Home

Achtergrond

Andere voorkeur bij jury na bedrijfsbezoek

Zien, ruiken en praten geven vaak meer inzicht dan een financieel jaarverslag of een videoverslag. Dat blijkt tijdens de jurybijeenkomst van Agrarisch Ondernemer 2011. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de prijs zijn juryleden op bezoek geweest bij genomineerden. En dat had effect.

De juryleden zijn deze keer op bezoek geweest bij vijf genomineerde bedrijven. Ze hebben gekeken, met de ondernemers gepraat, af en toe doorgevraagd.

De juryleden weten: papier is geduldig. Bij de formulieren van veel deelnemende ondernemers is een uitgebreide notitie gevoegd van een goedschrijvende accountmanager of enthousiaste boekhouder. Brieven die bol staan van woorden als uniek, innovatief, gedreven, marktgericht en heel veel ondernemerschap.

Dit jaar gaan de juryleden de stal en de kas in, zij doen dat voor de eerste keer. Ze hebben de formulieren gelezen, financiële jaarrapporten doorgeworsteld, filmpjes op de website agd.nl kritisch bekeken. Kloppen de adviserende woorden van accountmanagers en boekhouders? Is de bedrijfsvoering op het bedrijf werkelijk zo duurzaam als de ondernemers in hun deelnameformulieren beweren?

Een paar weken eerder hebben de juryleden hun eigen persoonlijke ranglijst naar juryvoorzitter Aalt Dijkhuizen gestuurd. Na de voorselectie door een werkgroep van redactie en sponsoren bleven elf bedrijven over. Dijkhuizen legde de zeven ranglijsten naast elkaar en dat leidde tot een top-5.
Deze vijf worden met een bezoek vereerd.

Natuurlijk, elk jurylid heeft zijn eigen favoriet in zijn achterhoofd, een nummer twee, vaak ook nog een nummer drie. Maar na afloop van de bedrijfsbezoeken – uitgesproken tijdens de jurybijeenkomst op woensdagavond 30 maart in Zeist – blijkt dat de voorkeuren van de individuele juryleden door elkaar zijn gehusseld door de bezoeken.

Een van de ondernemers blijkt het verhaal achter zijn bedrijf weifelend te verwoorden, de duurzame maatregelen zijn meer toekomstmuziek dan uit de ingeleverde formulieren bleek of de innovatieve installatie waarover de accountmanager de loftrompet stak, blijkt in de praktijk toch wat minder goed te functioneren. Kortom, zeggen de juryleden een voor een, de bezoeken zijn zeker de moeite waard geweest. Zien, ruiken en praten geven vaak meer inzicht dan een financieel jaarverslag of een videoverslag.

Op die woensdagavond in Zeist vinden dus de beraadslagingen van de jury plaats. De vijf genomineerde bedrijven worden nogmaals langs de meetlat gelegd. Over de financiële resultaten hoeven we ons geen zorgen te maken, zegt Auke Nolles van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. Nolles heeft de cijfers van de vijf bedrijven voor de zekerheid nog eens kritisch geanalyseerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. Vanuit financieel oogpunt kunnen deze vijf allemaal Agrarisch Ondernemer van 2011 worden, zegt Nolles.

Op de jaarlijkse jurybijeenkomst wordt altijd met een speciaal oor geluisterd naar de inbreng van de Agrarisch Ondernemer van het jaar daarvoor. Dit keer is René Hendriks van de partij. Samen met zijn neef Marco Hendriks heeft hij een orchideeënbedrijf in het Zuid-Hollandse Monster. René en Marco Hendriks – samen Agrarisch Ondernemer van 2010 – hebben de genomineerden langs hun eigen meetlat gelegd. Financieel resultaat, marketing, personeelsbeleid en duurzaamheid zijn voor hen belangrijke criteria.

Natuurlijk komt René met een eigen rangorde. Maar hij vond het wel erg moeilijk om de vijf bedrijven met elkaar te vergelijken. Gaat het bij deze prijs nou om de beste ondernemer of om de beste onderneming van het jaar?

Ook Gerrit de Bruijne van Farm Frites werpt deze vraag op, niet voor de eerste keer trouwens. Er doen bedrijven mee die worden geleid voor meerdere ondernemers die samen verantwoordelijk zijn voor tientallen, soms honderden personeelsleden.

Goed personeelsbeleid is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de sfeer en dus ook de financiële resultaten. Dat levert extra punten op. Maar is dat wel eerlijk tegenover de zelfstandige ondernemer die alles in zijn eentje doet en hooguit wordt bijgestaan door zijn partner of vader? Moet een bedrijf met vijf ondernemers niet meer dan vijf keer zo goed presteren dan de zelfstandige die alles in zijn eentje moet bedenken en uitvoeren?

Net als enkele keren eerder raadt de jury de organisatoren aan om deze kwestie nog eens goed te overdenken. Volgens een aantal juryleden is er alles voor te zeggen om twee categorieën te maken, namelijk de groep ‘grote’ en de groep ‘kleinere’ bedrijven. Maar zij weten ook dat het vervolgens verduveld moeilijk is om de grens te trekken.

Toch weten de juryleden de vijf genomineerden langs een gezamenlijke meetlat te leggen. Ze zijn er snel uit. De meeste juryleden hebben namelijk dezelfde ondernemer(s) op nummer 1 staan. Deze wordt (worden) op 18 april bekendgemaakt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.