Home

Achtergrond 1 reactie

'Betere prijs begint bij productiebeperking'

De situatie in de varkenshouderij is niet rooskleurig. De marges zijn flinterdun; het water staat de bedrijven tot de lippen. Donderdag buigt het landelijk bestuur van de NVV zich over het functioneren van de varkenscyclus en de prijsvorming. Ondermeer de vraag of de NVV moet gaan pleiten voor productieregulering ligt voor.

Wyno Zwanenburg, voorzitter van de NVV, analyseert de problemen in de varkenshouderij: ”De prijsvorming is en blijft matig. De kostprijs wordt niet vergoed. Samenwerkings- en prijsafspraken kunnen moeilijk worden gemaakt. We lopen dan steeds tegen de NMA aan. Ook de garantie dat minimaal de kostprijs wordt uitbetaald, is niet haalbaar. Uit de overleggen die ik de laatste maanden steeds heb gehad in het ketenoverleg en ook internationaal, raak ik steeds meer overtuigd dat we er ook niet komen met alleen prijsafspraken. Er moet ook aan de aanbodzijde dan iets gebeuren. Dat thema komt steeds terug in de gesprekken.”

Internationaal is dat toch niet haalbaar?
"Tot nog toe was dat inderdaad zo. We hebben geregeld landenoverleg met organisaties uit onder meer Duitsland en Denemarken. Als ik voorheen begon over productiebeperking was hun reactie altijd ’beginnen jullie maar’. De laatste keer was het anders. Toen is er eigenlijk voor het eerst serieus over gesproken. Het blijkt dat ze in Duitsland bijvoorbeeld ook in toenemende mate tegen dezelfde soort problemen aanlopen als wij. Ook daar ontstaat steeds meer weerstand tegen megastallen. Landkreise en deelstaten zie je al bouwstops hanteren voor grote stallen. In Denemarken kennen ze ook al langer beperkende maatregelen. Er komt bij dat de plannen van de Duitse slachterijen om op termijn ruim 20 procent meer dieren te willen slachten, niet bevorderend zullen zijn voor de prijsvorming. De zelfvoorzieningsgraad in Duitsland is al ruim boven de 100 procent. Al dat vlees moet naar de wereldmarkt en dat drukt de prijs. Juist het punt dat in het landenoverleg opeens serieus werd gereageerd op het woord productiebeperking maakt dat ik vind dat we het er ook op Europees niveau over moeten hebben. Pas als de productie is gereguleerd, kan er ook een goed georganiseerd platform opgezet worden met goede, rechtvaardige prijzen."

Hoe wilt u dit in Europa verkopen, waar juist alles op liberalisering is gericht?
"Dat is een kwestie van lange adem. Dit is niet van vandaag op morgen geregeld. Willen we in Europa productiebeperking van de grond krijgen, dan zal Europa ook de achterdeur dicht moeten houden. Met andere woorden, in Mercosur en WTO-verband zal Europa moeten staan voor zijn eigen varkenssector en geen importquota moeten weggeven. Dat zou in principe moeten via eisen op het gebied van de non-tradeconcerns, maar Brussel worstelt daar nog enorm mee."

Tot nog toe heeft de varkenshouderij altijd gezworen bij een vrije markt.
"Dat is zo. Maar we zien ook dat de sector zich in steeds vreemdere bochten moet wringen en steeds moeilijkere technische oplossingen moet bedenken om aan alle eisen te voldoen. De sector wordt door alle maatschappelijke eisen op milieu- en welzijnsgebied gedwongen in de richting van schaalvergroting. Alleen op die manier kan aan de eisen worden voldaan doordat de kostprijs wordt gedrukt. We zijn niet in staat op een andere manier de toegenomen kosten door te berekenen en vergoed te krijgen. Tegelijk zie je dat de maatschappelijke weerstand tegen die steeds groter wordende bedrijven toeneemt. We hebben het in het verleden ook gezocht in meer samenwerking tussen varkensbedrijven en dergelijke. Unifar is zo ontstaan. Maar ook zij lopen tegen beperkingen aan, bijvoorbeeld bij het maken van prijsafspraken op lange termijn. Ook op dat punt moeten zaken veranderen, er moet meer oog komen voor de belangen van primaire producenten bij de mededingingsregels."

Hoe kijkt u aan tegen integraties?
"Ook daarvoor geldt dat we er naar moeten kijken. Kijk naar die kalverhouders van Van Drie. We doen er vaak denigrerend over, maar zijn ze nu zoveel ongelukkiger? Ze hebben toch een goed inkomen, iets wat veel varkenshouders niet kunnen zeggen. Varkenshouders zeggen vaak vrij te willen zijn, maar er zijn er heel veel die vaak al jaren zaken doen met dezelfde partners. Waarom zou je dat dan niet formaliseren als dat voordelen biedt?"

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dat wordt trekken aan een dood paard, vrees ik helaas.

Of registreer je om te kunnen reageren.