stal te groot is zelfs als de bedrijfsomvang minder"mega" wordt? Dat de grond verzadigd is met mest valt wel mee. Volgens mij is juist het tegendeel het geval. Je kunt vanuit het vliegtuig al zien dat heel veel gras licht groen is van kleur en vaak tegen geel aan zit. In oktober kan dat wel voorkomen , maar in mei? Beetje erg krap in de N mischien ?

 • no-profile-image

  varkensboer

  nou woopie ik heb een voorbeeld. een bedrijf in oude situatie heeft een gesloten varkensbedrijf met 200 zeugen gesloten. hij heeft uitbreidings plannen voor 400 zeugen gesloten. de amoniak uitstoot mag niet hoger worden komt luchtwasser op (milieu en mens), doordat hij de stal nog in oude situatie heeft liggen de varkens nog op minder m2 per dier nieuwbouw liggen varkens ruimer (welzijn)
  door de luchtwasser blijft de amoniak uitstoot gelijk of minder dus veranderd er niks voor de omgeving of juist in positieve zin en daarbij komt dat er elders geen 200 zeugen gesloten gehouden kunne worden omdat deze ondernemer rechten nodig heeft die ontrekt hij, dus op een ander plek gaat het mileu er op vooruit!
  welzijn gaat er ook op vooruit doordat de varkens meer ligruimte krijgen en de ondernemer meer personeel heeft die de aanwezige dier aan het verzorgen is.
  waar iedereen zich druk om maakt is volgensmij eerder de buitenkant men weet nie wat hij er mee moet omdat nu in een keer een stal neer word gezet terwijl dat vroeger stapsgewijs gebeurde, maar dit is helaas niet meer mogelijk, schuld hiervan is overheid!

 • no-profile-image

  koetje

  Wie heeft dit wel eens gelezen?
  <>

 • no-profile-image

  Waanderink

  Megastallen slecht voor de dieren, het milieu en het landschap? Huh? het tegendeel is eerder waar. Lees ook <>.
  Er zijn boeren die schaalvergroting zien als een kans om duurzamer te produceren:<> of <>

 • no-profile-image

  Woopie

  Varkensboer?
  De overheid is hier mede schuldig aan, maar vergeet niet de banken, en de boeren zelf.
  Het werd instand gehouden door de banken die boeren van geld voorzagen, daar heeft de regering niet alleen zeggenschap over.
  Het is een zooitje belangenverstrengeling waar miljoenen DIEREN de dupe van worden, dat stuit de dierenvrienden/innen tegen de borst!

 • no-profile-image

  Han

  Ik kan het fout hebben, maar ik proef dat de boeren groter willen, omdat ze denken dat groter hun overlevings kansen vergroot. Deze ons door economen opgelegde zgn. wetmatigheid is discutabel. Zogauw groter betekent meer poduceren dan de markt aan kan is men verkeerd bezig. Ten eerste zal door over aanbod de prijs dalen en ten twede wordt het milieu door meer grondstof productie en productie afval zwaarder belast dan nodig. Laat één ding ons duidelijk zijn Economie is geen wetmatige wetenschap zoals biologie o.i.d. Maar meer gestoeld op door de mens gedane aannames, die dan ook denkfouten fouten kunnen bevatten, zoals boven beschreven. Laten we eerlijk zijn de enorme uitbreiding van bv varkens zonder grondgebonden te zijn heeft de kosten door mest afzet en luchtwassen etc. enorm verhoogd, zonder dat dit in de prijs te verrekenen is.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Boeren willen niet noodzakelijkerwijs groter, maar wel hun kostprijs in de gaten houden. Want als iedereen goedkoper wordt dan jij ben je weg.
  Net als bij dat rondjesfietsen op een wielerbaan waar iedere ronde de laatste af moet vallen, gaat iedereen dus heel hard fietsen. (Totdat er twee over zijn, dan gaat het opeens hééél langzaam.)

  dus als blijkt dat er bij een zekere schaal niet langer een lagere kostprijs te behalen is dan houdt het op. Of we moeten via het publiek de inzet en regels van de wedstrijd veranderen.

 • no-profile-image

  Han

  Josien je moet de kostprijs in de gaten houden accoord. Maar kun jij aantonen dat groei voldoende kostprijs verlaging oplevert om tegn lagere prijs te verkopen? Als het zo eenvoudig was groter, kostprijs naar beneden en nu is de buit binnen. Helaas is het anders, de meer productie resulteert in een prijs daling die sneler gaat dan de kostprijs daling. Wie durft nu nog vol te houden dat dit de goede weg is?? Ja de handel is zeer tevreden met deze gang van zaken, hun marge lijdt er niet onder, ze kunnne de armen der aarde ook nog bedienen op kosten van de voedsel producent. Soms vraag ik me zeer sarcastisch af wie wie subsidieerd, de overheid de boer of de boer de overheid met te lage prijzen voor basis voedsel?

 • no-profile-image

  Sybren

  De overheid subsidieert de boeren zodat zij blijven produceren en voor een prikkie blijven werken en alsmaar maar door moeten groeien om het hoofd boven water te houden, terwijl de tussenhandel met de buit opstrijkt en zichzelf meer en meer verrijkt over de rug van de boeren EN de consument. Dus wel degelijk subsidieert de boer de tussenhandel.

 • no-profile-image

  iemand

  Varkens en Kippenhouders ontvangen GEEN subsidie!!!

 • no-profile-image

  W Geverink

  De pluimveehouder op de voorpagina ontving 75000 Euries subsidie voor een houtkachel....

 • no-profile-image

  natuurboer

  Kostprijsverlaging, kostprijsverlaging en nog eens kostprijsverlaging, je hoort niets anders in dit soort discussies. Is er ooit wel een kostprijsverlaging in de landbouw geweest dan? De laatste decennia zijn er volop investeringen in de landbouw geweest, zogenaamd om de kostprijs te verlagen. Maar wat is er in werkelijkheid gebeurd.??? Precies het omgekeerde . Met die zogenaamde "kostprijsverlagende investeringen" van de laatste decennia is de kostprijs in de landbouw alleen maar gestegen.!!!!!!!!! ( Economisch ook wel verklaarbaar)
  Het ligt zo lekker in het gehoor om als boer te spreken over "kostprijsverlagende investeringen." Maar die boer liegt gewoon. Hij investeerd helemaal niet in kostprijsverlaging. Maar hij investeerd in een bedrijfsvoering waarbij hij genoegen neemt met een lagere marge per kilo product. Dat is dan de werkelijke reden. Concurreren met buurman boer op basis van een hogere kostprijs in plaats van een lagere opbrengstprijs, dat is er momenteel gaande in de landbouw. Boeren proberen bij zichzelf de kostprijs zo hoog mogelijk op te jagen, waarbij dan de laagst mogelijke marge per kilo product doorslaggevend zal zijn om in de concurrentiestrijd te kunnen overleven. Of anders gezegd hoe kan ik als boer de kostprijs van buurman boer zo ver mogelijk opjagen waarbij hij het loodje gaat leggen. Dat de eigen kostprijs dan ook omhoog gaat neem je dan voor lief. Het gaat dan toch om de marge per kilo product. En dat bereik je dan als boer door zogenaamde "kostprijsverlagende investeringen" te doen. Kijk de laatste decennia maar naar het prijsverloop van zowel kostprijs als opbrengstprijs in de landbouw. De opbrengstprijs is nagenoeg gelijk gebleven maar de kostprijs is tegelijkertijd enorm gestegen.
  Die "kostprijsverlagende investeringen" zijn niets anders dan fabels. Maar we zijn net mensen die mekaar zo graag voor de gek willen houden. En het spel met die "kostprijsverlagende investeringen" zal net zolang door gaan totdat de boeren onder mekaar de kostprijs zo hoog hebben opgejaagd, waarbij de kostprijs boven de opbrengstprijs uit gaat stijgen. Een discussie over wel of geen megastal lijkt dan zinloos. Het wordt meer een gevalletje om het "kostprijsverlagende dromenland" te verlaten en weer met beide benen op de grond te gaan staan.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Han, ik ben het met je eens de boer/ producent laat zich in het ootje nemen, ''meer voor minder''. @Josien, omdat ik mijn bedenkingen heb, ten opzichte van de Megastallen, het volgende; het Fabrieksmatige houden van dieren gaat ten koste van het individuele, het recht van de sterkste gaat gelden, de rest mag in de worst of destructie!!!... Als wij liefde hebben voor het boerenvak moet het sociale toch boven het kapitale staan ???... Of vinden wij geld belangrijker dan levenskwaliteit voor mens en dier???...

 • no-profile-image

  Henk

  @Piet, Hoe zit het met de bedrijven in Midden Europa? Ik heb vroeger op school geleerd dat achter het toenmalige IJzeren Gordijn alles werd omgezet naar kolosale staatsbedrijven. Het ging door de inzet van het personeel niet goed. Maar hoe gaat het nu? Na de omwenteling werd weleens gezegd dat Polen de graanschuur van Europa zou worden. Als je veel graan hebt kun je ook veel dieren houden. Maar is dat ook gebeurd?

 • no-profile-image

  producent brabant

  Gelukkig is het een onderwerp geworden waar nu over gediscussierd kan en mag worden. Dank indeze aan Zembla die dit op de agenda heeft kunnen zetten in brabant. Wat zijn de grenzen???ik denk gewoon wat de consumenten willen. Dat zijn tenslotte wel de opdrachtgevers voor de produktie van veilig , smakelijk, welzijnsvriendelijk en gezond vlees. Er is eigenlijk maar een voorwaarde en dat is dat het economisch ook haaalbaar is voor de boer. Als ik mag kiezen als boer dan kies ik voor dat kleine stalletje en dan ook nog graag zo dat mijn varkentjes buiten mogen spelen. Hopenlijk worden we het samen eens.

 • no-profile-image

  `Stijn

  Laten we als voorbeeld eieren nemen


  denk na hoeveel geld besteed iemand aan eieren per jaar ? 30 euro ? Wanneer de burgen bereid is dit te verhogen tot 35 zal er zo enorm vele opgelost zijn is het niet ?

 • no-profile-image

  Henk

  De veehouderij moet industrialiseren, daar valt niet aan te ontkomen. Maar dan moeten we die fabrieken ook als industrie beschouwen en er het open land niet meer bevuilen. Dat blijft voor de grondgebonden landbouw. En laten we voor deze industrie een argo-maasvlakte inrichten met goede aanvoer mogelijkheden van voer en goede mestverwerking.

 • no-profile-image

  sam

  Megastallen bouwen en diergeneesmiddelen zoals antibiotica afbouwen, hoeveel willen jullie straks dan naar Rendac in Afvoeren?
  Doodlopend traject!

 • no-profile-image

  klaas

  megastallen in nederland, zijn maar kleine bedrijfjes wereldwijd gezien. Wat 20 jaar geleden groot was is nu klein en zo door. Voor meer dierenwelzijn moet er meer ruimte worden geboden aan de dieren, dus worden de stallen groter.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet het zijn niet de boeren maar wij die de landbouw wereld niet begrijpen. Wij leven net als de Scandinavische boeren liever een sociaal leven met minder vee, dan de meeste boeren die liever een asociaal leven lijden met (te) veel vee. Zodat ze zichzelf vroeg of laat tegen komen.
  Gister bezocht in een biologisch melkvee bedrijf ingeklemd tussen twee standaard bedrijven, er kwam tien ha vrij voor alle drie gunstig gelegen. Dus drie boeren naar de bank waar de bio boer met een zak geld uit kwam en de anderen te horen kregen dat er eerst maar eens afgelost moest worden alvorens er nieuw geld kwam. De enige angst van deze man is een ongecontroleerde productie uitbreiding, zodat de biozuivel tot bulk verwordt. De handel zal er alles aan doen om dit te laten gebeuren, zij zijn gebaad bij volume omvang tegen een lage prijs.
  @Producent. Jij stelt dat de consument opdrachtgever is aan de boer. Helaas als dit zo was dan konden de boeren en burgers het wel eens worden denk ik over die paar dubbeltjes meer per kg vlees. Nu zit er ergens een handelaar achter zijn scherm en zoekt de geodkoopste aanbieding op en zegt; Die is voor mij, de consument WIL goedkoop". Tevens denkt hij hiermee kan ik verdienen en toch mijn concurent de nek om draaien. Zijn verhaal richting boer is simpel doch doeltreffend. Jullie moeten goedkoper, want ik koop het anders elders in! Iedere boer ziet nu de wet van de grote getallen als uitweg. Hij vergeet de burger (consument) die geen vlees fabrieken zien en ruiken wil op zijn fietstocht op zondag en dan nog gesterkt door uitlatingen van gezondheid specialisten. Veel dieren aan één straat betekent een ziekmakende atmosfeer. Laten we voor ogen houden dat de landbouw het democratisch altijd zal verliezen en dus gaat de Landbouw op slot tot nader order.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Henk uit Ommen, we zitten nog in de overgangsfase. Er zijn in Polen zo'n 500 Duitse boeren die grotendeels professioneel bezig zijn in de akkerbouw. Verder nog zo'n 350 andere west-europese boeren waaronder een kleine 80 nederlanders. Polen gaat langzaam vooruit omdat de graan prijzen niet zeer stabiel waren, de EU-subsidie's gaan nu hun vruchten afwerpen en het ondernemen voor niet-polen wordt nu ook meer geaccepteerd door de huidige regering, groeten.

