Home

Achtergrond

Kerncentrale

Een paar weken geleden publiceerde het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving een rapport over de kwetsbaarheid van het Europese voedselsysteem. In het rapport worden verschillende rampscenario’s onderzocht, zoals langdurige droogte of het wegvallen van de soja-invoer. De algemene conclusie is dat de voedselvoorziening in Europa bij zulke rampen niet ernstig in gevaar komt, maar dat er wel forse economische schade kan optreden.

Een van de aanbevelingen van het rapport is om de mogelijke gevolgen van een ramp met een kerncentrale in kaart te brengen. Zo’n onderzoek lijkt inderdaad niet overbodig. In Japan is opnieuw gebleken dat ongelukken met kerncentrales meestal ernstiger uitpakken dan van tevoren wordt gedacht, en dat ze ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor landbouw en voedselvoorziening. We hebben dat hier in de jaren 80 ook gemerkt na de ramp in Tsjernobyl, toen groenten niet gegeten mochten worden en koeien binnen moesten blijven.

Bij zo’n onderzoek kunnen ook de gevolgen van een betrekkelijk ’klein’ ongeluk met een kerncentrale voor landbouw en voedselvoorziening in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld als er een radio-actieve wolk over West-Europa trekt. Mogen we aannemen dat in zo’n geval de voedselvoorziening gewaarborgd is? En hoe zit het met de financiële schade? Als alleen Nederland een paar maanden geen zuivelproducten zou mogen exporteren, gaat het al gauw om honderden miljoenen euro’s.

Wie draait daarvoor op? Exploitanten van kerncentrales zijn slechts beperkt aansprakelijk en verzekeraars vergoeden schade door ongelukken met kerncentrales in het algemeen niet. Daarom ligt in verdragen vast dat de overheid in het land waar het ongeval plaatsvindt, aansprakelijk is voor de schade.
\
Als ik het goed heb geldt daarvoor in Nederland een maximum van 900 miljoen euro. Dat lijkt mij op zijn zachtst gezegd aan de krappe kant. Dus zou, onder andere, de agrarische sector wel eens de dupe kunnen worden van een ongeluk met een kerncentrale. Voordat er kerncentrales bij komen, zouden deze vragen toch eens onder ogen gezien moeten worden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.