Home

Achtergrond 56 reacties

Werken allianties met burgers? – Discussieer mee!

'Nieuwe allianties', boer-burgerinitiatieven, community supported agriculture: de dure woorden zijn niet van de lucht. Maar werkt het ook? En zijn sympathieke initiatieven op te schalen, of moet dat juist níet? Een discussie.

Hoe krijgen we een groter aandeel van de uitgegeven voedseleuro bij de boer? In vorige discussies kwam die prangende vraag regelmatig terug. Een mogelijk antwoord dat de laatste tijd in de belangstelling staat, is: kortere ketens, met name direct contact van producent met consument. In de reacties van de vorige discussie kwamen spontaan dusdanig interessante bijdragen langs, dat ze hier tot eigen onderwerp zijn gepromoveerd.
Waarom niet een landelijk netwerk (vereniging, stichting) opzetten van intensieve veehouders, akkerbouwers, melkveehouders en tuinbouw met een eigen, uitgebreid voedingspakket, dat in de supermarkt komt te liggen? Deze boeren gaan nauw met elkaar samenwerken; de veehouders betrekken alleen veevoer van de aangesloten akkerbouwers, deze op hun beurt nemen mest weer af van de veehouders. Biologisch mag, maar moet geen vereiste worden. Alle bedrijven in dit verband gaan zich optimaal inzetten voor de natuur, en durven vergaande aanpassingen door te voeren in de bedrijfsopzet. Burgers kunnen lid/donateur worden en betalen contributie. Verder ondersteunen ze de boeren die hier bij zijn aangesloten door hun producten te kopen.

Eén landelijke beweging of 1.000 bloemen die bloeien?

Een bedrijf afstemmen op boer-burgerallianties ligt niet iedereen. Succesvolle ondernemers worden gedreven door een sterke waardenset en minder door economisch gewin. Ze nemen het stuur in handen en maken zich niet afhankelijk van marktkrachten waar ze geen invloed op hebben. Ze krijgen veel waardering van hun klanten, maar daar staat tegenover dat ze steeds voor hen klaar moeten staan.
Er zijn inmiddels honderden sympathieke kleinschalige initiatieven op boer-burgerallianties. Is het mogelijk dit op te schalen naar een landelijke beweging? Of is het juist een kwestie van ‘Laat 1000 bloemen bloeien’?

Discussieer mee!

Wat hebt u gekozen, en waarom? Laat het weten in de discussie!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Red Overall

  Je moet het vooral niet ingewikkelder maken dan nodig: 1. er is een producent, de boer, en 2. er is een consument, de burger. De rest is franje. En 3. als producerend bedrijf moet je, om niet het risico te lopen de boot te missen, altijd openstaan voor innovaties, dus ook marktinnovaties. Je moet dus constant bezig zijn met hoe kan ik die klant beter van dienst zijn, hoe kan ik mijn producten beter maken, goedkoper maken, betrouwbaarder maken, van grotere meerwaarde voorzien. Dan zal die klant dat waarderen met loyaliteit, met aanbevelingen aan vrienden en kennisen. B2B (boer to burger) is dus geen optie maar een noodzaak: of je bedient je klant of je hebt geen bestaansrecht, iets anders is er niet op termijn. En daarbij het biedt enorme kansen: 1. controle over het productieproces (onafhankelijkheid van toeleveranciers en afnemers), 2. betere marges omdat overbodig vet (lees tussenhandel) wordt weggesneden, 3. gesegmenteerde marktbenadering doordat je en biologisch en vrije uitloop en stal en kist kunt leveren waardoor je risico's spreidt en je er een blije klant aan overhoudt (license to produce), 4 risicospreiding doordat je als bedrijf meerdere producten produceert (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw etc.). Maar het gaat om de klant, niet om de boer, dat moet helemaal in je genen gaan zitten. En het aardige is dat, als je de klant op de voorgrond zet, het ook goed zal gaan met jou als producent.

 • no-profile-image

  Han

  Josien leuk onderwerp, nu is me duidelijk waarom mijn blogs in deze richting nooit zijn geplaatst. Geeft niet. Red Overall heeft tot op zekere hoogte gelijk met niet te meoilijk maken. Ik denk dat willen we het snel en degelijk uit de grond stampen, dan moeten we zo inkleden dat het niet als doel heeft "Boer op bord Burger". Maar hoe houden / krijgen we het platteland leefbaar en hoe passen we de natuurwaarden (EHS) zo in dat de landbouw even goed aan zijn trekken komt dan flora, fauna etc. Nu de overheid geen geld meer stopt in aankoop is misschien de tijd rijp om als landbouw in te stappen en mee te denken aan een oplossing. Verder zou CSA kunnen leiden tot Micro krediet voor aangesloten boeren verstrekt door aangesloten consumenten. Lijnen kort houden, geen zware overkoepeling maken, dan is het voordeel weg en verwordt het tot een log lichaam waar landbouw al te veel van heeft.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik -zijnde een klant- doe mijn wekelijkse boodschappen het liefst binnen een uur. Dus, red overall en han, klein en helemaal alleen, of toch via een landelijk merk/super?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Het idee uit de tekst komt van Koetje Boe. Het stuk is giga ingekort door de redactie, sorry daarvoor, maar goed, het zal de aantrekkelijkheid om mee te praten wel verbeteren…

  Ik deed wat navraag en het idee blijkt te bestaan. Hier een deel uit het oorspronkelijke stuk wat wel iets relativeert: VechtdalProducten (<> ) (vlees, later zuivel en meer) zijn verkrijgbaar bij slager, horeca en supers in het Vechtdal. Er is samenwerking met VVV, recreatie- en horecabedrijven, maar ook met natuur- en landschapsorganisaties.