 • no-profile-image

  Henk

  Ik ben veeboer 60 stuks melkkoeien. Megastallen hebben geen enkele toegevoegde waarde tot het boeren leven. Ze ploeteren tegen de hoge kosten van de bank en de voerleveransiers, en mechan bedrijven. Ik hou het liever op een leuk sociaal leven waarin mn familie en vrienden centraal staan. Ik werk me nie te pleuris voor boven genoemde instantie,s . En niet te vergeten het goedkope levensmiddelen parket! Ik ben valikant tegen deze form van Agri industrie. Ene leuk inisiatief van wakker dier, om de koe in de wei als wereld erfgoed voor het licht te halen!

 • no-profile-image

  koetje

  Ben het met Han eens,de burgers houden de boeren een spiegel voor.Als boeren nu ook eens een spiegel gaan aanschaffen,en die de burgers gaan voorhouden.Dan zullen een heleboel burgers gaan beseffen dat een klagende burger heel iets anders is dan een klagende consument.Mixed emotions.

 • no-profile-image

  onno

  We moeten in deze discussie twee dingen niet door elkaar halen.. Veeconcentraties in gebieden en grotere stallen. Waar ik 20 jaar geleden vandaan ben gegaan waren op dat moment 10 boeren, nu 3. Er loopt niet een koe meer of minder, alleen de stallen zijn wat groter. Nu zitten mijn ouders 2 dagen in de mestgeur van het mais land. Vroeger 14 dagen. Ik heb op een Nederlandse zender eens een uitzending gezien, waar de reporter bij een grote stal stond..HIj zegt: Ik ruik helemaal niets, maar dit is een megastal"en dus moet het wel verkeerd zijn. Nonsense. Het verhaal van de bioboer, zo ken ik ook nog wel andere, waar de veehouder met 50 koeien de kinderen geen nieuwe fiets kan geven. In Denemarken ken ik verscheidene ecologische boeren met 300 koeien. Is dat dan ineens verkeerd?
  Dat er niet meer vee in Nederland past, om verschillende redenen is wel duidelijk, maar laten we dat dan gewoon zeggen in plaats van onzin verhalen te schrijven.

 • no-profile-image

  boerin

  Sinds wij een, naar NL begrippen, mega bedrijf hebben, ziet ons leven er een stuk socialer uit. Hadden wij vroeger slecht enkele weekenden per jaar vrij, nu zijn we ieder weekend vrij. Ook het welzijn van onze koeien is zeker niet minder nu, misschien wel beter omdat er 24/7 geobserveerd wordt. Dus dit zijn in mijn ogen geen argumenten om NEE te zeggen.

 • no-profile-image

  Agnita

  Je sociale leven hangt niet alleen af van de grootte van je bedrijf, wij hebben inmiddels van alles al ervaren, in de jaren "80 een groot bedrijf met meerdere arbeidskrachten, om het weekend vrij,later alleen een bedrijf maar met een medewerkerker en melkers en nu alleen 60 koeien en een melkrobot en kun je je tijd weer anders indelen.
  Volgens mij zijn er meerdere mogelijkheden.

 • no-profile-image

  josien kapma

  ik ben verbaasd door de resultaten van de poll. Ik had de voor en tegen zó sterk geformuleerd dat ik verwachtte dat wel 80% voor de middelste zou stemmen, zeker na zo'n inleiding die daartoe oproept. In plaats daarvan zien we een dat maar 20%! bereid is bij zichzelf op zoek te gaan naar vragen en twijfels. Twee bijna evenredige groepen zijn al helemaal overtuidg van hun gelijk.
  Gosh.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Onno, met alle respect; ik begrijp jou visie/concept, toch ruik ik wat eenzijdigheid. Onze @Boerin uit de USA zal het goed voor elkaar hebben en ik zal de laatste zijn die jou onderschat, bovendien ken ik veel grote melkvee-houderijen die het goed voor elkaar hebben!!!... Die begrijpen hoe zij met mens en dier om moeten gaan!!!... Maar ken er nog veel meer die op hun tenen lopen, die zichzelf en hun dieren tekort doen!!!... Ik bedoel dit; als een melkveehouder 60 tot 80 koeien goed aan kan, is dat nog geen garantie dat hij het dubbele met medewerker ook goed aan kan, dat bedoel ik!!!... Het is toch van de Zotten dat schaalvergroting een must geworden is ten bate van de CONSUMENT en alles wat daaraan vooraf gaat ???... @Han ik denk dat wij elkaar beter begrijpen, onze golflengte is breder!!!...

 • no-profile-image

  josien kapma

  een vraag aan de voorstanders: waar is de grens aan schaalgrootte? Houdt het ooit op?

  een vraag aan de tegenstanders: wat zijn jullie scenarios? hoe moet NL landbouw er over 10 jaar uitzien?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Voor alle duidelijkheid @Josien, ik hoor bij de middengroep, nu 30%. In mijn vorige reactie heb ik mijn bedenkingen geprobeerd duidelijk te maken. Het boerenleven moet een lust blijven en geen last zijn/worden ten bate van KREDIETGEVERS, HANDEL en CONSUMENT. Uiteindelijk moet ieder voor zich en persoonlijk nadenken wat kan ik, waar ben ik goed in en wat doe ik graag.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik ben op vrij veel punten overtuigd en voor. Ik twijfel over de gevolgen met betrekking tot kwaliteit van de lucht rondom mega bedrijven. Daarom denk ik dat de omgeving de belangrijkste randvoorwaarde bij besluitvorming zou moeten zijn.
  Bij ons staat de omgeving het toe en is in onze ogen de grens bereikt wanneer wij de mestafvoer en voeraanvoer niet meer binnen een straal van 1 mile kunnen realiseren.
  Piet, je hoort mij niet zeggen dat wij het goed voor elkaar hebben, ik wil alleen aangeven dat je op een groot bedrijf gemakkelijker kunt delegeren (wanneer je de juiste mensen in dienst hebt) en jezelf wat meer rust kunt gunnen.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik ook blijf zitten in de middengroep. Ik ben niet tegen megastallen. Ik denk dat de dieren het beter hebben (betere ventilatie, meer ruimte, etc) dan in de oudere bekrompen stallen. Ik weet niet tot hoe groot we moeten gaan. Een ding weet ik wel is dat het niet zo moet zijn dat schaalvergroting een MUST is om te blijven bestaan.
  Een tegenargument tegen megastallen is de concentratie op een plek. Het uitzicht en dat de medeburgers het willen of niet. Nederland is vol en ja de laatste 30-40 jaar zijn het aantal dieren in NL niet echt toegenomen maar het aantal bedrijven is drastisch afgenomen. Maar doordat boeren willen uitbreiden zullen er dan niet meer dieren worden gehouden???
  Het sociale aspect ligt misschien aan jezelf, ligt niet aan bedrijfsgrootte, maar meer aan management, denk ik. Ja hier in de USA, vnl in het westen zijn "mega"bedrijven met personeel die door de grootte waar de eigenaar het kan veroorloven weekenden vrij te nemen (en ja hier telt het ook of je het kan veroorloven of niet). Maar het westen van de USA is moeilijk met NL te vergelijken omdat het hier zo opgezet is voor grote bedrijven, ook in tegenstelling met het oosten van de USA

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Geachte Boerin, u weet wat u wil, u hebt een concept ontwikkeld waar u in zekere mate tevreden mee bent, daar mag ik toch van uitgaan?, dat vind ik goed en in orde!!!... Wat ik bedoel is dit; wat voor de ene mens een droom is, kan voor de andere een nachtmerrie zijn of worden. U bent kontaktvriendelijk, ik ook gelukkig!!!... Maar dat zijn wij niet allemaal, daarom denk ik dat een ieder persoonlijk zelf uit moet vinden wat het beste bij haar/hem past!!!... Wat baat het om dat te doen wat de buurman, vriend of kennis doet als wij weten dat het niet dat is, wat wij graag willen of kunnen. Alleen dat is mijn missie; jongelui niet in hun ongeluk te sturen, ten bate van BANKEN, HANDEL en CONSUMENT !!!... groeten.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik vraag me af wat het probleem is. Megabedrijven zijn er al tientallen jaren in Nederland. Veel gebouwen van verschillende leeftijden en maten kunnen een megabedrijf maken zonder megastallen. Mocht de eigenaar besluiten om al zijn oude aftandse troep plat te schuiven en te vervangen door een of twee grote moderne gebouwen is er ineens een probleem. Nou ja, op sommige plekken in brabant staan de bedrijven zo dicht op elkaar dat niet te zien is welke stallen bij welk bedrijf horen. Finaal uit de hand gelopen kan je zeggen. Als in zo'n buurt waar het dag en nacht naar varkens en kippen stinkt iemand zijn stallen wil vervangen vind ik ook dat hij beter kan vertrekken naar een betere locatie (mischien elders in europa of de wereld). Terugkijken naar de fouten die in het verleden zijn gemaakt is gemakkelijk, maar veel problemen hadden kunnen worden voorkomen als in de seventiger jaren de intensieve veehouderij al grondgebonden was gemaakt. Ik ben niet tegen grote stallen want er zitten gewoon zoals Boerin en Sybren al noemden ook een aantal voordelen aan om groot te zijn.

 • no-profile-image

  Hans

  "Op vleesvarkensbedrijven gaat met de mest meer geld weg dan afschrijving van de stal kost. Een structureel zeer ongezonde situatie," schrijft Roberd Bodde in "Samenwerken? Moeilijk!" 22 mrt 2011 06:00 Met 2013 en 2015 in het vooruitzicht, de goede vooruitzichten voor de melkveehouderij en de slechte vooruitzichten (dure granprijzen voor de aankomende jaren) voor de intensieve veehouderij, voorzie ik dat de melkveehouderij de intensieve veehouderij gaat verdringen in Nederland. De ambitieuze intensieve veehouderij ondernemers gaan hun dieren daar houden, daar waar het voer verbouwd wordt, dus niet in Nederland. Volgens mij heeft het geen enkele zin om mega stallen te toe te staan, als men tenminste zo verstandig is om de melkveehouderij grond gebonden te houden en verplichte weidegang toe te pasen. Kijk Nederland mag dan als lilliputter wel willen meedoen met de Harley Davidson race, maar als het nog harde gaat, waaien ze er vanzelf wel af.


 • no-profile-image

  Han

  @Josien voor de voorstanders is de Sky de limit. Waar Onno weer in de verdediging gaat over hoe stankvrij de mega stal is en hoe goed de dieren in deze stal hebben. Alles waar maar de burger denkt hiet anders over en die is in een democratie in de meerderheid en hoe meer Mega boeren hoe minder stemgerechtigde boeren, hoe minder de boeren stem nog gehoord wordt in een democratisch land waar de schreeuwer de meeste macht weet te verzamelen. ik blijf bij mijn twijfel, die gevoed wordt door de anti gevoelens van de meerderheid van de mensen in Nederland en door het feit dat de groei nooit het gewenste resultaat (voldoende inkomen na werken) zal opleveren. Laten we ons eens indenken wat een rente stijging van 2 % betekent voor deze grote zwaar gefinancierde bedrijven. Ik vrees dat de centrale bank het niet bij deze rente stijging zal laten omdat ze de inflatie het hoofd wil bieden en daa rkomt bij dat de druk op de kapitaalsmarkt eerder stijgt dan afneemt door de budgetaire perikelen in Zuid en Midden Europa.
  Ik heb gister een biologisch melkveebedrijf bezocht die grond kocht van een stoppende buur, omdat zijn moderne groei buren bij de bank te horen kregen, dat eerst afgelost moest worden voor er weer krediet voor hen was. Deze mensen hebben dus de sky of terwijl de limit bereikt en de bank finaciert niet meer op een leuke melkprijs of en leuk ondernemers plan. Aflossen wordt weer het devies in de toekomst. Lenen om de vorige lening af te lossen is er niet meer bij.

 • no-profile-image

  onno

  Maar Han, moet er dan juist geen tegengas worden gegeven om een juiste richting te verkrijgen? Het is voor mij prima als de politiek, dus direct de consument stelt: er mogen geen bedrijven komen boven.....GVE in Nederland. Dan weet iedereen waar het over gaat en waar we naar toe moeten. Maar kom dan niet met onzin verhalen. Want deze nonsense verhalen gaan een eigen leven leiden. Dat veel bedrijven zwaar gefinancierd zitten is meer een probleem van laag rendement, dan van een 'megastal'. Het is dus een diep triest gegeven als een bedrijf geen 5% rendement kan maken op een ha grond. Waar het dus uiteindelijk op neer komt. Een heel andere discussie die terug grijpt op de stelling om meer geld van de keten in de portemonnee te krijgen.

