Home

Achtergrond

Jos Roemaat: Bleker, kom maar op

De meeste natuurorganisaties zijn verbolgen over het natuurbeleid van het kabinet. Maar er is één groep natuurbeheerders die wel enthousiast is over de plannen van staatssecretaris Bleker.

Het particulier en agrarisch natuurbeheer ziet nieuwe kansen. De organisaties op dit gebied werken samen onder de naam APnl. Dat staat voor Agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer Nederland. Voorzitter is Jos Roemaat.

Agrarische natuurverenigingen en de particuliere natuurbeheerders van SBNL werken nu samen. Wat voegt dat toe?
”Voor de goede orde, de organisaties zijn niet samengevoegd, maar werken intensief samen. SBNL blijft zelfstandig. Het voordeel is dat we gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid. En agrarisch en particulier natuurbeheer komen steeds dichter bij elkaar in de buurt. Het meeste beleid wordt gemaakt en uitgevoerd door de provincies.”

Jullie hebben bij de oprichting van APnl een aanbod gedaan aan staatssecretaris Bleker. Wat houdt dat in?
”Bleker gaat heel veel veranderen in het natuurbeheer. Zowel binnen als buiten de EHS. Wij hebben duidelijk gemaakt dat we daar klaar voor zijn. Kom maar op, zeggen wij.”

U bedoelt: kom maar op met die hectares? Die gaan wij wel even beheren?
”We noemen geen concrete aantallen hectares. Dat kan ook nog niet. Provincies en rijksoverheid zijn nog druk bezig met de uitwerking van de kabinetsplannen. Maar we willen nadrukkelijk een rol spelen, naast terreinbeheerders. Het moet niet meer zo zijn dat die automatisch natuurgebieden in beheer krijgen.”

U zegt: doe ons die hectares maar die nu bij Staatsbosbeheer liggen?
”Dat hangt van de voorwaarden af. Het moet wel uit kunnen voor boeren en particulieren om natuur te beheren. Het beheer kan ook doelmatiger. Maar we willen niet gaan concurreren met terreinbeheerders over de grond. We willen niet het beeld vestigen dat we die gronden nu allemaal over willen nemen.”

Wilt u kopen of alleen beheren?
”Dat kan allebei. Nu al is 80.000 hectare in de EHS in agrarisch beheer. Staatsbosbeheer heeft buiten de EHS 15.000 hectare, en Bureau Beheer Landbouwgronden per provincie 1.000 of 2.000 hectare, die lang niet allemaal een natuurbestemming hebben. Daar kunnen boeren en particulieren een rol in spelen.”

Staatssecretaris Bleker wil, zo zei hij vorige week in Zwolle, toe naar zogenoemde streekautoriteiten, als spil in het natuurbeheer. Die rol lijkt op het lijf geschreven van de agrarische natuurverenigingen?
”Ja, de ANV’s zijn daar heel geschikt voor. Het gaat erom dat het beheer in samenhang met het gebied zelf wordt opgepakt. Maar de financiën zijn nog wel een verhaal apart. De financiering moet wel gewaarborgd zijn, die kan de overheid niet van zich afschuiven.”

De effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer staat ter discussie. Wat is uw reactie op die kritiek?
”Bij agrarisch natuurbeheer gaat het vaak over weidevogels. Wij menen de sleutel hiervoor nu toch te hebben gevonden. In gebieden met collectief beheer, met aandacht voor omgevingsfactoren, daar gaat de stand vooruit.”
”Ten tweede bieden we meer dan alleen weidevogel- en ganzenbeheer. Er is ook biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Denk aan akkerranden. Het is misschien niet de soort natuur die Natuurmonumenten graag wil, maar het is toch soortenrijkdom. En ieder zijn ding. Wij vragen van Natuurmonumenten ook niet dat ze vette varkens leveren.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.