  Het verhaal spreekt tot de verbeelding. Men zegt een enorme belangstelling voor herkomst van eten te zien. Maar na enig doorvragen blijkt ook wat relativering op zijn plaats. "Na 6 jaar staan we eigenlijk nog aan het begin." De Vechtdal producenten hebben allemaal al hun eigen afzet elders geregeld, het aandeel wat via Vechtdal gaat is klein. Distributie en logistiek is een enorme hobbel. Grotere afnemers als zorginstellingen of het provinciehuis, willen één besteladres: het valt niet mee om daarover overeenstemming te krijgen met producenten. Vechtdalproducten heeft alleen een PR en makelaarsrol, de producenten doen zelf de deals. De natuurdiensten die betrokken boeren leveren worden niet anders beloond dan elders met oa akkerrandregelingen. Het doel is het Vechtdal mooi houden, met elke hap een beter landschap. Vechtdal gaat nu een professionaliseringslag maken, weer met een subsidie.

 • no-profile-image

  koetje

  Red Overall,er zit veel meer achter dan je denkt mbt die landelijke beweging.Stel je eens voor, je legt een product in het schap en andere invloedrijke instanties gaan er reclame voor maken(gratis ook nog).

  Ik vindt het hier wel een enof keuze trouwens,het kan best naast elkaar bestaan.

 • no-profile-image

  Red Overall

  @Josien, begrijp ik goed dat ik als zorginstelling bij iedere Vechtdalboer afzonderlijk moet bestellen??? Dat kan natuurlijk niet, veel teveel gedacht vanuit de producent. De klant wil m.i. gemak, vertrouwen en goedkoop. Gemak betekent één besteladres via bijv. een website en aan de deur geleverd. Als je dat als producent niet voor elkaar krijgt waarom zou je dan als klant daar iets willen bestellen? Dat kost alleen maar dure tijd. @koetje, ik ben het met je eens dat je en verschillende alternatieven naast elkaar kunt opzetten (concurrentie is goed en houdt de geesten scherp) en de beste daarvan kunt opschalen naar landelijk en verder. Die supermarkten lijken mij persoonlijk daarin niet erg relevant. Laten zij zich bezighouden met niet-verswaar (wasmiddelen en koffie enzo).

 • no-profile-image

  Han

  Josien we denken misschien nog wel te veel in oude bekende structuren. Wij maar schrijven het schiet niet op na X jaren nog nauwelijks verder. Waarom dan over de Oceaan meer aanvragen voor product dan dan de boeren kunnen leveren. Laten we wel zijn er zijn in de heel veel kleinere dorpen nu nog supers dieo f op sterven na dood zijn of die reeds van de gemeenschap en de eigenaar zijn via een aandelen constructie. Het blijkt te werken, de klant komt weer want het is ZIJN winkel en de eigenaar heeft minder rente lasten. gebruiken we deze toko dan ook nog voor eigen producten uit de omgeving zou het wel eens aantrekkelijk kunnen zijn voor alle partijen. De winkel doet dienst als winkel, als afhaal punt van besteliingen voor twee verdieners etc. en het is verdeel punt voor de boeren en tuinders. Mooier kan ik het op dit moment niet maken. Ja we betrekken op termijn de buurt super in de stadswijk ook bij het project.

 • no-profile-image

  Sybren

  Het hoeft natuurlijk niet alleen biologisch.
  Men zou in een bepaald soort gebied (bijv. de Friese greidhoeke) als boeren uit DIE streek metelkaar evt binnen de bestaande cooperatie met de supermarkten van DEZE streek hun product (zoals "greidemolke" of greidefleis) kunnen vermarkten met het etiket van product uit deze streek. De coops zijn van de leden dus die zouden moeten bepalen hoe hun product zou kunnen worden vermarkt. Ook zou er evt zo'n groep zoals in de Vechtdal opgericht worden, maar via de bestaande coop is het makkelijker om marketing vvor je product. Boeren die wensen hun product gangbaar en/of voor de export te produceren krijgen minder uitbetaald. Het mooiste zou zijn dat deze initiatieven vanuit de sector komen ipv de politiek. Het moet niet dwingend opgelegd worden. Er moet ook plaats zijn voor andere initiatieven. Een beetje concurrentie moet er wel blijven, want dat houdt de ondernemersgeest bezig. Anders krijg je ook een soort communistisch systeem.

 • no-profile-image

  Rik

  Feit is dat steeds meer consumenten bereid zijn een hogere prijs te betalen als er meer welzijn van het dier tegenover staat. Probleem is de distributie. In Nederland zijn maar een paar inkopers voor alle supermarkten. Die willen het produkt wel in het schap leggen als ze er aan kunnen verdienen, dus kunnen (moeten) concureren met huidige assortiment. Voorbeeld is biologisch voedsel.
  Wie bepaald dan de prijs? Wederom de inkoper van de supermarkt.
  Ik heb er geen vertrouwen in, want hoe is het mogelijk dat de belangrijkste kostenpost voor een veehouder, het voer, met 30% is gestegen en in de winkel de prijzen niet zijn verhoogd?
  Blijft over nieuw op te richten levensmiddelenwinkels met boerenprodukten. Gat in de markt.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Boeren, laat je ondernemerskant naar boven komen! Zorg zelf voor je productie en afzetkanalen. Maak je niet afhankelijk van oude structuren als coops, supermarkten, LTO, de politiek etc etc. In tegendeel maak gebruik van hen als het jou uitkomt! Draai de rollen om. En ga niet met z'n allen in een enkel boerburgerbedrijf (BBB) zitten (mag ook niet van Brussel). Nee, zorg voor vele concurrerende BBB's. Dat lijkt in eerste instantie riskant en oncontroleerbaar, maar dat valt mee. Stel er zijn bij het begin 50 BBB's, na een jaar vallen er 25 af omdat die andere 25 het toevallig beter doen. Dan sluit je je aan bij of je wordt overgenomen door een van de 25 overlevers. Enzovoort, tot de succesvolste overblijven. In het ergste geval ruil je dus jouw mislukte initiatief in voor een succesvollere. Het komt dus neer op een soort bedrijvenfokkerij. Het mooie is dat dat in de boerensector kan, vanwege het grote aantal individuele ondernemers die zulke BBB's kunnen vullen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  red, han. Leuk al dat enthousiasme, maar zowel aan de kant van consument als producent zien jullie het nogal licht in. Jullie gaan voorbij aan het feit dat de héle structuur, en management van je bedrijf omgeturnd zal moeten worden. Het is makkelijker een bedrijf te begínnen op de manier die jullie voorstellen, dan een gangbaar, redelijk grootschalig bedrijf om te vormen.
  Dat is punt 1 waar jullie zomaar overheen stappen. Punt 2 is: alsof iedereen dit zal kunnen of willen?! Het vergt echt een heel andere persoonlijkheid; iemand zei, het moet in je genen gaan zitten. Wel, genen verander je niet zomaar, daar zit het in of niet. Je moet het leuk vinden met mensen om te gaan, je kunnen verplaatsten in de klant, veel verschillendsoortige taken kunnen en willen uitvoeren, iets snappen van communicatie…
  Veel boeren die IK ken willen dat echt helemaal niet. TENZIJ, en nu komt het, het een beetje serieus groterschalig is, en ze dus weer dingen kunnen uitbesteden.