 • no-profile-image

  koetje

  Het vervelende van dat megastallen debat is dat de Brabantse Bonje wordt doorgetrokken hier naar het noorden.In Groningen wordt een heleboel graan verbouwd(daar krijg je ook nog premium vlees van las ik) en daar mogen geen nieuwe mega- bedrijven meer bij komen.Mogen er dan nog wel extensieve bedrijven bijkomen?De toekomst is voor gemengde bedrijven nieuwe stijl hoor je af en toe.Dat kunnen dan net zo goed een groep samenwerkende boeren zijn.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno tegengas geven is nodig. Helaas wordt het gevecht op een niveau gevoerd waar argumenten niet helpen. Het is verworden tot een gevoels kwestie, die je nooit wint met argumenten. Luisteren naar je opponent is het devies en hem dan in de spiegel laten kijken. Hij moet tot de ontdekking komen, dat hij zaken wil die onmogelijk zijn. De burger / politiek moet de keuze maken goedkoop eten op onze wijze of duurder eten op zijn wijze. Kiest hij voor het laatste dan moet hij hiervan de consequentie aanvaarden en meer uitgeven of zijn voedsel voorziening anders inkleden met minder schakels en minder cerificerings clubs die allemaal (veel) geld kosten en de boer en winkelier op overbodige kosten jagen. Kiest hij voor goedkoop en zgn. goed, komt hij in handen van loesje handelaren die met onduidleijke cerificaten uit nog duistere landen komen. Maar wat wij nu doen met onze tegen argumenten kost veel energie en is bij voorbaat gedoemd te mislukken omdat wij voor >eigen< parochie preken en met de handel op één hoop worden gegooid >onbetrouwbaar<. Het huidige gevecht over stalgrootte, certificering etc. is een gevecht op >gevoels< niveau niet op reeele waarden. Ik zie de benadering van het hele milieu en diervriendelijkheids vraagstuk als een >vervanger< van het kerkelijke geloof. Wie maakt mij wijs dat de mens het klimaat kan sturen door een kolencentrale meer of minder, terwijl het CO2 de bodem onder de palmplantages met tonnen / minuut verlaat??

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Meer geld van de keten'' @Onno ???, nobel streven!!!... Daar ben ik ook een voorstander van!!!... Voor of tegen een Mega-bedrijf?, als iemand dat graag wil en het geld en de capaciteiten heeft o.k. Maar als iemand het graag wil en zich afhankelijk maakt van Kredietgever en Afnemer grenst dat aan waaghalserij, naar mijn mening. Het grootste nederlandse melkvee-bedrijf (op de grens van noord-brabant en limburg wilde zo'n 3 jaar geleden verdubbelen, de voorbereidingen zijn reeds getroffen voor een Mega-stal, waarschijnlijk krabbelt de desbetreffende boer nu achter zijn oren en wacht op betere tijden @Onno!!!, (?). Waarschijnlijk wacht hij ook op meer geld uit de keten (?). Leer mij de handel niet kennen @Onno, k'heb er 30 jaar tussen gezeten en weet hoe zij werken en denken!!!... Maar zij zijn zo chochem dat zij het nooit openlijk zullen zeggen, zelfs bekende co-operatie's laten het achterste van hun tong niet zien!!!... Daarom begrijp ik de bedenkingen en argumenten van @Han heel goed en deel die ook

 • no-profile-image

  onno

  @Piet, en dus zijn we weer terug bij wat al veel eerder gezegd is, ga maar naar de KVK en start een nieuwe co-op. Ik ken de handel ook wel zo'n beetje. Ben nog niet zo oud, maar heel veel gedaan en gezien.. Het is voor mij onvoorstelbaar dat de Nederlandse agrarier ALLE macht uit handen gegeven heeft aan de directie van de co-op.
  Kijk maar naar de RFC en weidemelk. Leuk hoor, maar zegt RFC hetzelfde in Azie? Weet ik zeker dat ze daar het antwoord krijgen: "Ben je niet goed bij je hoofd?"
  @Han, helemaal mee eens, maar de landbouw moet ook net zo lang terug schreeuwen,totdat je een fatsoenlijk debat krijgt. Want anders kan de landbouw straks plantsoenen onderhouden, maar wordt er niet voor betaald.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Onno, uiteindelijk begrijpen wij elkaar, dat denk ik ook. De Nederlandse boerenstand is puur produtie-gericht. Marktgericht denken en werken is voor de meeste agrari-ers bijzaak of onzin. Dat moet de Co-op maar uitzoeken, vaak hoorde je ook zeggen dat is niet mijn probleem. Ach ja nu wordt/is alles zakelijker en de burger/media gaat zich bemoeien met de ethische aspecten van het boeren management. Tsja als ge een Mega-bedrijf wilt starten moet dat dan in NL zijn???... groeten.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno. Terug schreeuwen heeft geen zin, zolang niet naar de boer wordt geluisterd en de club van Thieme wel een willig oor vindt. Dat plantsoen onderhoud doen de Nederlandse boeren al want Nederland is één groot plantsoen. We noemen dat met onze grootheidswaan Platteland. De democratie heeft de boeren zelf de macht over zijn eigen productie middel (grond) ontnomen en de boeren hebben dit zonder slag of stoot gepikt. het onderhoud doet de boer al, nu moet hij allleen nog zorgen dat het en boterham oplevert. Ik ben zover dat ik zeg; "Wil de democratische meerderheid, een lieflijk bloeiende wei kan ze die krijgen maar eerst even om tafel om de prijs af te spreken en de betalings condities. Voor de gevraagde voedsel zekerheid moet de boer ook eens zijn vergoeding eisen en niet alleen maar blij zijn met het fit dat de honger bijna d ewereld uit is dankzij zijn inspanning en zijn subsidiering.

 • no-profile-image

  onno

  @Han, PLaymate Thieme heeft haar partij opgericht door te schreeuwen. In de landbouw moeten we tegengas blijven geven. De aanhouder wint per definitie. Voor de rest moet ik je helaas gelijk geven voor Nederland.

 • no-profile-image

  miep

  beste collega's
  wat me opvalt is dat de boeren die naar het buitenland vertrokken zijn zich zo druk maken om wat er in Nederland gebeurt. waar zou dit toch door komen, hebben zij misschien heimwee naar ons.
  nog een vraag
  Wat is een megastal
  1000 vl. of 10.000 vlv.vraag het de burgers zei vinden 1000 vlv.al veel.

 • no-profile-image

  onno

  @Miep, geloof me nu maar, ik heb nog nooit 1 sec heimwee gehad. Maar de landbouw gaat me aan het hart. Ook in Nederland. Ik ben nu eenmaal niet de figuur om alles stilletjes van een afstand zien zinken en niets doen. Ik denk dat dat ook geldt voor de anderen.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Nou miep, het probleem is dat jullie daar in Nederland nieuwe regels en wetgevingen klakkeloos accepteren, de buikriem aanhaald en ze probeerd te overleven. Mij lijkt het er op dat jullie al zo druk zijn met watertrappelen dat het niemand meer interesseerd wat er allemaal aan regels en wetten uit de duim gezogen wordt. Een hoop van die regels zijn uitgevonden omdat er bij jullie er in het verleden een zootje van gemaakt is en en het door de veedichtheid op bepaalde plekken nog steets dag en nacht stinkt. Andere regels zijn er voor om jullie koud te saneren. Het probleem is dat jullie regels (onzin of niet) langzaam zouden kunnen doorlekken en opgepakt zouden kunnen worden door ambtenaren op plekken zoals bij ons waar jullie problemen totaal niet aan de orde zijn. Wij hoeven jullie regels niet!

 • no-profile-image

  Han

  @Onno. De aanhouder wint ja normaal gesproken wel. Hier is echter sprake van een geloof tegen kennis. Er is nog nooit een wetenschapper geweest die een gelovige heeft kunnen overtuigen, dat in zijn denkwereld vreemde kronkels voorkwomen. De prediker Thieme heeft meer macht, dan haar democratisch toekomt omdat de andere partijen angst hebben dat het dierenwelzijns geloof wint, omdat het op een overtuigende wijze wordt gepredikt en door enkele rondvliegende bacillen heerst er bij de niet wetende burger angst. De anti dierhouderij predikers weten deze angst aan te wakkeren met behulp van de wetenschap, die een oorzaak zoekt voor ziektes die bij ons niet normaal waren. De zondebok is snel gevonden en predikers ook. Het spijt me Onno maar dit gevecht is op argumenten niet te winnen. Gelovigen zijn te halstarig in hun denken. En de politiek moet de burger beschermen al was het door schijn veiligheid! Je weet toch net zo goed wij allen dat onze oud Minster van Landbouw en Professor in Wageningen en nog erger collega boer met deze predikers mee heult. Hoe willen wij het via Boerderij winnen en dan ook nog als specialisten in het buitenland. De plaats waar dit gevecht plaats vindt is de Tweede Kamer en de Rijks laboratoria voor volksgezondheid, de rest van de Nederlanders wordt gemanipuleerd en moet op het juiste moment aplaudiseren.

 • no-profile-image

  Harm tinge

  Alles is relatief.Wat is groot en wat is klein.Van megastallen mbt melkveehouderij heb ik enige ervaring.Zoals de discussie over weidegang voor melkkoeien is niet ontbloot van hypocrisie.
  De burger wil aaibare koeien in een aaibaar landschap.Milieu neutraal en voor de boer een heel sociaal aanvaarbaar leven.
  Eigenlijk moeten we de vraag van verplichte opstalling in de winter ook voeren.
  Als ik al schrijvend uit mijn venster kijk zie ik in de verte in het dal meer als 1000 zoogkoeien lopen van mijn buurman.
  Zomer en winter buiten en dat al meer als 20 jaar.
  Koeien met alle kleuren van de regenboog doch geen schotse hooglanders.
  Om met de woorden van onze dierenarts te spreken, het diervriendelijst, maar het vlees heeft natuurlijk een hoger dioxine gehalte.
  Wanneer ik mij omdraai zie ik onze stal met meer als 1500 koeien onder een dak.
  Maar waar wel het dak naar believen voor 25% geopend kan worden, zodat de dieren als het ware ook buiten staan.
  Dit systeem funktioneerd al meer dan 35 jaar.
  Minstens zo interessant is de vraag van onze huidige melkafnemer , of wij in staat zijn melk te produceren zonder soj het in het rantsoen.Voor ons geen enkel probleem.
  Inspelen op veranderingen ja, maar wel met bijde benen op de grond lijn blijven.

 • no-profile-image

  onno

  @Han, dan moeten we het op dezelfde manier doen als de Playmate. Ik blijf haar zo noemen, totdat ze ons niet langer generaliseerd en beledigd...Even tussen haakjes. Arla heeft een nieuwe leverancier van bio melk... 1000 koeien. Kan de Playmate dat even in haar achterste steken..

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Miep, waarschijnlijk hebben de nederlandse boeren te weinig tijd om mee te discussie-eren!!!... Of zij weten niet wat zij zeggen/schrijven moeten!!!... Het maakt mij niet uit hoe groot iemand wil zijn of worden, dat is een héél persoonlijke aangelegenheid!!!... In principe heb ik geen behoefte mij te bemoeien met andermans/vrouws keuze's beslist niet!!!... Ik adviseer alle lezers en discussie-genoten; doe alleen dat waar je, je gelukkig bij voelt!!!... Niets meer en niets minder!!!... Durf jezelf te zijn!!! en heb schijt aan iedereen!!!... Maar ga nooit boven je macht/kunnen werken/ondernemen!!!... @Miep bedankt voor uw reactie, dat blaast de discussie nieuw leven in !!!!!..... groeten.

 • no-profile-image

  boerin

  Han, je kunt inderdaad een 'gelovige' nooit overtuigen. Maar de meerderheid gelooft (nog) niet. Het lijkt misschien dat de meerderheid gelooft, omdat ze zo hard schreeuwen, maar feit is dat de meerderheid twijfelt. Daarom is het juist zo belangrijk dat Josien deze twijfelaars aan het woord wil laten komen, zodat we hier wat mee kunnen.

 • no-profile-image

  Sybren

  Beste Boerin, het schijnt dat de twijfelende groep in de minderheid is hier: 22%. Het is waar dat tegenstanders (hier 35%) vaak het hardst schreeuwen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Feit is dat de meerderheid twijfelt'', schrijft @Boerin, USA. Dat denk ik ook!!!... Maar waarom praten/schrijven ze dan zo weinig???... Wat mij betreft onder fatsoenlijk pseudoniem. Discussie-eren kan bevrijdend werken.

 • no-profile-image

  Han

  @Boerin. Het is niet dat ik het niet eens ben met je, maar ik kan alleen maar concluderen, dat Josien als deze groep wil bereiken een ander medium moet gebruiken. Boerderij is nu niet de eerste krant die de burger leest. Ik kom net terug van een vergadering van de NVLV, het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. Dit platform bestaat uit burgers en boeren. Doorgaans zijn dit bio boeren maar wel zeer professionele ondernemers en de burgers zien een correlatie tussen voeding en gezondheid.
  Het thema van vandaag had te maken met een gezonde bodem en gezonde bemesting. Er kwam heel wat kennis boven tafel die gestoeld was de lesstof die ik op school heb gehad, maar dan niet uit ervaring maar aan de hand van modern onderzoek door o.a. Louis Bolk instituut en gelijkwaardige Amerikaanse onderzoeks instellingen.

 • no-profile-image

  Dirk

  Zonder schaalvergroting,kan 85% van de Nederlandse Agrarische sector het vergeten een toekomst te hebben.

 • no-profile-image

  Han v.R.

  @Harm Tinge. Dat is lang geleden dat ik iets van je heb gehoord. Leuk dat je je mengt in de discussie. ik denk niet dat er iemand in Nederland is die etische bezwaren heeft tegen producten uit Mega stallen of hoe ze die dingen ook noemen. Ze willen niet geconfronteerd worden met het bestaan van die dingen. Dus niet in Nederland maar elders geen punt. Nederlanders steken toch graag de kop in het zand.

