Home

Achtergrond

Energieprijzen nog steeds op hoog niveau

De prijs voor een vat Noordzeeolie (159 liter) beweegt zich opnieuw rond de 115 dollar (81 euro) en tikte zelfs even een nieuwe top van 117 dollar aan. De onzekerheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika houdt aan, al lijkt de markt nu minder te reageren op nieuws over de crises. Analisten

van Endon en Nife Energieadvies zien weinig ruimte voor een forse prijsdaling. De economieën van China en India zijn nu relatief veel belangrijker dan in het verleden en leggen een stevige bodem in de markt. Daar komt bij dat steeds minder investeerders denken dat de financiële problemen in Portugal, Ierland en Griekenland het ”hart” van de Eurozone zal raken.

Een hoge olieprijs stuwt de internationale graanmarkten, omdat in de VS eenderde van de mais in bio-ethanol wordt omgezet. Hoe hoger de prijs voor aardolie, des te meer wordt er bijgemengd. Een hoge olieprijs maakt ook dat de prijs van kunstmest stijgt, evenals de vrachtkosten. Zo betalen bloementelers in Kenia nu 2,40 dollar per kilo lading, tegen 2 dollar vorig jaar. De relatief hoge waarde van de euro ten opzichte van de dollar verzacht de pijn enigszins. Een euro is nu 1,41 dollar waard tegen 1,35 dollar vorig jaar.

De Gasterra-gasprijs daalde op weekbasis licht tot 27 cent per kuub bij levering in 2012. Voor levering een jaar later wordt bijna een cent meer betaald. Op de spotmarkt (TTF) ligt de prijs juist een halve cent lager. Met het passeren van 1 april begint nu het zogeheten zomerseizoen voor de gasopslag. De eerste maanden zal vooral gas worden opgeslagen voor gebruik in de winter. Door het warmere weer neemt de vraag naar gas af. Later in de zomer, als de voorraden zijn aangevuld en de vraag door de warmte beperkt blijft, zal de prijs vermoedelijk dalen.

Analisten kunnen nog niet aangeven met hoeveel. De olieprijs speelt zijdelings een rol omdat gas en olie in opkomende economieën voor de energieopwekking soms substituten zijn. De prijs voor elektra ligt nog altijd hoog. Voor levering buiten piekuren wordt zo’n 57 euro per MwH betaald op de APX-markt.

Profiteren

Duitsland heeft zeven oudere centrales voor veiligheidsinspecties gesloten. De sluiting is in principe voor drie maanden, maar mogelijk worden centrales afgekeurd, terwijl nu in Frankrijk ook stemmen opgaan om centrales voor inspecties te sluiten.

Daarmee zouden vele duizenden MwH van de markt worden gehaald. Bedrijven die decentraal energie opwekken, zoals tuinders met een WKK of boeren met een windmolen, kunnen profiteren.
Omdat de gasprijs qua stijging vooralsnog bijna gelijke tred houdt met de stijging van de elektraprijzen, kan nog niet optimaal worden geprofiteerd. Het verschil tussen de kosten van de inbreng van gas in de kas en de opbrengst van stroom ligt nu gemiddeld op circa 32 euro per MwH.

Belangenorganisatie LTO denkt dat een sparkspread vanaf 40 euro pas weer interessant wordt. Het nieuwe balanceringssysteem voor de gasmarkt heeft vooralsnog volgens insiders weinig gevolgen gehad. Met het nieuwe systeem kunnen afnemers van gas makkelijker switchen tussen leveranciers, is het inzicht in vraag en aanbod en naar gas completer, terwijl aangekocht gas makkelijker kan worden doorverkocht. Voor energiebedrijven is dit zeer relevant, maar vooralsnog zien insiders geen tekenen dat de voordelen worden doorgegeven aan de klant, de tuinder. Tuinders zelf kopen immers via tussenpartijen gas.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.