  Neem het voorbeeld van raspberry maxx, in mijn volgende reactie…

 • no-profile-image

  Han

  Josien je vraagt in een reactie hoe Red Overall en ik een oplossing zien. Ik heb denk ik al vaker deze link <> meegegeven. Deze club is ons voor gegaan en geeft ons de kans om dat wat mogelijk is te copiëren en verder aan te passen aan europese omstandigheden. Waarom zullen we het wiel gaan uitvinden. Waarom zien we apen en beren op de weg en willen onze gebaande wegen niet eens verlaten. Ik denk dat nu de overheid zich zelfs terug trekt uit de natuurontwikkeling we een kans hebben op een nieuwe plattelands ontwikkeling met inbreng van boer en bewoner. De laatste jaren hedden hoofdzakelijk de Regenten uit Den Haag het in Nederland voor het zeggen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  een tweede voorbeeld van een doener: <>
  ======begin citaat====
  Raspberry Maxx heeft de kansen van Internet al in de portemonnee gevoeld. Sinds Kerst zijn al ongeveer 500 'prepaid pakketten' van 25,- Euro aan frambozen en -producten verkocht. Dus nú geld voor de oogst van zomer 2011! Carlo en Henny Bergeijk hebben de PR taken verdeeld: zij twittert, maar als ik bel geeft ze haar man, want 'hij kan het goed vertellen'. Carlo vind 'consument' maar een raar woord. Wie is dat, "de consument"? Ik ken helemaal geen consument. Ik ken wel veel mensen, en ik vertel wat ik graag doe, namelijk frambozen telen. Veel mensen vinden dat leuk, en dan kopen ze onze frambozen. Al sinds het begin 8 jaar geleden bouwen we heel bewust veel ontmoetingen met mensen in: door op de markt in Amsterdam te staan, via rondleidingen, een terras. We zijn er dan ook wel heel druk mee.
  Twitter is niet alleen om in contact te blijven met klanten. Afgelopen zomer liet een afnemer ze onverhoeds zitten met een partij van 300 kg frambozen. Via Twitter dook iemand op die ze graag wilde hebben. Toch een paar duizend euro.
  ====einde citaat===

 • no-profile-image

  Red Overall

  @Josien, punt 1. Het is in een bepaald opzicht gemakkelijker van scratch te beginnen, maar starten vanuit een gangbaar bedrijf heeft ook veel voordelen. Je houdt gewoon je oude bedrijf en daarnaast laat je van klein af een nieuw bedrijf ontstaan die varkensvlees levert via een BBB aan aangesloten burgers volgens binnen de BBB gemaakte afspraken. Voordelen zijn bijv. dat je niet kleinschalig voer hoeft in te kopen en de veearts komt voor meerdere varkens tegelijk. Geen echt probleem lijkt me. Je hebt gewoon twee bedrijven en als de nieuwe goed loopt bouw je de oude af en als het nieuwe initiatief niet goed gaat dan ga je terug naar je oude of je houdt ze allebei. Punt 2 gaat erover of je als boer ondernemer bent of zelfstandige. Een ondernemende boer onderneemt, probeert nieuwe verdienmodellen uit, kijkt naar wat de klant wil, heeft meerdere tot vele afnemers, innoveert etc. Een boer als zelfstandige wordt min of meer ingehuurd door één enkele afnemer waar hij een contract mee afsluit over leveringen. Dé facto zijn de laatste eigenlijk onder andere voorwaarden ingehuurde werknemers. Ik zou zeggen begin met de ondernemers en laat de zelfstandigen zich pas aansluiten als ze de voordelen ervan voor hun ogen zien.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Waar zijn de onderbouwende cijfers in dit geheel. Ik heb berekent dat 1 doorsnee Friese pootaardappelteler uiteindelijk via de consumptieaardappeltelers 125000 consumenten bedient. (En dan moeten het ook alleen tafelaardappelen zijn en geen fritesaardappelen). Dat wordt dan voor een Friese akkerbouwer wel een erg grote consumentenvereniging. Of kun je als pootaardappelteler dan maar beter niet meedoen.? Trouwens de aardappelhandelshuizen verbieden een pootaardappelteler om pootaardappelen aan derden te leveren. En de telers van fabrieksaardappelen in Drenthe dan. Geen consument die fabrieksaardappelen koopt! En hoe ga je dan suikerbieten via een consumentenvereniging aan de man brengen. Vanuit de Nederlandse akkerbouw zie ik weinig mogelijkheden om aan consumentenverenigingen mee te doen. Alleen uien misschien, maar die beslaan maar 5% van het Nederlandse akkerbouwareaal. Blijft over dat alleen tuinders en veehouders eventueel aan consumentenverenigingen kunnen meedoen. Terwijl de veehouders daarvan weer afhankelijk zijn van mestafzet naar de akkerbouwers, die op hun beurt moeilijk of helemaal niet met een consumentenvereniging mee kunnen doen. Je mag wel een duizendpoot zijn om een consumentenvereniging op te starten.