 • no-profile-image

  boerin

  Helemaal mee eens Han. Een recente uitzending van Oprah was gewijd aan veganisme. 400 mensen namen de proef op de som en gingen vega. Verloren allemaal gewicht en voelden zich gezonder. Dit werd heel simpel door de vegas toegeschreven aan het niet eten van vlees, eieren en zuivel. Zijdelings werd vermeld dat 90 % van de 400 voorheen aan het fast food dieet waren, natuurlijk verloren ze gewicht en voelden zich gezonder. Waren ze verantwoord MET vlees, eieren en zuivel gaan eten, voelden ze zich nu nog gezonder. Een gemiste kans, dit was immers een media waar veel twijfelaars naar kijken.

 • no-profile-image

  Han

  @Boerin. Ik hoorde van de spreker dat de zwaarlijvigheid niet allen kwam van vlees eten, maar van >planten< eten, die op een niet in balans zijn de bodem waren gegroeid en er komen steeds meer uit balans zijn de bodems omdat het bodemleven afneemt door een dalend humus gehalte, omdat er een scheve verhouding van koolstof en stikstof in de grond is gekomen. Door deze verhouding neemt de plant "foute" organische groeimiddelen (hormonen) op die ze niet kan omzetten en dus als ongewenste stoffen in haar oogst product achter te laten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Han enerzijds verwondert het mij zeer, de info van jouw laatste reactie. Anderzijds doet het mij denken aan een gezin uit de omgeving van Gouda. Deze geschiedenis speelde in het begin van de 70-tiger jaren. Mama en Papa hadden een normale lengte, tussen de 1,70m. en 1,80m. De kinderen groeiden over de 2,00 meter. Ra ra ra, hoe kan dat nou???... Na grondig onderzoek bleek dat het gezin met de lange kinderen bijna dagelijks kippevlees aten van kippen die op hun beurt de nodige groei-hormonen genuttigt hadden. Goed, sindsdien is het een en ander verbeterd. Maar als nu blijkt dat het bodem-leven ook al ernstig ontspoord is, vraag ik mij af, hoe het verder moet???... Mijn persoonlijke mening is deze, er is al het één en ander scheef gegroeid!!!... Er zal nog wel wat bijkomen!!!... Maar, dit wil ik jullie nog meegeven discussie-genoten; er is al veel scheef gegroeid, laten wij kiezen voor de gouden-middenweg. Extreem is nooit goed, ook niet in de vee-houderij!!!... Naar mijn bescheiden mening, groeten.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Een uitstekende discussiebijdrage Josien! Het is ook mijn mening dat het heel goed is dat landbouwers hun twijfels toegeven. Ik heb niet zo veel met mensen (waar dan ook) die zeggen dat zijzelf het uitstekend doen en dat crtici geen recht van spreken hebben. Onlangs hoorde ik Theo Koekkoek (Agrifirm, een heel aardig iemand overigens) zeggen dat duurzaamheid bij boeren in de genen zit. Ik ben het niet met hem eens: Onduurzaamheid zit in onze genen - bij iedereen wel te verstaan. Zolang er geen tegenkrachten zijn gaan we onze eigen weg, welke weg dat dat ook is. Enkele twijfels die ik heb: schaalvergroting, hoeveel wordt de kostprijs daar lager van? Zijn er daar wel cijfers van? Bij de enquete had ik de derde keuze ingevuld - vol twijfel. Ik ben geen voorstander van een landbouw die steeds grootschaliger wordt. Want dan ontstaat ontmenselijking. Niet in de normale betekenis van het woord (mega kan even mens/diervriendlijk zijn als kleinschalig). Ik vind het geen goede ontwikkeling dat bij voedselproductie in toenemende mate menselijke inbreng overbodig wordt. Dat vind ik voor de leefbaarheid van het platteland ongunstig. Belangrijker nog is dat de werkelijke macht verplaatst van de boer naar de industrie. Als je 100.000 varkens kunt hebben zonder menselijke arbeid, dan kan iedereen met voldoende geld kiezen waar hij productie plaats laat vinden en hoe lang en onder welke omstandigheden. Ik zie op wereldschaal allerlei ontwikkelingen waar ik niet vrolijk van word. Industrieën kunnen naar believen productie van de ene op de andere dag verplaatsen waar ze maar willen. Menselijke arbeid is niet meer dan één van de productiefactoren. En als mensen geen waardigheid meer hebben gaan ze zich onwaardig gedragen. De man die zich in Tunesië in brand stak deed dit uit wanhoop, niet omdat hij geen voedsel kon kopen. Nee, hij mocht geen voedsel VERkopen. Zijn kraampje werd door de politie herhaaldelijk omver gegooid. Schaalvergroting heeft een economische logica. Dat is moeilijk tegen te houden. Waar ik voorstander van ben is om schaalvergroting niet te stimuleren, maar eerder te ontmoedigen, met subsidie/belastingmaatregelen. Grote bedrijven hebben al voordelen genoeg, quantumtoeslagen bijv.

 • no-profile-image

  Sybren

  @Han, niet dat ik aan je stelling twijfel, maar ten eerste komt zwaarlijvigheid toch van het eten van te grote porties, zoals vnl hier in de US. Het lichaam heeft maar zoveel calorieën nodig en de extra worden in vet omgezet. In de fastfoodketens worden nu double dit of zelfs triple dat verkocht en die idioot grote fridrank bekers erbij. Zelfs in gewone restaurants kun je wel 20 oz steaks bestellen. Gewoon alles met mate.
  Maar idd zoals @Boerin zegt zo'n show als Oprah waar veel mensen naar kijken is zo'n kans om twijfelaars te trekken net zoals deze veganisten deden.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Alles met maat is een goeie regel. Vlees is trouwens niet echt een dikmaker. Het Atkins dieet is gebaseerd op meer vlees en minder koolhydraten en blijkt te werken. Tegenwoordig wordt overal corn syrup ingestopt. Het heeft een aantal goede eigenschappen voor de voedselbereiding, zoals voedingsmiddelen die ontmengen blijven langer homogeen en lijken langer vers. Een nare eigenschap van corn syrup is dat een persoon langer blijft dooreten omdat de corn syrup het "vol" gevoel uitschakeld. Vooral fast food restaurants maken daar handig gebruik van door te zorgen dat van de burgers tot de frisdranken alles voorzien is van corn syrup. Dat is de gedeeltelijk de reden dat in een fast food samenleving zoals de States er zoveel overgewicht is. Wat betreft de megastallen discussie denk ik dat een mega bedrijf geen probleem is zolang er maar geen megastallen staan op zo'n bedrijf. Het enige probleem dat ik zie is dat er tegenwoordig vaak brandbare materialen zoals plastic en pvs als afdelingsmuren wordt gebruikt. Tot overmaat van ramp is er vaak ook nog een luchtwasserkanaal over de volle lengte van de stal. Dat is vragen om moeilijkheden want als in de afdeling die het verst van de luchtwasser is brand ontstaat is er een grote kans dat tegen de tijd dat het temperatuuralarm in die afdeling afgaat er van de hele stal al niks meer te redden is. Ik vind het onverantwoord dat er tegenwoordig op zo'n klunzige manier wordt gebouwd terwijl het gewoon mogelijk is alle doelstellingen te bereiken zonder dat er van de stal een fakkel wordt gemaakt.

 • no-profile-image

  Gerrit Reiling

  Wat ik vaak mis in de "megastallen"discussie is het sociale aspect voor de boerengezinnen. Hel lijkt zo mooi; een paar koeien, wat jongvee, een stalletje met kippen en wat varkens, maar de boerengezinnen werken 7 lange dagen per week. op de grote gespecialiseerde veehouderijbedrijven werk men veelal met het personeel in ploegendienst. Dat is goed voor de werkgelegenheid, en de ondernemers zelf zijn ook regelmatig een weekend vrij.
  Dat werkt wel zo fijn

 • no-profile-image

  Han

  In de laatste 4 á 5 reacties komen mooie vragen aan de orde. Geeft groei een kostendaling per eenhied en is dit een economische logica of misvatting?? Wordt zwaarlijvigheid veroorzaakt door veel eten, vet eten, verkeerde eet en leef gewoonte. Is dit gewoon dom eten en zitten of wordt het veroorzaakt door groeihormonen die de eetlust opwekken?? Eén opmerking geeft voor mij duidelijkheid; voor alle problemen >hebben we een oplossing< en die kost geld en zal dus de kostprijsverlaging door groei te niet doen?.
  Ons aller bekende politicus Waalkens is rond 1980 mede eigenaar geweest van een zeer groot bedrijf, gevormd door 5 - 6 boeren gezamelijk waarbij zowel akkerbouw melkveehouderij als intensieve veehouderij werd bedreven. Helaas was dit bedrijf, geheel in de trand van groot is economisch, na een jaar of tien ten dode opgeschreven, want er kon geen sprake zijn van een normaal betalings regiem waarbij ieder de door hem gemaakt uren vergoed kreeg en zijn ingebrachte kapitaal vergoed kreeg.
  Voor mij werd toen duidelijk dat groter het grootst een heilloze weg zou zijn. Evenals de uitspraak (Wijffels) er is nog genoeg afzet mogelijk in XXX,XXX. Allemaal landen met behoefte aan voedsel, maar helaas zonder koopkracht. Moet je als boer voor deze mensen willen produceren terwijl je weet dat ze nooit jouw kostprijs kunnen betalen?? Doe je dit ,dan subsidieer je niet allen deze armen, maar vooral de rijke gemeenschap, die mee lift op de lage prijzen die de armen kunnen betalen. zgn. wereldmarktprijs.

 • no-profile-image

  onno

  Als je de commentaren leest dan blijkt ook wel dat we de media meer moeten inschakelen om een positief beeld te scheppen van de voedsel produktie. Overigens hebben de fast food ketens een speciale R&D afdeling,waar ze een juiste samenstelling van zoet, zuur en zout bewerkstelligen, zodat men blijft eten. Belachelijk maar waar.
  Ook de hoeveelheid e's, corn syrup en soya lecithine bewerkstelligen dat de vetafbraak wordt verminderd. En daardoor worden mensen niet alleen zoals Amerikanen moddervet en lelijk aan de buitenkant. Wat veel erger is, is de interne vetophoping bij de organen.

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Door op Boerderij te discusieren, preken w evoor eigen parochie. In het meest gunstige geval komen wij als boeren tot één standpunt. Mooi, maar daarmee zijn de rondfietsende Grachtengordel bewoners en onze mede bewoners van de openruimte nog niet betrokken bij onze besluit vorming. Het zou mooi zijn als we dit soort discussies in bv. Libelle, Margriet o.i.d. houden. als we de wensen van de burgers kennen en zij kennen ons finaciele probleem dat hun wens met zich mee brengt is er misschien een sprankje hop dat we de burger tevreden kunnen stellen en zij d eextra kosten voor hun rekening nemen of zij kiezen voor onze oplossing en geen prijs verhoging.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Management, Marktontwikkelingen (aan en- verkoop van producten), Megastallen en de Publieke Opinie, waar @Han reeds over schreef. Wat willen de boeren/ondernemers???, geld omzetten of geld verdienen???... Of wat ook mogelijk is, geld verliezen!!!... Wij staan nu aan de voor-avond van een pittige inflatie!!!... Daarom stel ik de vraag; kunnen wij daar zonder kleerscheuren doorheen komen???... Mr. Obama heeft een staatsschuld van 14.000.000.000.000,= Dollar Frau Merkel 2.000.000.000.000,= EURO. Met andere woorden er moet gespaard worden enerzijds en anderzijds kan de inflatie vraag-uitval veroorzaken!!!... Beste Mega-Stallen planners bezint voor ge begint!!!... Deze gedachten en feiten veroorzaken bij mij de nodige twijfel.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. Twijfel mag, maar bedenk wel dat een Mega stal met het huidige geld na een stevige inflatie nog maar peanuts is. Ja komt er vraag uitval en dat zal ontstaan bij de groep kopers die nu net nog >dure< zuivel en vlees kunnen betalen, wordt aflossen moeilijker vanwege een prijsdaling, dus omzet vermindering in Euro's. Maar de droom van de stevig gefinancierde grote boer is, dat hij overleeft en de kleine zonder lening de pijp aan Maarten geeft. Maar wat als het nu eens anders om is? Laten we nu eens echt somber worden en een minimalisering van het aantal mensen voorspellen omdat de resistente bacterieën toeslaan zonder dat de medicie een antwoord hebben? Dan zal de wereldmarkt overvoerd worden met als gevolg ????

 • no-profile-image

  josien kapma

  Immer genuanceerde Louise Fresco in NRC: (<> )

  (begin citaat) "Het kan toch niet de bedoeling zijn wij een land worden dat zijn handen in onschuld wast door kwalijke zaken binnen onze landsgrenzen te verbieden, terwijl we ervan profiteren dat ze daarbuiten zijn toegestaan?

  Het is hypocriet om op deze gratuite wijze tegen kernenergie, megastallen en ritueel slachten te zijn – om maar een paar recente onderwerpen te noemen. Als Nederland werkelijk de discussie over dergelijke controverses verder wil helpen, dan moeten we over onze grenzen heen kijken en in internationaal verband handelen. " (einde citaat)

 • no-profile-image

  E.M. van Schooten

  Wat is een megastal .Niks mis met grotere stallen hebben Dierenwelzijn is van een veel hoger gehalte dan die oude stallen waar alles potdicht zat Ik vindt het een geklets in de ruimte van enkele linkse hobbiyisten die geen notie hebben van dierenwezijn

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ""De droom van de stevig gefinancieerde grote boer is te overleven en de kleinen zonder lening de pijp aan Maarten te laten geven"", schrijft @Han Meshovsk, het is waar veel megaproductie-zombie's leven met deze gedachten en zijn bereid rente-slaaf van de kredietgever te zijn/worden!!!... Ach ja, het is maar waar je van houdt he ???... Smaken verschillen nou eenmaal (?). Desondanks blijf ik van mening; doe dat wat je gelukkig maakt, ieder voor zich en wees niet jaloers op de groten en Groten kijk nooit neer op de kleinere want ''hoge bomen kunnen veel wind vangen''. En ''hoogmoed komt voor de val''. Tenslotte nog dit advies; wie van risico's houdt moet ze zoeken/nemen!!!!!.....

