Home

Achtergrond

MKZ

Bij de recente berichten over de MKZ-uitbraak van tien jaar geleden, moest ik denken aan de vergadering van de Eerste Kamer van 20 maart 2001.

We zouden toen met minister Brinkhorst een debat hebben over het landbouwbeleid. Voordat het debat begon vroeg de minister het woord, en dat is erg ongebruikelijk. Hij deelde toen mee dat er zeer waarschijnlijk een uitbraak van mond- en klauwzeer was op een bedrijf in Oene en dat hij al verschillende maatregelen had genomen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Met de beelden uit Engeland op het netvlies, was dat toch wel een schokkende mededeling.

Het debat werd gehouden in een wat onwezenlijke sfeer en de minister moest een paar keer stukken ondertekenen in verband met de MKZ-uitbraak. Dat laatste illustreert dat er onder enorme tijdsdruk zeer ingrijpende beslissingen moesten worden genomen. Die constatering lijkt me van belang bij het eventuele onafhankelijke onderzoek naar de MKZ in Kootwijkerbroek, dat van verschillende kanten wordt bepleit.

Gelet op de grote risico’s van een verdere verspreiding, moeten er snel drastische maatregelen worden genomen als er serieuze aanwijzingen zijn voor een uitbraak. Je kunt daar geen weken of maanden mee wachten.

Zelfs als uit nader onderzoek zou blijken dat er geen besmetting is geweest in Kootwijkerbroek, blijft het dus de vraag of er, gelet op de destijds beschikbare informatie, tien jaar geleden wel een andere mogelijkheid was dan overgaan tot ruimen. Ook die vraag zou bij een onderzoek aan de orde moeten komen. Want als er geen keus is, kun je niemand verwijten dat er een verkeerde beslissing is genomen.

Overigens ben ik van mening dat bij een volgende uitbraak van MKZ hoe dan ook moet worden voorkomen dat op grote schaal gezonde dieren worden gedood. De regels op dit gebied zijn wel wat aangepast, maar ik ben er niet gerust op dat er inmiddels voldoende mogelijkheden zijn om te vaccineren, zodat massaal ruimen vermeden kan worden. Als het erop aan komt, wegen economische overwegingen en exportbelangen toch het zwaarst, helaas.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.