 • no-profile-image

  Red Overall

  @Natuurboer, in een BBB begin je met eindproducten: melk, vlees, eieren, meel/brood, groenten, fruit. De telers van halffabrikaten als pootaardappelen, veevoeder e.d. stappen daarna in. En praktijken als van aardappelhandelshuizen, die verbieden dat je aan anderen levert, daar moet een eind aan komen. Lijkt me typisch iets voor LTO en de politiek om dit soort wurgcontracten via de wet te gaan verbieden. Van suikerbieten tenslotte wordt suiker gemaakt, is geen versproduct en is voor een BBB misschien geen essentieel product. Aan de andere kant als je als suikerbietenteler en verwerker meerwaarde kunt leveren aan (nieuwe) suikerproducten t.o.v. de suikerfabriek, waarom niet?

 • no-profile-image

  Han

  REd Overall. Dat handelshuizen je voorschrijven, dat je terug moet leveren heeft te maken met het kwekersrecht. in deze gevallen is sprake van rassen die nog onder het kwekersrecht vallen. Dit is ook via LTO niet te veranderen het staat gelijk aan octrooi en patent recht. De boer gebruikt deze rasen onder licencie voorwaarden.

 • no-profile-image

  Red Overall

  OK, in dat geval teelt hij het gepatenteerde ras voor het handelshuis en daarnaast een ras waarvan het patent verlopen is voor een BBB.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Als je nou voor het idee eens uitgaat van een pilot van 100 huishoudens in een BBB. Dat betekent ongeveer (volgens mijn persoonlijke boodschappenlijstje) 10 melkkoeien, 300 legkippen, 300 vleeskippen, 25 varkens, 5 vleeskoeien, 0,1 ha aardappelen, 1 ha graan etc. Daar kun je natuurlijk niet van leven, maar je kunt het misschien wel naast je huidige bedrijf erbij doen zonder grote complicaties. Zo leer je met de burger om te gaan, de afzetkanalen goed te organiseren, en als alles goed werkt kun je denken aan opschalen. Bedenk wel, je levert wat de burger vraagt of beter en daar heeft die burger een hogere prijs voor over, plus dat je de marges van de tussenhandel kunt verdelen over jou als boer en de burger. Daar staat tegenover dat je het initiatief moet nemen, je moet verplaatsen in de burger, samenwerken met andere boeren, en e.e.a. goed organiseren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  op twitter zeggen ze dit over deze discussie:
  @boerbrunia: Hoe zie je dat in praktijk? Burger willen best betalen maar vooral gemak, van bv een supermarkt. | Hoe is lastig, maar wat ik wel vermoed is dat er wel een grote omslag in de sector(vooral bio) gaat komen met andere structuren 1-2 | Ik denk zwz bundeling van producten, 1 punt van ophalen regio producten.

  ========

  @AljeZandt: biologische groentetas is voorbeeld. Niet optimaal. Leverancier haalt producten uit streek, geen vrije keus en vrij duur | (hoe kan het beter?) misschien rol internet met wekelijks aanbod, recepttips en prijs zodat klant eigen pakket kan samenstellen. Aanvullen met droogwaren | netwerk van distributiepunten, min 1x per week levering, app met aanbod, automatische afschrijving, betrekken klanten,... Kansvol

 • no-profile-image

  josien kapma

  wat houdt je nog tegen, red overall?

 • no-profile-image

  Red Overall

  Het kan gemakkelijker, namelijk aan huis bezorgd. Hoef ik nog maar eens in de paar weken naar de super. OK, logistiek moeten we nog eens bekijken. En redeneer vanuit de burger: ga bijv. van een prijs uit die altijd 5-10% onder de Jumboprijs ligt. Heb je het gemak en de prijs al binnen. En dan het vertrouwen nog. Afspraken tussen boer en burger binnen een BBB. Hang webcams op, vooral leuk als er een kalfje wordt geboren, maar je kind kan op school laten zien waar zijn melk vandaan komt en hoe het toegaat op een boerderij. Regel bezoekdagen etc. Het kost wat moeite maar je krijgt er veel voor terug. Ik zou niet weten welke burger dat allemaal niet wil.

 • no-profile-image

  Red Overall

  @Josien, als ik geinteresseerde boeren zou hebben zou ik zo beginnen :-) Maar waar zijn ze? Er reageert bijna niemand van de Nederlandse boeren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  red overall, boeren vinden lijkt me nou echt het makkelijkste onderdeel van het plan. Mijn punt is dus meteen gemaakt: het is makkelijk bedenken, maar moeilijker DOEN, en nog moeilijker geld te verdienen.
  ====
  Maar dat is geen belemmering! ik denk wel dat er veel gaat veranderen de komende tijd. Er gebeurt van alles. Op 22 feb is een convenant gesloten, op 5 maart is een inspiratie dag geweest.
  Dit zijn goede startpunten om boeren of verkoopadressen te vinden: <>

  <>

  of voor R'dam: <>

 • no-profile-image

  boerin

  Een nieuw fenomeen in the USA: De gourmet food truck, waaruit men in plaats van hotdogs en hamburgers, culinaire hoogstandjes aan de man brengt, vanuit de met keuken ingerichte truck. Sommige outfits etaleren zelfs chique gedekte tafels voor hun trucks. De consument blijkt ontzettend enthousiast en niet te kijken op een paar dollar extra. De truck doet vaste plaatsen op vaste tijden aan. Op veel plaatsen staan de mensen al in de rij voor de truck arriveert. Misschien een idee voor de verkoop van produkten Vers van de Boerderij.

 • no-profile-image

  onno

  Red overall. Is niet zo moeilijk.. Je moet alleen het 'denkwerk' volledig uit handen nemen van de agrariers en met een kompleet solide plan komen.
  @Boerin, ik ken dat in USA. Het heeft ook een andere reden. De mensen in USA hebben genoeg van het hormoon gebruik in de veehouderij en hopen zo dat het produkt 'gezonder' is.
  Tijdens mijn laatste reis aldaar was er in Minnesota een documentaire op TV, waarop men liet zien dat mensen melk direct van de boerderij kochten, totdat de controle instantie die zaak dicht smeet, omdat ze een spettertje mest vonden op een melk klauw.. Alle Amerikanen... OH MY G.. IEUUW.. Je kent het wel..