 • no-profile-image

  Han

  @Josien de politiek is hypocriet, valt met argumenten NIET tegen te vechten, alleen hun huishoudboekje kan inbreng hebben en ze tot de realiteit brengen.
  @Van Schooten. Het gaat bij Mega stallen niet over dierwelzijn maar over het IDEE groot is slecht, veel dieren op één locatie geeft veel ziektekiemen die ook de mensheid kan bedreigen. Tot slot hoe groter de stallen hoe meer antibiotica. Hier geldt echt niet of het waar is of niet, het wordt door "Knappe koppen" in Den Haag gezegd en dus is het ZO. Zo jij schrijft Links bedrijft deze hobby en Links noemt zich PROGRESSIEF met andere woorden VOORUITSTREVEND. We noemen Links per definitie progressief, ik zie hun hobbies meer defensief, behoudend.

 • no-profile-image

  ton

  wat een gelul allemaal.je kunt beter 1 stal van vijfduizend hebben dan vijf van duizend.gezondheid beter minder antibiotica nodig en meer ruimte voor de varkens.voor de gezondheid van de mens is het niet bewezen dat het slecht is.in de de grote steden zijn de mensen er slechter aan toe dan de varkens in een grote stal.

 • no-profile-image

  boerin

  Brandgevaar. Grote stallen, hoog schade-bedrag, veel dode dieren. Minder bedrijven die dus meer premie per eenheid betalen. Worden er al sprinkler-installaties ingebouwd en zo ja ; vanaf welke maat?
  Hoe vaak branden zulke grote bedrijven in het buitenland af ?

 • no-profile-image

  boerin

  De bedrijven waar brand uitbreekt hier zijn meestal de kleinere, oudere bedrijven.

 • no-profile-image

  Han

  @Ton. Het gaat in deze discussie niet over wat is het beste voor dieren en milieu. Het gaat over angst voor calimiteiten, ziekte verwekkers voor mens en dier, aan gepraatte risico's en eventuele geur, die in bv de Peel hangt. Die hing er ook toen de hokken kleiner waren maar het aantal groter. Wij zien , ruiken de verbetering van minder maar betere stallen, de burger niet. Dit is hem misschien wel aangepraat maar dit gevoel, dit idee stuurt zijn gedrag. Hij is nu hij niet meer leeft van de dierenhouderij, tegen de bedrijfstak om het tegen zijn. Hoe vals de redenen ook mogen zijn. Dit moeten wij boeren begrijpen en vanuit die empatie voor de burger kunnen we misschien de dialoog aan gaan. Maar de dialoog aan gaan met de houding van >de moderne veehouderij< is beter dan vroeger en de stank is weg. Wat gevaar voor ziektes >onzin<. Dit is een dood lopende weg voor de boeren.

 • no-profile-image

  marivandeven

  MegaGOEDEstallen bedoel je dus Josien!
  EFFICIENTE veehouderij ipv intensieve, want als heel de wereld op de nederlandse manier varkens zou houden, hadden we 40% minders dieren nodig voor de zelfde productie. zie publicatie van het LEI.

  <>*que**id=1016

 • no-profile-image

  Otto Willemsen

  Ik baal van de wellis nietes discussie. Als we nu eens een megastal ontwikkelen die de lucht, bodem en het water schoner maakt dan het nu is, de kringloop gesloten houdt, gezonde voor mens en dier, en dicht bij een slachterij is gesitueerd, en op basis van C2C is gebouwd, dan kan er toch niemand tegen zijn? hoe meer stallen hoe gezonder we leven.... vanuit deze prinicipes ontwerpen biedt toch perspectief en voorkomt onnodige op emotie gebasseerde discussies....

 • no-profile-image

  natuurboer

  En welke economische effecten zullen megestallen hebben ten opzichte van niet-megastallen?? Megaboeren werken doorgaans met quantumkortingen bij aankoop van veevoer en quantumtoeslagen bij afleveringen van melk/slachtdieren. De megabedrijven zullen dan de niet-megabedrijven met hogere kostprijzen en lagere opbrengstprijzen opzadelen. Waardoor er alleen nog maar toekomst is voor enkel megabedrijven. Economisch gezien zal er dan naast megabedrijven geen plaats meer zijn voor niet-megabedrijven. Daarmee kom je dan met de discussie over wel of geen megabedrijven bij andere uitgangspunten. Wel megabedrijven gaat in economische zin betekenen dat er alléén maar plaats is voor megabedrijven en er géén plaats meer is voor niet-megabedrijven.. Bovendien komt er nog meer om de hoek kijken. Hoe zullen akkerbouwers tegenover megastallen komen te staan vanwege de veevoerleveranties. Bij het zaken doen rondom veevoerproductie zullen de megastalbeheerders de akkerbouwers veel en veel meer tegen elkaar gaan uitspelen . En daar zit ik als akkerbouwer echt niet op te wachten. Wat mij betreft stop ik dan liever en mogen de megastalbeheerders hun veevoer zelf wel gaan verbouwen. De veehouders denken dat bij veevoerproductie de bomen tot in de hemel groeien. Echter bij megastallen wordt qua veevoerproductie dan ook aangestuurd op een harde confrontatie tussen akkerbouwers en veehouders. Bij deze wel of niet megastaldiscussie zal ook overwogen moeten worden of bij wél megastallen de akkerbouwers en veehouders dan op voet van oorlog verder kunnen/willen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Uw betoog/visie is het overdenken waard @Natuurboer uit Friesland. Dat de toekomst er zo uit zal zien is heel goed mogelijk!!!... Daarom ben ik persoonlijk voorstander van het gemengde bedrijf!!!... Eventueel samenwerken, maar ik ben mij bewust dat, dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Bovendien hebben de veehouderij Mega-fielen een probleem; de kredietgevers zijn niet meer bijzonder royaal met de financieringen, na hun ervaringen van 2009/2010.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet en Natuurboer. In de huidige situatie zal de Mega boer met varkens gewoon een voortzetting zijn van de huidige mini mega bedrijven en heeft de akkerbouwer de macht, MEST. Ik zie alleen steeds meer mega melkveehouders ontstaan die hun veevoer niet meer op eigen grond kunnen verbouwen. Ze kunnen hun geld maar 1 X uitgeven of aan stal, koeien ,quotum of land. Deze jongens worden concurent van de varkens en kippenboeren als het , zij zijn slachtoffer als het over mest gaat. Hier zal het uitspelen gebeuren. Iedere akkerbouwer die zijn grond LIEF heeft, moet niet willen meedoen aan de afname van digistaat. Digistaat levert nl. geen enkele bijdrage aan de organische stof of humus in de grond, hij moet minimaal mest eisen. Liefst vaste mest, helaas dat is schaars.
  Het Megastallen Ja of Nee is een strijd die niet op het boerenerf wordt uitgevochten, maar in de STAD. Wie kan me vertellen hoe we daar de slag winnen.

 • no-profile-image

  onno

  Het is logisch dat de consument er niets meer van snapt, als je de discussie leest wat er nu gaande is. De akkerbouwer steekt de hakken in het zand, omdat hij ineens geen mest wil van 'mega' bedrijven. Terwijl een 'mega' bedrijf in Nederland bestaat uit 255 koeien? Wat een kolder zeg. De reden dat een melkveehouder op dit moment in Nederland geen grond koopt, is omdat aankoop van voer vanuit de wereld markt goedkoper is. Mocht dat veranderen hebben de grote jongens kapitaal genoeg om ook grond te kopen. Ik ben het eens met Han en heb ook mijn twijfels over het digestaat als bemesting. Ik heb daar al meermalen met de 'biogas' jongens over gesproken en deze twijfels worden een beetje in de hoek gesmeten.
  Maar goed, de moraal van het verhaal is dat de Nederlandse landbouw zo zoetjes aan versplinterd is, de een gunt het licht niet in de ogen van de ander. En hoe zullen we dit ooit gaan verklaren naar Den Haag? Laat staan de consument. Een kompleet lachertje.

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Digistaat bestaat uit water en alle in mest aanwezige elementen, die niet in biogas voorkomen. Het is dan ook duidleijk dat alle C is onttrokken om samen met H methaan te vormen. Dat de ene boer de andere het licht niet in de ogen gunt Onno bevat een kern van waarheid. Deze trend is ontstaan, nadat iedere zgn. wetenschapper de boeren voorhield dat de groeier de blijver zou zijn. Dus wilde je als >goede< boer de buurman wel dood kijken, hij moest eerst vallen, zodat jij met bank steun zijn land kon voegen. Deze competitie heeft denk ik de boeren uit elkaar gedreven, zodat de >Verdeel en Heers< politiek van de overheid maximaal rendement geeft voor die zelfde overheid. We zijn immers zover gevorderd, dat boeren geen nieuwe grote samenwerkingen (co-op's) meer mogen opzetten.

 • no-profile-image

  guillaume

  Mega stal is of omdat sommige ondernemers(geen boeren) last hebben van individuele hoogmoedswaanzin of dit om de armoede voor te blijven ,omdat de verwachte rendementen door de overheid en de landbouw periferie grootmachten om zeep geholpen worden.De nu nog echte boeren(schaars)worden lekker tegen elkaar uitgespeeld!Sluit een stel van die mega stallen en het (individuele,cq.en cooperatieve gezins bedrijven hebben weer brood.Die grote bedrijven die op basis van grond/Gevoelloze, op overwaarde/ euribor, gefinancierde export afhankelijke mega constructies zijn toch al van de bank en voer e.va marge in pikkers en door goed kope polen in gewerkt wordt (werkgelegenheid) in deze verdringing markt(varkens) .De individuele grote mega boer heeft nog niet in de gaten zodra de mega varkens stallen versleten zijn en technisch niet meer draait(techniek) met deze marges en arbeid is er geen opvolger meer te krijgen en met een torenhoge schuld kan afvloeien en een kromme rug en zorgen . Motto meer boeren minder grote mega stallen meer werkgelegenheid en ook leuker voor de periferie en risico spreiding voor financierders!

 • no-profile-image

  W Geverink

  De strijd om het voedsel in deze wereld is begonnen. Ik denk dat de burgers in Den Haag een verhaal over hoe ze in de toekomst een volle koel en voorraadkast kunnen houden veel boeiender vinden dan een verhaal over megastallen. Vooral nu over voedseltekorten en de effecten daarvan van alles op het nieuws is. Uit alle macht wordt op dit forum geprobeerd om van een scheet een donderslag te maken met de "mega" stallen die op wereldniveau nog steets klein zijn, en daarna moet worden bedacht hoe de wijze alleswetende consument en burger ons daarvoor gaat vergeven. Boeren proberen zich alleen aan te passen aan aan de keuzes die de politiek maakt. En de politiek zegt wereldmarkt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''De nu nog echte boeren worden tegen elkaar uitgespeeld'', las ik net. Helaas is dat een gevolg van de ''wetenschappers'' schrijft @Han. @W.Geverink denkt dat de oorlog reeds begonnen is, dat denk ik ook!!!... In het bijzonder voor NL denkt o.g.t. Mega-stal, Mega-boer of Mega-ondernemer, de kredietgever zal z'n schaapje's wel op het droge houden en kan in noodstuatie's zijn onroerend-goed areaal uitbreiden!!!... Beste discussie-genoten wij filosoferen nu grotendeels op grond van ervaring van de 3 laatste onstuimige jaren. Misschien wordt de toekomst nog onstuimiger!!!... Of wie het weet mag het zeggen/schrijven ???...

 • no-profile-image

  Han

  Als de boeren op deze weg doorgaan, zal een deel van de burgers zich afwenden van de voedsel schappen. De trend is reeds zichtbaar, de stadsboerderijen en daktuinen doen ook in Nederland hun intrede met subsidie steun van de overheden. Anders gezegd de burger keert terug richting Volkstuin. Deze consumenten vallen voor een groot deel af voor de boer, die in hun ogen geen eten meeer levert via zijn handelskanalen maar een soort ondefinieerbare maagvulling. Neem als voorbeeld, boeren melk komt via een ontromer in de fabriek. Dan word ter weer iets melkvet toegevoegd, bacterieën, vitamines en wat de zgn. voedsel deskundigen nog meer als GEZOND bestempelen. Helaas is de witte vloeistof geen melk meer maar drank op basis van melk. Ieder stukje vlees is via de techniek tot Biefstuk te maken. Hier keert de moderne consument zich vanaf en hier komt bij dat er steeds meer AOW ers komen met een smalle beurs en veel tijd. Deze tijd zullen ze deels gaan gebruiken om hun eigen eten te maken net als hun ouders. Ieder stuk braakgrond in de stedelijke gebieden worden op deze wijze weer rendabel gemaakt en geven de stad een Groen aanzien en zullen verpaupering voorkomen.
  Als we deze trend niet willen zien als land en tuinbouw doen we onszelf te kort.

