Home

Achtergrond

Hoge voerwinst geen garantie voor goed rendement

Uit het onderzoek van Abab naar zeugenbedrijven blijkt dat een hoge voerwinst geen garantie biedt op een goed rendement.

Aan het onderzoek dat Abab heeft gedaan naar rendement op zeugenbedrijven, hebben 75 bedrijven meegedaan. Gemiddeld hadden ze bijna 600 zeugen en draaiden ze 124 procent voerwinst. Het ging om topbedrijven uit heel Nederland.

Voor het onderzoek is het aantal dierplaatsen per bedrijf geïnventariseerd, het type huisvesting vastgesteld en de gehanteerde oppervlakte per big en de andere specifieke bedrijfsomstandigheden zoals bijvoorbeeld of er brijvoer wordt toegepast. De huisvestingswaarde is berekend aan de hand van de Kwin normen. Dit geldt als maatstaf voor het geïnvesteerd vermogen.

Uit het onderzoek blijkt dat de resultaten sterk kunnen verschillen als de bedrijven worden gerangschikt naar voerwinst per zeug of productieresultaat geïnvesteerd vermogen. Hierbij is gerekend met gegevens van 2007/2008. De voerwinsten in dat jaar waren beneden gemiddeld. Adviseur Frank Steenbreker van Abab tekent aan dat eigenlijk een productieresultaat van 125 euro per 1.000 euro gewenst is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, te kunnen reserveren en een rentevergoeding te krijgen op eigen vermogen.

Abab heeft twee ongeveer even grote bedrijven met evenveel dierplaatsen naast elkaar gezet, wat aardige uitkomsten geeft. Beide bedrijven hebben ruim 800 plaatsen. Het eerste bedrijf heeft een bezettingsgraad van 93 procent, het tweede een bezetting van 87 procent. Berekend per zeug scoort het tweede bedrijf het best met een voerwinstpercentage van 140 procent en een voerwinst per zeug van 678 euro. Wordt alles berekend per 1.000 euro geïnvesteerd vermogen, dan geeft de efficiëntere benutting van huisvesting en een betere beheersing van toegerekende kosten en arbeidskosten van bedrijf A de doorslag. Het bedrijf haalt een resultaat van 126 euro per 1.000 euro geïnvesteerd vermogen.

Abab concludeert uit deze cijfers dat een hoge voerwinst geen garantie biedt op een goed rendement. Een varkenshouder investeert vermogen in zijn bedrijf met de bedoeling om daar rendement mee te draaien en er geld uit te halen. Het resultaat per 1.000 euro geïnvesteerd vermogen is daarom een betere maatstaf voor het rendement van het varkensbedrijf.Of registreer je om te kunnen reageren.