Home

Achtergrond

FloraHolland zoekt naar meerwaarde

FloraHolland wil de internationale retail en Nederlandse telers helpen waarde toe te voegen. Daarbij wordt de bloemenveiling nimmer eigenaar van het product. Volgens topman Timo Huges kan Nederland zijn ongeëvenaarde expertise in de tuinbouw nog veel beter benutten.

Het jaar 2011 is voor FloraHolland en zijn leden goed begonnen. Toch waarschuwt algemeen directeur Timo Huges voor te veel enthousiasme. De sector moet niet wachten met structurele verbeteringen en meer waarde toevoegen, bijvoorbeeld door de kwaliteit van Nederlandse producten meer bekendheid te geven in de markt. FloraHolland zelf wil daar een grotere rol in spelen dan tot nu toe.

2010 was een jaar van herstel. Wat zijn uw verwachtingen voor 2011?
”Het jaar begon goed met een omzetgroei van 20 procent in januari en februari. Dan wordt te gemakkelijk gedacht dat het lek boven is. De eerste twee maanden van 2010 waren echt desastreus. Tot en met maart komt de groei uit op ongeveer 3 procent. Over een heel jaar denken wij toch dat de omzet in de buurt van die van 2010 zal blijven. Tegelijk wil ik ook waken voor te veel pessimisme. Gezien het MKB-karakter van de sector komt een crisis hard aan. Maar het helpt ook een sector door een crisis heen. Het zijn familiebedrijven die niet zomaar opgeven of zichzelf failliet laten verklaren.”

Verwacht u toch een verdere krimp van het bloemen­areaal in Nederland?
”Toen ik vijf jaar geleden in de bloemenwereld stapte, was het verhaal dat de rozenteelt binnen een jaar zou verdwijnen. Er staat nog altijd 500 hectare en hierin verandert nu niet zoveel meer. Goed, het kan zo zijn dat in Kenia 2.500 hectare staat, maar de productomzet per vierkante meter is daar ook een factor drie minder. Bovendien wordt de lichte teruggang in de bloementeelt minstens gecompenseerd door toename van de plantenteelt. Vorig jaar gingen op de veiling meer Nederlandse planten over de toonbank dan Nederlandse bloemen. Daar komt bij dat telen ver weg ook risico’s met zich meebrengt. Men kent lagere arbeidskosten en een aantrekkelijker klimaat, maar is wel enorm afhankelijk van de ontwikkeling van vrachtkosten, die zich niet laat voorspellen. Om van politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten die ons toch ook verraste nog maar niet te spreken. Er blijft dus ruimte voor productie in Nederland.”

FloraHolland wil graag het aantal buitenlandse leden vergroten? Roept dat weerstand op bij leden?
”Het aantal buitenlandse leden is zonder veel protest verdubbeld in 2009 en in 2010 is het gegroeid van 450 naar 542. Ik geloof in de 80-20 regel. Ik denk dat vrijwel iedereen wel begrijpt waarom het beleidsmatig en strategisch belangrijk is voor FloraHolland ook buitenlandse leden aan te trekken. Het is nu eenmaal een feit dat een deel van het areaal bloemen en planten naar het buitenland is gegaan. Nederland blijft de Europese draaischijf”

Er bestaat ook kritiek op het beeldveilen. Wat doet FloraHolland met de kritiek?
”De veiling erkent dat beeldveilen in het crisisjaar 2009 vanuit commerciële maar ook financiële motieven te snel is doorgevoerd. Daarom is het proces nu gecontroleerder, en hebben telers er meer invloed op. Het nut is op papier duidelijker, maar telers hebben soms wat hulp nodig hun product op de foto te zetten. Dat wordt met workshops opgevangen. Wat kwaliteitscontrole betreft: FloraHolland overweegt in de toekomst de keuze te bieden of ze hun producten door de veiling gecontroleerd willen hebben, of niet. Persoonlijk vraag ik me weleens af of de tucht van de markt geen beter instrument is dan het keuren.”

U bent door de overheid gevraagd namens de tuinbouw een businessplan te schrijven dat de tuinbouw concurrerender maakt. Kunt u alvast een tipje van de sluier oplichten?
”Om te beginnen kan de sector tevreden vaststellen dat de tuinbouw tot negen topsectoren behoort. Dat is belangrijk omdat de aandacht van de overheid en ook de geldstroom in het verleden nog weleens uitwaaierde. Wat ik ga doen met het topteam, is in kaart brengen wat de sector nodig heeft. Daarbij gaan we spreken met ondernemers in de gehele sector, dus niet alleen in de sierteelt maar ook in de voedingstuinbouw en de veredeling. Het is belangrijk de noden heel concreet te maken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het oplossen van logistieke knelpunten en het verbinden van kennisinstellingen en ondernemers.”

Stelt FloraHolland de koers ook bij?
”Nederlands product is van een hoge kwaliteit maar dit wordt onvoldoende uitgebuit. Ik vind dat product via FloraHolland zich als merk meer in de markt moet zetten. Daarbij hoort dan wel een kwaliteitsgarantie bij en daarover denken we na. Mogelijk hoort hier ook een iets andere rol bij. Nu al werkt FloraHolland mee aan de ontwikkeling van concepten van producten en verpakkingen, en dergelijke diensten breiden we mogelijk uit, met name gericht op het samenbrengen van de internationale retail en Nederlandse teelt. FloraHolland wil echter geen eigenaar worden van het product; we worden geen handelshuis. We willen waarde toevoegen voor de gehele keten en de consument meer laten kopen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.