 • no-profile-image

  Agnita

  @Han, wat een idealisme, ik zou het leuk vinden, als er zoveel mensen hun eigen groenten weer gaan verbouwen, mensen die veel energie stoppen in hun eigen tuintje en daarna (samen)consumeren.

 • no-profile-image

  boerin

  Han, ik geloof best dat er consumenten afvallen, maar per saldo komen er wereldwijd nog altijd consumenten bij, die gewoon hun melk in de supermarkt wensen te kopen. In de USA wordt meer dan 50% van de melk op, naar NL begrippen, megabedrijven geproduceerd. Waren deze er niet, dan hadden we veel lege schappen, en nog erger binnen de korste keren een volksopstand. En voor mij is melk nog altijd melk en geen witte vloeistof, er wordt op het moment hevig rondgeshopt naar bedrijven die hoogkwalitatieve melk produceren. En die is over het algemeen op mega bedrijven te vinden.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin. Ik heb niet gezegd dat hoogwaardige melk niet bestaat in de boeren melktank. Zeker mega of mini bedrijf ze leveren het, maar de industrie zit er van alles uit te halen en weer melk vreemde stoffen toe te voegen. In het schap is bv. geen volle melk te vinden zoals die uit de melktank komt. Volle melk bevat aanzienlijk minder vet dan koemelk! Dan is het nog de vraag of dit vet Melkvet is of plantaardig vet. We hoeven niet te discussieren over de groei van het aantal consumenten, maar we zullen schrikken van de koopkracht van honderden miljoenen, te laag om Boerin van een inkomen te voorzien nodig om een gemiddeld Amerikaans leven te lijden. Willen we de voedsel productie op peil houden om een ieder voldoende eten te garanderen, dan zal er per economische regio productie moeten plaats vinden tegen lokaal tarief. Slepe we het goedkope voedsel uit een goedkoopte land weg omdat e roop de wereldmarkt / rijkemarkt meer te ghalen is, resulteert in Honger in het arme deel van de wereld. Theoretisch zal de prijs dus nooit hoger kunnen worden dan de arme koper kan betalen. Ieder die minder heeft te besteden zal of zelf moeten produceren of dood gaan. Mijn bewering over eigen tuintjes is net als het weer gaan eten van seizoens groente of lokaal geproduceerd eten. Boeren zouden net als bloemen telers meer rekning met trends moeten houden om de markt niet te verliezen. Zie het verweer tegen Mega stallen ook als een trend, zul je hier toch echt wat mee moeten doen om de consument niet van je te vervreemden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Het is waar @Boerin, de consument vraagt zich slechts beperkt af waar de melk vandaan komt. Toch kunnen die 10 tot 15% andersdenkenden aardig met de emmer rammelen en bij gebrek aan nieuws rammelt de media nog een beetje mee!!!... Soms ook een beetje erg!!!... Zoals u weet leven wij nu in een KIJK-CULTUUR dat weten de televisie-programma-makers maar altegoed!!!... Rond de eeuw-wisseling kregen wij zeer regelmatig die slippende ondervoede engelse koe te zien, die aan BSE leed !!!... Enkele jaren later liet men zeer regelmatig afgedankte hoog-productieve melkkoeien zien---smalle koppen, smalle voorhand, breed kruis en een mega-uier---sommigge waren ook moeilijk ter been. Beide staan op het netvlies van Jan-Modaal oftewel de consument, die daar gevoelig voor is, zeer gevoelig!!!... In west-Europa is het zo dat honden en katten al belangrijker zijn dan kinderen. Goed, ik ben mij bewust dat in de vrije markt-economie, het ondernmerschap mogelijkheden benut zullen worden die de ondernemer graag wil en zijn financien toelaten incl. haar/zijn financieerders. Maar wij weten ook dat de grootste nederlandse Multie-nationale Mega-boer een paar toontje's lager zingt, inclusief zijn financieerders!!!... Daarom denk ik dat de realiteit voor de toekomst zijn grenzen zal vinden, niet in het maximum, maar in het optimum!!!... groeten.

 • no-profile-image

  Harm tinge

  Je kunt oeverloos over dit onderwerp discuseren.Belangrijk vind ik dat in mijn visie het de burger is die bepaald en de boer volgt.Wat overigens al een paar duizend jaar aan de gang is.Voor degene die hier moeite mee heeft raad ik aan: één week londen, parijs, berlijn, of desnoods moskou en je weet hoe de hazen lopen.De mondige burger heeft in de loop der tijd oa een verhoogt aaibaar gevoel voor dieren ontwikkelt.Een zekere meneer Wald Disney is hier mede veroorzaker van.
  Dan daar tegenover de boer met zijn 7 x 24 dierverzorgingsmoraal als grootste goed.Voor ongeveer 5 jaar is daar een als zeer belangrijke fenomeen bij gekomen.Namelijk: sociale onafhankelijk.Eerst zag ik het in denemarken en de VS, later in niedersaksen en nu ook in nederland.Dat zal in de meeste gevallen betekenen de grenzen van het familiebedrijf opzoeken en bij overschrijden met vreemd personeel verder.
  Aangezien men uitvindingen niet onuitvinden kan en koeien houden een pracht beroep is proberen wij zolang door te gaan tot alternatieven daarvoor in de plaats gekomen zijn.

 • no-profile-image

  Consument geboren voor 1950

  Wat is groot of te groot? Maar omvang is van groot belang om de kostprijs in de hand tehouden. Techisch is er veel mogelijk maar het moet wel rendabel zijn, daar door is omvang een must! Voor de dieren zin de nieuwe stallen zeer goed. Wat van het grootste belang is dat men niet alle grote stallen op een hoop moet bouwen. Er zijn in Nederland voldoende plekken waar de grote stallen op bestaande lokaties gebouwt kunnen worden. Daar heeft men geen LOG voor nodig! Dit is voor de gezondheid in het algemeen van groot belang. Als men de dieren zoveel mogelijk van de noodzakelijke entingen tegen ziektes voorziet, is het risico klein en veel minder antibiotica nodig! Dit moet men doorberekenen in de kostprijs, dan komt men er achter dat dat dit wel is het goedkoopst is en zekerheid geeft voor de algehele gezondheid van mens en dier! Het nuchterverstand moet zegevieren, niet al die onzinpraat!!!! Wil men in de toekomst voor iedereen betaalbaar voedsel behouden, zal men met de tijd mee moeten groeien. Leven in 2020 en de voedselvoorziening van 1950 is dodelijk! Niemand wil zo als toen nog werken, dan heb je geen droogbrood!

 • no-profile-image

  Han

  @Consument geb.v.1950. Dat groter altijd Goedkoper is, is geen wet van Meden en Persen, nee is zelfs economisch aanvechtbaar. Alle extra investeringen om geur, buiten de omgeving te houden, nitraat dampen uit de stallen te halen en uit de lucht te zuiveren kosten veel geld en energie. Het is de vraag of dit alles nodig zou zijn bij kleinere eenheden of een andere manier van huisvesting. Dat niemand wil werken zoals in 1950 O.K. het erge is dat er in WEst Europa niet of nauwelijks werkelozen te vinden zijn, die in de land en tuinbouw willen werken. Nee we moeten buitenlanders binnen halen om ons eten te producren terwijl wij toekijken en deels de hand op houden. Inderdaad of LOG 's een goede oplossing zijn??? Maar het meest belangijke pijnpunt is de (te) lage prijs voor het voedsel pakket, omdat we onze prijs relateren aan de kostprijs van een goedkoopte land, die nooit in staat zal zijn de hele wereld te voeden. Voor mij is de te lage prijs voor ons voedsel de belangrijkste oorzaak van alle strubbelingen tussen landbouw en burgerij. Laten we eerlijk zijn niemand kan met zekerheid zeggen, dat ons eten uit een goedkoop land volgens de zelfde milieu en diervriendelijke eisen is gemaakt als we in Europa wettelijk afdwingen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Meegaan met de tijd @Consument geb. voor 1950, heb ik niets op tegen!!!... Maar nu staat alles op z'n kop!!!... De consument wil meer voor minder geld!!!... De agrarische sector wil door schaalvergroting de kostprijs verlagen!!!... De huidige regering in NL wil exporteren!!!... Grote Coöperatie's willen de Wereldmarkt bedienen!!!... De alternatieven incl. Marrian Thieme en GroenLinks willen weer terug in de tijd !!!... Beste @Consument, kan u er nog een touw aan vastknopen ???... Eén ding is wel actueel, de kredietgevers zijn voorzichter geworden en ik raad de optimisten aan realistisch te worden!!!... Naar mijn bescheiden mening was toekomst voorspellen nog nooit zo moeilijk als nu !!!... (?).

 • no-profile-image

  onno

  Ik blijf het vreemd vinden dat men nu nog steeds concentreert op een te lage prijs van het voedselpakket, terwijl ik nog steeds niets gelezen heb over waar het geld blijft in de keten. RFC, Agrifirm, supermarkten hebben vorig jaar een superjaar gehad. En de primaire producent..? De melkveehouder is nu stil, omdat de melkprijs hoger is dan vorig jaar, maar vergeet even dat kunstmest, brandstof en veevoer ook vreselijk duur zijn. Weer in slaap gesust dus.

 • no-profile-image

  josien kapma

  zie ook dit document van CLM
  <>
  waarin 9 studies over megastallen vergeleken zijn. Conclusie: aan de kant van bedrijfseconomie en luchtvervuiling is winst te verwachten, voor klimaat, energie en dierenwelzijn is kans op achteruitgang waarschijnlijker en voor volksgezondheid zijn de risico’s van megastallen GROTER. (in vergelijking met huidige bedrijven, rapport uit 2008, in opdracht van Milieudefensie, door CLM)

 • no-profile-image

  Han

  @Josien. Het Mega stallen probleem is een >onderbuik gevoel< probleem aangewakkerd door Veganisten die in ons politieke systeem een te zware stem hebben, omdat de andere partijen angstig zijn m.b..t stem verlies. Er spelen in de politiek enkele items; Je moet Links zijn, dat is progressief en dat is vooruitstrevend en daar hoort tegenwoordig Dierwelzijn bij. Aangewakkert door iemand, die zich zwaar gelovig noemt en dan te weten dat volgens het Christelijke Geloof dieren geen ziel en geen gevoel hebben. nu mag jij de hele zaak rijmen ik kan het niet.
  @Piet. Jij stelt dat de consument >goedkoop< wil. Dit hebben we hem nooit gevraagd, we hebbn hem nooit de keue gelaten tussen goedkope bulk van duistere herkomst en eten gemaakt volgens zijn wensen m.b.t. milieu, diervriendelijkheid etc. dat iets duurder uitvalt. Nee wij zeggen je zult bulk eten en zo goedkoop mogelijk, want dan kun je allerlei rommel kopen waardoor je het milieu onnodig vervuild, maar de economische groei bevordert. Dit laatste moet je doen, want dat geeft de politiek reden tot bestaan en geeft ons mensen een goed gevoel. Dat het milieu daardoor onevenredig wordt belast is de zorg van ons nageslacht. Ik denk dat het de hoogste tijd wordt om een dialoog aan te gaan met burger next door. Niet via de politieke kanalen. Die weg is decennia lang bewandelt en heeft alleen maa rgeleid tot verpauperd platteland (mondiaal) en kloof tussen stad en platteland, die eeuwen niet zo groot is geweest.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Han, ge hebt gelijk!!!... In principe is het zo dat de overproductie tot lage prijzen heeft geleid, vervolgens tot grote tevredenheid van de politiek!!!... Die op hun beurt de boeren weer beloonde met subsidie, die zij weer terug verdiende met export, ge hebt helemaal gelijk @Han. In jou betoog aan @Josien, schrijf je dat volgens het Christelijk Geloof dieren geen ziel en/of gevoel hebben, vermoedelijk geldt dat voor de Nederlandse Calvinisten ??? De Heilige Franciskus van Asisi dacht daar anders over!!!... Ondergetekende ook!!!...

 • no-profile-image

  onno

  @josien. Maar het LEI heeft iets anders geschreven in "Veldpost". Daar wordt gesteld dat het dierwelzijn beter is in grotere stallen. Nu jij weer..

 • no-profile-image

  Han

  @Onno. Ik heb Veldpost ook gelezen. Het haalt alleen niet uit, het zal de discussie niet een andere kant op sturen. De angst bij de bevolking wordt aangewakkerd door >specialisten< Volksgezondheid en infectie ziektes. Zij vertellen een ieder die het horen wil dat deze stallen een tijdbom zijn m.b.t. bacterie en virus ziektes die van dier op mens kunnen overgaan. Besluiten gevoed door angst, zijn doorgaans verkeerde besluiten, maar het blijven besluiten die nageleefd moeten worden.
  Zolang Virologen en Bactriologen blijven rond bazuinen hoe gevaarlijk grote diereenheiden zijn voor de gezondheid kan Veldpost of Nieuwe Oogst schrijven wat ze willen, ja zelfs de prediker kan van de kansel roepen hoe positief een Mega stal voor dier en boer is, Het volk blijft afwijzend. Waarom dan steeds maar tegen sputteren, ga in gesprek en leg het alternatief voor, kostprijs verhoging, dierwelzijn achteruitgang etc. Dan wordt er hopelijk een rationeel besluit genomen in dezen nu is het allemaal onderbuik gevoel bij de democratishe meerderheid. Iets waar de Tweede Kamer ook erg veel last van heeft de laatste jaren sinds er progresieven zitten met veel onderbuik gevoel dat constant op het spreek gestoelte wordt geventileerd als progressief denken. Door de rest wordt omarmd uit angst voor stemverlies.