 • no-profile-image

  josien kapma

  en zie in dit 3 min. filmpje <> hoe dat 'mobile food truck' gebeuren ondersteund kan worden door social media als twitter en facebook. Vanaf min 2.44 spreekt men over boerderij producten (van deze farm:
  <> ).

 • no-profile-image

  koetje

  En hoeveel % van de NL consument denkt men hier te bereiken met marginaal CSA-geneuzel en internet en twitteracties?

 • no-profile-image

  Red Overall

  Ha koetje, wat zou jij doen als je je verswaar tegen een lagere prijs dan bij de Jumbo wekelijks aan huis bezorgd krijgt?

 • no-profile-image

  koetje

  Wat ik dan ga doen?Mij eerst afvragen waarom die Jumbo-prijs zoveel hoger ligt.
  Iedereen weet eigenlijk wel waar dit aan ligt,maar leg er maar eens iets neer waar ze niet mee durven kruissubsidiëren.Blijft over de tussenhandel,waarschijnlijk ook wel iets aan te doen.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  Ik volg de laatste tijd met enige interesse diverse blogs. discussies op de site van de boerderij. met name de bijdrage van Red Overall lees ik met interesse. Maar wie is dat nu eigenlijk. Velen van ons tonen gewoon der eigen naam en behoeven niet te reageren in de annonimiteit. Nu komen de bijdragen van Red Overall op mij over als iemand die voor alles en overal een oplossing heeft. In bepaalde bi9jdragen kan ik we lwaardereing voor uitspreken. In een maatschappelijk krachtenveld is het nu eenmaal zo dat je als ondernemer je aan moet passen aan een steeds verandere omgeving. Inspelen op de maatschappelijke behoeften. Maar waar de in het algemeen is de landbouw gebaseerd op "bulk" productie. Dit is mede door de politiek ingegeven. Die hebben belang bij een goedkoop voedselpakket. Tel daarbij de "liberalisering" van de wereldmarkt op om op deze wijze het spel om een goedkoop voedselpakket instand te houden. Daarnaast de als maar doorgaande schaalvergroting van de toeleveranciers en afnemers beperkt de concurrentie voor de producent, in deze de boer. Dan de burgers die wat roepen over voedselveiligheid maar er vervolgens niet naar handelen en zich graag bedonderd willen zien, blijkt wel weer door het zoveelste product wat o.a. bij AH in het schap ligt en nauwelijks het keurmerk "malsvlees" met zich mee mag dragen. Een product volgestouwd met goedkopere vleesvervangers en hier vervolgens de marge van opstrijken en de burger laten denken dat die een geweldig vleesproduct heeft gekocht. Hier kan ik nog wel heel lang over discuseren maar even terug naar het punt wat ik weil maken. Als mijnheer of mevrouw Red Overall het allemaal zo goed bedacht heeft en weet wat ondernemers moeten doen waar blijft dan de ondernemersgeest van deze persoon zelf. Toe. Vooruit. Neem het ondernemers risico en brengt de goede ideeën van uw zelf in de praktijk. Zo te lezen zal u een goudmijn aanboren. Ik verbaas mij dan enorm dat u de handschoen niet zelf oppakt en daarnaast vele producenten een betere prijs zal betalen dan men nu gemideld ontvangt. Ik verzeker u. De producenten zullen voor u in de rij staan. Warom meld zich geen producent bij u zich aan? Is het dan toch allemal luchtfietserij wat u hier op diverse plekken op het forum vermeld? Ik ben benieuwd naar de datum dat u start met uw eigen bedrijf om mede er voor te zorgen dat de agrarische producenten een betere en eerlijk prijs voor hun producten kunnen ontvangen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Sjaak, google is je vriend. redoverall.nl is helemaal niet anoniem, het is de bedrijfsnaam. En… zonder enthousiasme (of overmoed?) kom je nergens. Iedere omwenteling is begonnen met het enthousiasme van 1 persoon.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Josien. OK. Bedankt voor de info. Maar ik persoonlijk vind als je ergens op reageer doe dit dan op persoonlijke titel en naam en niet op een naam van een "mogelijk" bedrijf of op basis van annonimiteit. En daarnaast ben ik geen KGB-er of zo om alles na te checken :-). Ja, enthouiasme is 1 en daar is niks mis mee. Maar de realiteit uit zijn oog verliezen is 2. En niet elke omwenteling heeft tot succes geleid, ook al was het enthouiasme erg groot. Kijk maar om je heen in de werled. Zelfs de grottste omwenteling ooit, USSR, is uitgedraaid op een flop en leven de mensen in meer armoede dan ooit daar voor!!!!!! En het heeft enkele graaiers de mogelijkheid gegeven om zich enorm te verrijken. En in onze Westerse wereld laten wij dat graaien toe onder het mom van liberalisering, vrije wereld markt en democratie!!! Wat wil een mens zelf geloven? Kijk om je heen. De wereld verkeerd in een crisis en iedereen doet ons geloven dat het de betere kant op gaat. De leiders willen dit ons doen geloven om hun eigen hachie te redden. maar de financiële crisis is net begonnen en men doet ons al geloven dat ie over is. Kijk wat er in europa aan de hand is. Men moet alle zeilen bij zetten om de geloofwaardigheid van de Euro te handhaven. Op een enkel bericht hierover wordt er nauwelijks aandacht aan besteed, want de burger zou eens gaan denken dat zijn geld niet veilig is, wat het ook inderdaad niet is. En dan voren we ook nog een discussie over hoe we de producten aan de man moeten brengen maar waar eerder de vraag op zijn plaats terecht zou moeten zijn: Hoe voorkomen we een grote voedselcrisis in de wereld. Die is al gaande maar men vindt het verantwoord dat de speculanten en de grutters maar blijven graaien. Ik heb ergens al eerder gemeld dat liberalisering en vrije markt onzin is en dat elk respecterend land een fatsoenlijk landbouwbeleid moet voeren waarbij een fatsoenlijk inkomen gegenereerd kan worden door de producent. Of dan alle discussies over megastallen, voedselveiligheid, dierziekten en weet ik wat allemaal nog gevoerd moet worden lijkt mij dan tot het verleden te behoren. Ik denk dat het probleem in zijn geheel tot het verleden zal gaan behoren. Steeds meer landen komen er achter dat afhankelijkheid van voedsel via andere landen op den duurder verkeerd uit zal pakken. Ja, in het begin is het voordeliger maar als je afhankelijk bent wordt je gepakt. Op diverse blogs is hier meer dan genoeg over te lezen. Maar als de burger meer voor zijn voedsel moet gaan betalen, dan komen er allerlei andere zaken in het gedring. De (te) zware hypotheek op huis, boten, 2de en 3de vakantie, auto's en andere luxe artikelen kunnen niet meer terug betaald worden. Kortom een opeenstapeling van problemen van de consumptiemaatschappij die we geworden zijn. dus duurder voedsel kunnen we niet gebruiken want dan krijgen we te maken met dalende huizenprijzen, in elkaar zakkende toerisme, minder productie's van nieuwe auto's (hebben we hierin geen kleien voorbode gezien toen de financiële crisis uitbrak), nog meer werklozen, nog meer onrust over het schijn probleem van allaochtonen etc etc. Dus blijft men de boer uitknijpen om de mesne zolang mogelijk van brood en eten te voorzien. Lang leve het failliete kapitalisme.