 • no-profile-image

  onno

  @Han, dat wat je aangeeft is het hele probleem van de Nederlandse landbouw.. Het onvermogen om zichzelf goed te organiseren en een positief beeld te scheppen. Mijns inziens, en heb dat al vele malen gezegd, moet men en onderzoeken waar het geld blijft in de keten en een juist profiel neerzetten. Daarna moet het een politieke keuze zijn wat te doen in NEDERLAND en niet met nonsense verhalen komen.De politieke keuze om van Nederland een parklandbouw te maken moet wel betaald worden. In het huidige economische klimaat zie ik dat nog niet gebeuren. Maar goed, we kunnen samen nog wel 100 blogs vullen en brainstormen samen. Dat hebben we al eens gedaan met een bak koffie. Als we wat willen zullen we de ideeen die we hebben uit moeten dragen naar buiten voor een veel breder publiek. Ideetjes?

 • no-profile-image

  Han

  @Onno nog een bak koffie geen punt. Doen we bij de eerste de beste gelegenheid. {Met een van de vorige punten van Josien; "Hoe krijgen we de boer op het bord" ben ik al bezig met Red Overall.} De uitdaging om de politiek duidelijk te maken wat het economishce belang van de landbouw is voor de BV Nederland zal moeilijker zijn. Politici zijn als ambtenaren, bang voor frisse ideeën en zullen zich blijven verschuilen achter oude bekende mensen als Veerman en Winsemius. Zij zijn gerespecteerde "Wetenschappers". Hoe breken wij als eenvoudige boeren door deze muur. Willen we dit oplossen zullen we eerst politiek actief moeten worden en dan ook nog voldoende stemmen moeten ronselen om invloed te krijgen. Ons idee >Gezonde Landbouw = Gezonde Economie< is nog niet Vermarktbaar in de Westerse Wereld en zeker niet in handelsland, Nederland waar de Veganistische voorvechster hard lobbied om de lupinenburgers van haar man via slinkse wegen door onze strot te duwen. Landbouw moet weer HIP, AAIBAAR en daarmee PROGRESSIEF worden om door de goe gemeenschap omarmd te worden. Wat denk ja van een Netwerk bestaand euit boeren, burgers en buitenlui met als uitgangspunt een gezond buitengebied waarin iedereen zich gelukkig kan voelen en waar meer mensen werk vinden dan alleen de boer met zijn gezin en de loonwerker. M.a.w. een sociaal en economische leefbaar buitengebied en niet wat het dreigt te worden dode coulissen voor een weekendje "luchten" even de slaapstad uit vol ligbatterijen. In de hoop de agressie weer de baas te kunnen tot het volgende mooie weekend.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Onno, het zal niet meevallen ''het brede publiek'' te bekeren. Bovendien wil de doorsnee boer het liefst produceren alvorens hij zich afvraagt wie er met de winst van haar/zijn product vandoor gaat. Nederland is nou eenmaal een land van uitersten!!!... In de politiek vinden wij dat ook terug, er is geen eenheid en wie hardst schreeuwt of het meest dwarsligt krijgt de meeste aandacht!!!... Desondanks denk ik dat de grillen en grollen van de vrije-markt-economie hun werk zullen doen, met alle gevolgen van dien!!!... Han en Onno, ik denk dat de meeste mensen (dus boeren, burgers en buitenlui) pas gaan nadenken; als''het kalf verdronken is'' !!!... Ondanks alle waarschuwingen.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. Ik vrees met je dat het kalf eerst moet verzuipen. Dertig jaar geleden liepen enkele boeren uit om te praten over de gevaren van GGO door o.a. Monsanto, we zaten aan tafel met de geitenwollensokken en werden door de Jonge Boeren dan ook onder deze groep geschaard. Nu de macht van de Monsanto 's en Baye'r op het voedsel pakket duidelijk wordt blijkt dat onze vrees van toen bewaarheid is. krijg je als nog gelijk maar leuk is het niet, want nu is er niets meer aan te veranderen. Helaas werd dertig jaar geleden de strijd op verschillende argumenten gestreden, wij zagen Monopolie en de GWSokken zagen milieuvervuiling met plant vreemde genen en verarming door Monoculturen. Beide zijn uitgekomen tot zover.
  De strijd om hoe de landbouw wordt gevoerd en hoe de prijszetting tot stand komt duurt nog even voort, maar de open wereldmarkt zal gaan afbrokkelen, omdat de goedkoopte landen de wereld niet kunnen voeden en de duurdere landen straks zonder kapitale veerkracht zijn om de productie weer op te pakken als de tekorten zich aandienen. Goed voorbeeld is Rusland waar de weder opbouw nu al 20 jaar duurt en er nog steeds geen sprake is van een duidlijke productie verbetering per ha of per geinvesteerde RR(ubel). Welk voedsel exporterend land heeft behoefte aan productie verhoging bij zijn afnemers?

 • no-profile-image

  W Geverink

  What a bunch off bullshit mensen! Als er problemen gemaakt moeten worden van zaken die het (nog) niet zijn dan zijn we hier aan het juiste adres. Denken jullie nou echt dat een megastal iets is waar elke burger in Nederland slaap over verliest? Ga er maar niet van uit. Han zegt dat er buiten voedsel dat geproduceerd is in de reguliere landbouw geen andere opties zijn. Bio bedrijven zijn er al vele jaren en de consument heeft met zijn koopgedrag aangegeven dat de behoefte daarvan stabiel is rond de is het twee procent? Dan wordt er aangegeven dat het welzijn van de dieren minder is in een megastal. We zien allemaal elke week de nieuwe stallen die er gebouwd worden voor de koeien. Die zijn allemaal een stuk groter en tegelijkertijd ruimer opgezet dan de oude stal. Ook heeft de nieuwe stal iedere keer meer licht en lucht per koe. Ik denk niet dat er behalve Thieme en Co veel mensen op tegen zullen zijn. In de varkenshouderij is het hetzelfde verhaal. We hebben in de documontaire over het "mega"bedrijf van Johnny Hogenkamp kunnen zien dat als het verhaal op de juiste manier en met eerlijke argumenten gebracht wordt zelfs een moslim uit de randstad toegeeft dat die varkens het daar op dat grote bedrijf heel goed hebben. Dan is er nog het fabeltje dat grote bedrijven of megastallen een ziekterisico vormen. Weer zo'n bullshit verhaal vooral als je kijkt naar de nederlandse situatie. Gebieden zoals de peel zijn uniek in de wereld. Het zal moeilijk zijn om een plek te vinden op aarde waar meer landbouwhuisdieren op een kluitje zitten dan daar. Als er een ziekte uitbreekt zoals varkenspest, MKZ of vogelgriep is de veeconcentratie in het gebied het grootste probleem. De bedrijven liggen veel te dicht bij elkaar en dan maakt het helemaal niet uit of er een "mega" bedrijf met vijf stallen van duizend of een megabedrijf die een megastal heeft van vijfduizend tussen staat. Ook zijn voor zover ik weet in moderne grote stallen nog nooit voor de mens dodelijke ziektes ontstaan of door de grootte van de stal gemuteerd. Als je hoord dat mensen ziektes krijgen van dieren is dat vaak in China waar de mensen, varkens, kippen en koeien bij elkaar in bedompte hutjes wonen. Ik ben er van overtuigd dat de burgers heel wat meer begrip hebben voor schaalvergroting, modernisering en aotomatisering dan we denken omdat ze daar zelf in het dagelijkse leven buiten de landbouw ook mee te maken hebben. Het bedrijfsleven brobeert ook met minder mensen meer werk te verzetten en er minder voor te betalen. De bouwvakker die de Volkswagenbus van het werk reed om de colega's op te halen werd daar een jaar geleden nog iets van 40 Euro per dag voor betaald. Nu krijgt hij daar niks meer voor en als het je niet aanstaat dan donder maar op! We moeten niet denken dat de burger overal op tegen is. Ze zijn mischien niet helemaal blij met de ontwikkelingen die de landbouw gaande zijn, maar omdat de zelfde ontwikkelingen buiten de landbouw ook bezig zijn en vele mensen er persoonlijk mee te maken hebben is er meer begrip dan je denkt. Dat de grote corporaties meer macht krijgen voelen zowel de boeren als de burgers. Monsanto's streven naar het monopoly op voedsel is weer een ander en nog veel belangrijker verhaal.

 • no-profile-image

  onno

  @Geverink, ik ben het helemaal met je eens. Alleen een klein probleempje is dat de politiek om wat voor reden dan ook ietwat op de zaken vooruit loopt en een hype creeert. We zullen over 5 jaar wel weten waarom dit was en is. Als we als landbouw erbij liggen slapen, is het kwaad alweer geschied. Net zoals de mestwet, Natura 2000 en vergelijkbare nonsens.

 • no-profile-image

  boerin

  Ook ik ben het helemaal met Geverink eens. Laat je aub niet de wet voorschrijven door die paar schreeuwers, die er een 'Not in my backyard' filosofie op na houden.

 • no-profile-image

  koetje

  Het is en blijft wel hún backyard,kun je toch maar beter de dialoog mee aangaan.Van te voren dan,niet achteraf.

 • no-profile-image

  boerin

  Dus het is ok, zolang het maar in buurmans backyard is?

 • no-profile-image

  Han

  @Greverink en Onno. Jullie mogen wel gelijk hebben, de vraag is "krijg je ook gelijk". We hoeven maar even de Q-koorts in herrinnering te halen en dan weet je meteen waarom de een angst psychose door Nederland gaat m.b.t. mega stallen. Te recht of niet. Verder is het de politieke angst van de gevestigde partijen die >bang< zijn stemmen te verliezen aan de Groenen en de Dieren liefhebbers en nieuw komers. Moet ik nog meer redenen aangeven waarom het gaat zoals het gaat in het Westen. Grevenink kan me meer vertellen maar ook in de USA krijgen Peta en haar vriendjes steeds meer macht over de intensieve veehouderij en weten stallen bouw door procedures zolang op te schorten dat bouw beter kan worden afgeblazen. Wie wil jaren procederen om dan gelijk te krijgen, maar helaas de bouw is zoveel duurder geworden en het procederen heeft zoveel gekost, dat het kapitaal niet meer toereikend is. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige politiek reageert op de waan van de dag en niet uit de overtuiging dat er een lange termijn beleid moet komen. Vooral in Nederland kijkt de politiek niet verder vooruit dan tot de volgende verkiezingen en er zijn 3 van in 4 jaar. Dus tel je zegeningen maar, want al deze verkiezingen worden door de landelijke politiek gebruikt om hun populariteit te checken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  De tijd zal het leren wat de toekomst brengen zal, maar één ding is zeker; de krediet-gevers zijn zeer voorzichtig geworden, ook dat geeft te denken!!!... Een ondernemer gaat toch voor de winst ???... De banken ook denk ik, waarom zijn de Rabo-profeten zo rustig ???, ook dat geeft te denken!!!...

 • no-profile-image

  onno

  Gelijk krijg je niet als je stilzwijgend achter de horde aanloopt..Men moet eerst eens zorgen voor capabele mensen bij de belangenorganisaties. Deze gefractioneerde organisaties moeten eens met een goed gefundeerd plan komen, die Landbouw Nederland op de kaart zet. Een dialoog @Koetje ga je aan op basis van gelijkheid.. En daarna kunnen we verder.Maar goed, in feite boeit me Nederland niets. Alleen als 'men' zegt dat grotere veehouders dieren mishandelen, milieu vervuilen etc dan zal ik op mijn strepen gaan staan.
  In USA kun je rustig je gang aan onder bepaalde voorwaarden. En sinds wanneer gaan een paar schreeuwers bepalen wat er gebeurt? Schreeuw maar harder terug. Met PETA heb ik al eens om tafel gezeten voor een van onze projecten. Gaat wel goed, als je maar duidelijk bent. Gelukkig daar waar wij zitten hebben we er geen last van, mocht dat wel veranderen, probeer maar eens voorbij de poort te komen dan. In Nederland kun je niets, en als je denkt het wel te kunnen dan worden de regels veranderd en sta je met je bedrijfsplan. Als dat in Rusland gebeurt dan schreeuwt iedereen over corruptie.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Nou Han Met de Peta valt het wel mee. Als je hier aan mensen vraagt wat Peta is dan krijg je als antwoord waarschijnlijk kattevoer of iets dergelijks. De paar keer dat ik van peta hoor is van jou op dit forum. Dat wil niet zeggen dat Peta niet aan de weg aan het timmeren is maar de rednecks hebben een hekel aan dat soort volk en de rest houdt door de economische crisis ook de hand op de knip. Net als bij jullie bepaald ook aan deze kant van de oceaan de economie en de mate waarin de bevolking in zijn primaire levensbehoeften kan voorzien de populariteit van dit soort organisaties. Dat wil niet zeggen dat de bedrijven van Carrol's foods (nu Smithfield) er in de Carrolina's geen gigantische smeerboel van hebben gemaakt, want dat is absoluut het geval. Dergelijke misstanden geven de veehouderij op het hele continent een slechte naam en als iemand hier een bouwvergunning aanvraagd voor een varkensstal wordt door de tegenstanders altijd gewezen op de misstanden in de Carrolina's. Het punt is dat er geen echte argumenten tegen megastallen aangevoerd kunnen worden anders dan dat niemand in het meest veedichte gebied ter wereld daar op zit te wachten en dat door de aanpassingen van vooral varkensstallen om te kunnen voldoen aan de emissie eisen de stallen onbedoeld verschrikkelijk brandbaar worden gemaakt.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Piet de Rabo is zo rustig omdat ze de Rabobubble niet willen laten exploderen. Als ze bedrijven failiet verklaren komt men er achter dat gebouwen eerder een blok aan het been zijn dan dat ze waarde toevoegen aan onroerend goed. Ik heb het idee dat er op dit moment geld gepompt wordt voor de uitbreiding van bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn.