 • no-profile-image

  onno

  Allemaal heel leuk en aardig... We zitten nu wel af te geven op onze consumenten, die willen niets meer betalen. Maar hoeveel moeten zij dan meer betalen voor een goede boterham voor de ondernemer? Als ik zie dat veel nieuwe stallen zijn gefinancierd op 33 ect/ltr melk. En dat Annechien oppert om 6 ect/kg vlees erbij moet.. Voor de veehouder wel te verstaan. Ik kan me niet voorstellen dat de vrouwen die de boodschappen doen, daar moeilijk over doen.
  Maar er is iets heel anders aan de hand, de zgn co-ops en andere handelaren, die zitten er met hun vingers tussen. Die 5 ct wordt 50. En dan wordt het wel lastig.
  En dat moet veranderd worden door actieve veehouders.. Maar die liggen de afgelopen 20 jaar al in pertinente winterslaap en gaan wakker worden als het te laat is.
  Even een kleine reactie op het politiek debacle van de Euro.. Het mooie van de media is dat ze nooit echt schrijven over de USA. Dat California eigenlijk failliet is (is wel nr 4 wereldeconomie) en dus er veel slechter voorstaat dan Griekenland en Spanje tezamen. Maar daar hoor je de guru's niet over. Wordt daar teveel aandacht aan besteedt klapt de dollar in elkaar, en zijn USA en China failliet.
  Ook moet je uitkijken om geen 'self fulfilling provecy' te ontketenen. De consument zover de put in te praten dat het rampscenaria daadwerkelijk gebeurd.
  Het is beter om, zoals wij agrariers gewend zijn, mond houden en mouwen opstropen.. Soms tegen de verdrukking in.

 • no-profile-image

  Red Overall

  @Sjaak, Nee hoor, ik wil helemaal niet anoniem zijn, in tegendeel: mijn naam is Friedhelm Veldhuijzen en op redoverall.nl en op linkedin is van alles over mij te vinden. En wat mijn ondernemersgeest betreft, je hebt gelijk, ik vertel anderen graag hoe het moet, maar dit weekend was ik toevallig ook zelf van plan een opzet te maken voor een triple-B plan. Van Han heb ik daarvoor informatie gekregen over CSA. Maar zo'n bedrijf kan, zoals jezelf zegt, gemakkelijk mislukken door pech of doordat je iets hebt overzien of door wat dan ook. Daarom zouden er vele triple-B's moeten worden opgezet, zodat verschillende aanpakken in kleinschalige pilots uitgetest kunnen worden. Zoals ik al eens eerder zei, we gaan fokken met triple-B's!

 • no-profile-image

  Red Overall

  @Onno, Wel mouwen opstropen maar ook praten. Want waarom geen positieve self fulfilling profecy ontketenen? Kijk naar Apple en de key notes van Steve Jobs op YouTube, zijn communicatie naar buiten is helemaal gericht op een self fulfilling profecy. "Er is niets beters dan een iPhone", iedereen gaat dat geloven en iedereen wil een iPhone. Er is niets beters dan de Nederlandse landbouwproducten, en... vul maar in.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Friedhelm. Bedankt voor je info. Sorry dat ik wellicht wat gekriebeld overkom, maar ik krijg altijd de kriebels als ik reacties lees en mensen reageren niet met hun naam. Als je ergens niet mee eens bent prima. Een verschil van inzicht geen probleem mee. Ik zie zoveel reacties langskomen waar personen dan op alles en iedereen afgeven zonder hun identiteit bloot te geven. Dat is een makkelijk iets vind ik. Maar zoals ik al zei ik ben erg benieuwd naar je uitwerkingen van je plannen en hoe dit verloopt. Ik wens je hier in ieder geval heel veel succes mee.
  @Onno. Je heb gelijk. USA is min of meer failliet. Is daar alle ellende ook niet begonnen en wil men tegen beter weten in de moraalridder van deze wereld spelen. Nee, dank je wel. Ik heb niets met hun machtspolitiek, liberalisering en vrije wereldmarkt, in ieder geval wat landbouwproductie betreft. Maar moeten we dan maar struisvogelpolitiek bedrijven? Kop in het zand steken en net doen of er niets aan de hand is? Er zijn vele deskundigen die al lang voorspeld hebben dat de financiële crisis het begin is. De crisis zal alleen maar toenemen en in alle soorten en maten op de wereldburgers af komen. Is een gevolg van jarenlang luchtfietserij, graaicultuur, cijfers verdraaien en noem maar op. Is het zo in de jaren 30 ook niet begonnen???? Het wachten is op de grote bubbel en een herstructurering van het politiek, lees kapitalistische systeem.

 • no-profile-image

  koetje

  Je zult er toch op één of andere manier een niet door het buitenland te kopiëren id aan vast moeten koppelen Red.Kwaliteit alleen is niet voldoende....is zo te kopiëren,net als dierwelzijn enz. ..en de prijs?Er blijven zat landen,nee nog sterker, er komen straks veel meer landen bij die het veel goedkoper kunnen.Dat is geen doemdenken maar de simpele realiteit van toenemende liberalisering.Binnen een dag ligt vers uit Kenia hier in de winkel.Net als in Engeland.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  @Koetje, Een niet te kopiëren id... gebaseerd op een monopolie dus. Dat kan: vertrouwen, gepatenteerde producten, status (vgl. iPhone van Apple). Een andere strategie is - en de één sluit de ander niet uit - is om een voorsprong te nemen en die vast te houden. Je zorgt dat je je kwaliteit en de aansluiting met de klant continu verbetert. En je houdt de prijs per definitie onder de supermarktprijs. Moet je wel buffers aanleggen, maar dat is weer veel gemakkelijker met burgers die zich aam je commiteren en die in je willen investeren mocht dat nodig zijn. Daarom ook is het zo belangrijk dat je het samen doet, dat er commitment is naar beide kanten toe! En overigens, waarom zou een Keniaanse boer zich niet kunnen aansluiten bij een triple-B? Denk groot!

 • no-profile-image

  koetje

  Als die supers dan ineens gaan stunten met vers ipv met bier of waspoeder, ga je dan volgen Red?Over het samen doen zijn we het snel eens,maar misschien bedoelen we eigenlijk wel hetzelfde.Niks geen monopolie,ook de supers als partner,als verlengstuk van je bedrijf.Onmogelijk?Wie het weet mag het zeggen.Que sera sera.

 • no-profile-image

  Han

  In onderstaande reacties wordt gesproken over wat er in Amerika mis is gegaan. Accoord. Als we in herinnering roepen, dat tot nu toe alles wat over de Oceaan gebeurde enkele jaren later bij ons kwam, dan zijn we zo als Sjaak schreef nog maar aan het begin. Vroeger kwam al het goede (economische groei, mooie auto's, luxe) uit Amerika. De laatste jaren is het het gevolg van deze rijkdom, de Luchtbel, ook wel de krediten om de vorige lening ad te lossen, maar waarom zou het voor de boer positieve, de CSA niet over kunnen of mogen waaien? Ik krijg het gevoel dat er tot nu twee man in geloven en dat zijn nu net de twee die het niet nodig hebben. Alle mensen die direct met landbouw hun geld verdienen zijn zo sceptisch dat wij er bijna niet aan durven beginnen. Onno jij vraagt je af waarom de consument meer moet betalen om de boer een goed inkomen te geven. Heel simpel omdat de democratische meerderheid ongekend zware eisen stelt aan de voedsel productie in Nederland. Deze extra kosten moeten boven tafel komen. Een andere oplossing is het laten omvallen van de Nederlandse landbouw, dit gaat de consument nog veel meer kosten in de vorm van werkeloosheid, verpaupeing en omzet daling van de BV Nederland. Ik zou een ieder die mee wil denken over triple-B samen met ons op pad te gaan. Levert deze blog hopelijk iets bruikbaars op voor boer en burger.

 • no-profile-image

  onno

  @Han, nee dat heb ik me niet afgevraagd. Ik heb gesteld en stel nog steeds dat de voedsel prijzen voor de eindconsument helemaal niet zo laag zijn. Ik heb gezegd dat er teveel vingers in de pap zitten, die in feite onredig veel naar binnen snoepen. En dat ik daarmee gelijk heb, zie je wel aan het CSA idee.. In feite niets anders dan het herstructureren van de co-op gedachte. Kortere lijnen, zodat meer van de uiteindelijke opbrengst naar de primaire sector vloeit.
  De opmerking dat er maar zoveel % van het huishoud budget naar voedsel gaat en dat gevonden wordt dat dat wel anders kan is knap arrogant en zal niet veranderd worden en kan waarschijnlijk niet eens. Die supertanker keer je zomaar niet even.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Natuurlijk geloven we in CSA, community supported agriculture. Het gebéurt, in de US, en ook overal in Europa. Het zal de komende jaren nog toenemen. Dat is de vraag niet.
  De vraag is: wordt het uiteindelijk als beweging belangrijker dan een niche van een paar %?
  En: kunnen we dat ondersteunen door marketing en distributie te bundelen, of werkt dat juist tegengesteld??