 • no-profile-image

  Han

  @Geverink. PETA staat voor >People for the Ethical Treatment of Animals< Leden van deze club hebben de nodige criminele acties op zijn naam staan. Ze waren betrokken bij inbraken bij onderzoekscentra (Nederland, Engeland, USA) waar vivisectie werd gedaan, nertsen houderijen waar de dieren werden losgelaten. In USA hebben ze een legkippenboer zover gekregen dat hij zijn miljoenen investering in een nieuw bedrijf heeft afgeblazen. Ze wisten steeds weer nieuwe argumenten te vinden om een rechtzaak te beginnen. Ze schuwden zelfs brandstichting bij medewerkers en aandeelhouders van onderzoeks laboratoria niet en hebben de bouw van een onderzoekscentrum voor medicijnen die gebruik zou maken van dieren weten tegen te houden, zodat deze werkgelegenheid aan Limburg voorbij ging.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Waar Peta voor staat is me welbekend en daar hebben we hier geen hinder van. Laten we eerlijk zijn han. Om de prijs in de benen te houden van vee en veehouderijproducten is het beter dat er niemand waar dan ook gaat uitbreiden. Uitbreiden in een land als Nederland waar het nu op veel plaatsen al overvol is met vee en waar transportbewegingen gemaakt worden met oa stront en waar de kostprijs bij de hoogste van de wereld hoord is onlogisch. Maar dat is het punt van deze discussie niet. Het punt is dat de bouw van grote stallen niet gestopt mag worden op basis van emotie en argumenten die niet waar zijn zoals minder dierenwelzijn en milieuvervuiling.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik vind dat er om de hete brij wordt heen gedraaid. Overal in de wereld kun je mega stallen bouwen maar niet in Nederland. Dan moet de vraag nu niet zijn: waarom kan dat dan niet in Nederland? De vraag moet zijn: Wat bezield, of welke geest zorgt ervoor dat die Hollandse boeren dat toch met alle geweld in Nederland willen doen? Je gaat toch niet lomp veel dieren houden op een kleine stip grond, waar je alle voer moet aanvoeren, alle strond moet be-verwerken/afvoeren, het vlees naar Rusland exporteren en buitenlanders uit het oostblok moet ophalen om het werk te doen? Als je dit weet en ziet gebeuren, ga je toch niet discusieren over de technische verbeteringen van/door megastallen? Er zou in principe slechts één reden kunnen zijn en dat is de financiele reden, die door marktbescherming in stand wordt gehouden. De sector of de BV Nederland, welke het zelfde is: voerfabriek, vion, RFC, rabo, retail etc, hebben er de scurft aan of boer, burger consument, politieke partij of what ever, zich er nu wel of niet happy bij voelt, het kan hun geen barst schelen of de buren van boer Jansen de hele dag in de stank of in de stront zitten. Er is maar één ding dat telt en dat is de winst. En ik snap domweg niet dat die Hollandse Superboeren (met respect) zich daarvoor laten gebruiken.

 • no-profile-image

  onno

  @hans, een gedachte foutje. Als iemand een grote stal bouwt betekent het niet per definitie dat er mee vee komt in Nederland per saldo.
  Er is vanuit Den Haag al aangegeven dat er niet meer vee in NEderland komt. Er mag nl niet meer fosfaat gevoerd worden. Ik denk dat we voedingstechnisch al knap aan de onderkant zitten.
  Wat er nu gebeurt is een stop zetten op ondernemerschap, of in ieder geval ondernemen in grootschaligheid. Is prima, maar er is altijd een "en wat dan". Daar komt geen antwoord op.
  Ik ben ook zeer sterk van mening dat men de voedselproduktie meer over de globe moet verdelen. Het heen en weer gesleep met van alles is onzinnig. Maar dat is niet in een halve generatie te realiseren.

 • no-profile-image

  koetje

  Niet in een halve generatie te realiseren?Nee,zolang je achter die LEI/WUR shit aanhobbelt niet nee. De landbouw is zo'n beetje de enige sector die zijn eigen kostprijs open en bloot op straat gooit.Megastallen(whatever that may be)worden vooral gebouwd voor de kostprijsprofetie,maar als je nou megastallen gaat bouwen om de dieren meer ruimte te geven wordt het verhaal misschien anders.Ga met je plannen om de tafel met je kritische klanten zo van dit heb ik te bieden,wat heb je ervoor over.De aanval is nog altijd de beste verdediging.

 • no-profile-image

  Han

  @Hans. Overal op de wereld mag je een Mega stal bouwen. Accoord maar dan met restrictie dat in en om Washington, Parijs, Londen etc. dit ook niet mag. met andere woorden Nederland heeft geen opengebieden zoals Amerika, Brazilië. Nederland is eenvoudig te dicht bevolkt om dit te doen. Democratisch is besloten (terecht of onterecht) dat Nederland geen Mega stallen wil en de koeien in de wei wil zien. Nu ben ik het met Koetje eens, ga om tafel met de dames en heren en leg uit wat hun besluiten voor Nederland betekenen en wat ze meer kwijt zijn aan voedsel als de boeren hun eisen inwillegen. Willen de burgers bv. de goedkoopste melk in het schap en eisen dat de Nederlandse boer klein en kneutrig blijft en dus niet kan concureren, dat dan de koeien uit de Wei verdwijnen omdat de melkveehouderij ter ziele is. Duidelijkheid is hier volgens mij geboden en niet het verhaal van > we zulen zien wat mogelijk is zijne excelentie< en mag het een koetje of varkentje meer zijn.

 • no-profile-image

  onno

  @koetje. Ik ben wel de laatste die achter WUR en rommel aanloopt, geloof me. Maar wat je even niet vergeten moet, dat een en ander wel gefinancierd moet worden. En leer mij investeerders kennen zo zoetjes aan. Ik werk al meer dan 6 jaar in dat circuit. Is niet echt eenvoudig en logica ontbreekt vaak.
  @Han, ik geloof niet dat de consument ervoor opdraaien zal dat NL een park wordt. Dat is een politieke keuze en zal dus vanuit Den Haag/Brussel gefinancierd moeten worden.
  Als je denkt dat de consument bijv 25 ect per liter melk meer betaald, omdat clara 25 buiten loopt, terwijl deutsche Ingrid in een stal loopt, waarvan de melk ook wit en eerste kwaliteit is, maar 25 ect minder kost, weet ik wel wat er gaat gebeuren.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno. Jij hebt de keuze gemaakt voor de consument. Ik ook en ga met je mee, maar nu moet wel de belasting betaler ook wel consument genaamd opdraaien voor de kosten van het parklandschap Nederland. Of er nu met steun boeren blijven of alleen natuur zonder boeren. De Nederlandse Consument betaalt het gelach. Daar lopen jullie incl. de politiek voor weg, jullie denken nog steeds dat belasting geld en consumenten geld twee verschillende donateurs hebben. Nee helaas het zijn dezelfde, hij betaalt links om of rechts om. Dus waarom mag hij niet duidelijk de keus hebben over hoe zijn geld wordt besteedt?

 • no-profile-image

  koetje

  Interessant Han,zeker nu de politiek onder aanvoering van Rutte aan het bekokstoven is om de BTW op voeding te verhogen en de inkomstenbelasting te verlagen.Terwijl in de Tunesië en Egypte de klinkers door de ramen vlogen en hier in NL de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond schieten.

 • no-profile-image

  onno

  Als de consument moet betalen, dan betekent dat, dat hij/zij een keuze heeft. Melk dat duurder is en komt uit Nederland of, goedkoper en uit Dresden..
  Belastingbetaler heeft geen keus..
  Maar we snappen elkaar wel Han..

 • no-profile-image

  Han

  @Koetje. De BTW verhoging op voedsel zou kunnen leiden tot een bewustere inkoop van voedsel, zodat er niet ca. 20 % in de groene container of retour voederfabriek container verdwijnt. Als de verhoging dat kan bewerkstelligen, is er van voedsel schaarste nog geen sprake zonder productie verhoging. Als extraatje vermindert het dan de milieu vervuiling en het onnodig verprutsen van water.
  Volgens mij moet het probleem waar het artikel over gaat opgelost worden via een dialoog tussen landbouw en burgers. Doch zonder politieke tussenkomst.

 • no-profile-image

  koetje

  Dat ben ik met je eens,het betekent alleen wel dat de prijs van bv bio,vers,gezond,diervriendelijk,natuurlijk enz verhoudingsgewijs veel meer omhoog gaat dan bulk en junkfood.Met BTW tarieven moet je gaan "spelen"om de consument te belonen voor zijn aankoopgedrag.Met een goed plan van onderaf heb je dan de Tweede Kamer zo 'om'.Vooral bij een minderheidskabinet...

 • no-profile-image

  onno

  @Han, knap kort door de bocht geredeneerd. Benzine prijzen liggen op 1,75 of zo in NL. Is er al een km minder gereden? Misschien het wekelijkse uitstapje naar oma en opa.
  Het moet komen van bewustwording bij de consument, niet uit domweg prijsverhoging en nog meer belasting betalen. Voedselprijzen zullen dus met 13% stijgen. En jij wilde ook nog dat de consument meer voor de produkten zou moeten gaan betalen, omdat Clara buiten moet lopen. De keiharde realiteit is dat mensen het niet meer kunnen betalen. Een huis moet, auto moet en als je altijd drie hoog achter woont, kan ik me nog voorstellen dat je graag ook eens op vakantie wil om niet razend gek te worden. En daarna wordt het beknibbelen. Dus als de overheid eerst de prijzen met 13% omhoog jaagt om het eigen mismanagement te financieren, zijn de primaire producenten weer eens de klos.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno 13 % meer voor voedsel in ruil voor 10 % korting op inkomsten belasting (dit is het voorstel) is voor Henk en Ingrit nog steeds positief als ze bewust inkopen. Nu blijken volgens statistieken Henk en Ingrit nog steeds direct en indirect 20 % eten weg te kieperen. Ik heb bij een optimaal inkoop en bereidings beleid een PLUS van ca. 7 % t.o.v. nu. Jij wilt kennelijk dat aan deze verkwisting geen eind komt, want dan is er een productie overschot en moet de boer het als nog bezuren. Laten we eerst beginnen met de consument te vertellen, dat een eind datum prachtig is, maar enkele dagen tot en week over tijd nog steeds geen gezondheid risico geeft.

 • no-profile-image

  onno

  Je hebt meer vertrouwen in de politiek dan ik. Sinds wanneer is een belastingverandering uitgekomen op een belastingverlaging?
  Ik heb niets tegen het tegengaan van verspilling. Maar er worden nu allerlei dingen door elkaar gehaald. Het weggooien van anders goed voedsel moet per definitie veranderen. Kan ook makkelijk, maar dat moeten de supermarkten beter inplannen. Kan de consument ook bitter weinig aan doen. Melk een week overtijd is anders niet zo'n smakelijk feestje.
  Het andere probleempje, waar ik nog steeds niets over hoor is: Hoe krijgen we meer geld van de keten bij de boer in de portemonnee? Supermarkten en co-ops hebben een super 2010 achter de rug, alleen sneu voor de agrier dat hij/zij er geen barst mee is opgeschoten.
  Ten derde, de megastallen problematiek: De hele discussie heeft niets te maken met welzijn van de dieren, milieu etc. Maar zeer veel te maken met landschapsindeling. En na de landschapsindeling krijg je dus een 'en dan'.
  Jij zei zelf al, je kunt overal grote veehouderijen neerzetten, maar dat doe je ook niet op Wall Street. Dus de discussie moet zich toespitsen op hoe men in Nederland de boer kan laten opdraaien als parkwachter, met toevallig een bijbaantje als koeienherder.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno. Je laatste regel is denk ik het punt waar het om gaat. Hoe passen we de Nederlandse boer in het landschap en hoe verzoren we zijn inkomen. Hoofdzaak is hoe houdn we de wereldmarkt (prijzen) van het erf. Wie vangt de wegvallende werkgelegenheid bij de industrie en transport op of anders gezegd hoe krijgen we de stadse werkeloze in de stal en de kas aan het werk? Spreek ik maar niet over wegvallende export te goeden. Ik denk dat we beter kunnen trachten de marge richting boerderij te verleggen, door middel van meer toegevoegde waarde. Misschien voor zuivel en vlees moeilijker dan voor aardappelen en groenten en bloemen. Maar het is het overwegen waard of kleinere verwerkings eenheden niet meer overlaten voor de boer. We geloven allemaal in Big is Better maar niemand heeft het kunnen aantonen dat grotelogge lichamen beter zijn dan kleine slagvaardige eenheden dicht op de plaatselijke markt.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Hierbij sluit ik de discussie. Josien maakt een samenvatting.

Laad alle reacties (135)

Of registreer je om te kunnen reageren.