 • no-profile-image

  Friedhelm

  @Josien, een niche met een paar % marktaandeel is per definitie het gevolg van een dienst die slechts een beperkte groep aanspreekt. Op dat moment moet je je afvragen waarom maar een beperkte groep geinteresseerd is. "Is de dienst zelf slecht of is de uitvoering ervan matig of zijn er betere alternatieven voorhanden of zijn er gewoon niet meer gebruikers?" Dus als je zo'n dienst als CSA, ik noem het liever triple-B, groot wilt maken moet je de klant alle excusen om er geen gebruik van te maken uit handen slaan. Dan ben je spekkoper. En het enige dat je ervoor nodig hebt is wat kennis van zaken, wat creativiteit en doorzettingsvermogen.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno ik wil de supertanker niet bijsturen, nee hij mag van mij wel blijven, maar de boeren en tuinders moeten antwoord gaan geven op de door jouw geschertste misstand van de verdeling van de poet.
  @Josien ik denk dat het niet bij niche behoeft te blijven. Maar de boeren en burgers moeten de durf hebben om zich minder afhankelijk op te stellen van de gevestigde orde. Zogauw de burgers tot de conclusie komen dat eten volgens de seizoenen niet verkeerd is. Zelfs wel spannend en dat je daar tevens een berg voetprints en energie mee kunt sparen, iets wat zal moeten willen we de aarde leefbaar houden en niet de laatste energie spanderen aan zinloze luxe. Alle zn. vooruitgang op het vlak van voedsel voorziening is tot nu toe niet omgezet in vergelijkbare inkomens voor de primaire producent. Is mijn vraag is deze vooruitgang dan wel een daarwerkelijke vooruitgang of is meer een Winst gevend object voor de Handel? Heeft het niet meer moderne slavernij gebracht? Niet meer afhankelijkheid van het bancaire geld infuus? Het imploderen van ons financiele systeem is nog in volle gang en dat kan alleen maa rleiden naar meer zelfredzaamheid voor ieder land of groep van landen. Met dit in mijn achterhoofd ben ik me gaan geloven in het CSA idee waarbij we verder moeten denken Boerderij winkeltjes. In Flevoland is al de eerste supermarkt waarbij de dorpelingen financieel betrokken zijn, anders was er geen super meer. Hier is een ingrediënt om mee verder te knutselen binnen het boerderijgebeuren. De super lage rente op je spaar te goed en de in verhouding hoge rente voor een bedrijfslening zou een mogelijkheid kunnen zijn om boer en burger ook op dat punt dichter bij elkaar te brengen. Dat we de opl Mijn voorstel is dan ook te blijven brainstormen om een werkbaar concept te vinden.

 • no-profile-image

  Sybren

  @Han, Friedhelm en Josien . De CSA of BBB is een goed concept, maar of het gaat toenemen weet ik niet. Om eerlijk te zijn heb ik hier in USA nog niet zoveel van de CSA gezien. Misschien komt het meer in het oosten voor dan hier in het westen waar meer commerciële farms zijn. Ook de grote coops (lees corporaties) hebben een grote lobby en maken het moeilijker; zie hier deze link:<>
  Ook de meeste boeren zelf zijn en denken vaak te individualistisch, van het is MIJN bedrijf en ik probeer zoveel mogelijk rendement te halen voor MIJN bedrijf.
  Of je moet het landelijk aan pakken en verplichten, maar dat geeft het wat een communistisch gezicht zoals in China waar elk dorp zijn eigen stuk grond waar genoeg voor werd verbouwd etc etc.
  Ik denk dat we eerst de hele setup van bestaande coops moeten wijzigen zodat de leden het voor het zeggen hebben. Ook burgers zouden evt lid moeten kunnen worden. Daarin zal kunnen worden vastgesteld wat de vraag is en daarmee het aanbod op afstemmen.
  In ieder geval zo het nu gaat moet het ook niet, eerst maar'es een stapje terug zou ik maar zeggen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Bij deze discussie over allianties met burgers, BBB`s en CSA`s komt, zoals in eerdere dicussies, hetzelfde weer terug om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Echter zolang de landbouw met het vrijemarktprincipe moet werken zal vraag en aanbod van landbouwproducten altijd uit evenwicht blijven. We moeten dan eerst wel van dat vrijemarktprincipe af, eer er BBB`s of CSA`s kunnen worden opgestart en draaiende gehouden. Vrije markt en BBB`s zijn n.m.m. tegenstrijdig met elkaar.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Nou, de vrije markt wordt juist verondersteld vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Is er teveel aanbod, gaat de prijs omlaag, aanbod vermindert en de prijs gaat weer omhoog tot er een evenwicht ontstaat. Het probleem is juist dat de boeren werken in een verstoorde vorm van de vrije markt. Er is maar één serieuze afnemer (coop, slachterij, handelshuis) die de prijs bepaalt en de boer kan niet naar even naar een afnemer met een beter bod stappen. Een triple-B wil juist een heel andere markt opzetten, eentje waar de boer en de burger rechtstreeks met elkaar handelen. DAN heb je heel veel boeren en heel veel klanten en dan heb je een echte markt met vraag en aanbod die op elkaar reageren. En als je die markt voor beide partijen, boeren en burgers aantrekkelijker maakt dan de huidige, dan kan het volgens mij functioneren. Jammer dan voor die tussenhandel, groothandel en grootsupers, moeten ze maar iets nuttigs doen.

 • no-profile-image

  koetje

  Friedhelm,toen in de zomer van 2009 de melkprijs op zijn laagste was,vertelde een medewerker van die fabriek mij dat de aanvoer nog nooit zo hoog was geweest,ze moesten er echt gaatjes voor vinden.Ligt dat dan aan de coop?Het enige wat ik de huidige coops verwijt is dat ze niet naar de markt luisteren,en er niet genoeg op in spelen.
  Zie ook het artikel van Strijker op deze site.
  heb je een markt voor weidemelk,moeten ineens alle boeren weidemelk leveren.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  koetje, als er maar één afnemer is dan is de prijs gewoon wat de afnemer in haar wijsheid betaalt, en de boer kan slikken of stikken. In de praktijk is het natuurlijk niet zo koud-kapitalistisch. De coop is, dacht ik, eigendom van de boeren, hoewel je dat niet altijd zou zeggen. En de coop doet ook haar best en schippert een beetje tussen haar eigenbelang en dat van de boeren. Zo ook met die weidemelk. Coop ziet daar markt en wil haar leveranciers dwingen de grondstof aan te leveren. Maar helaas geen marktwerking dus als niet-weideboer kun je niet even snel naar een niet-weidecoop overstappen. Met wel marktwerking kan de coop niets anders doen dan de prijs zover verhogen tot ze voldoende aanvoer krijgt.

 • no-profile-image

  onno

  @Koetje.. dat komt omdat weidemelk niets extra's toevoegt. Nog steeds het gros van de boeren heeft dus weidemelk in de zomer, en in de winter? Is dus marketing technisch een onding.
  @Red overall. Wat je de co-ops kunt verwijten is dat er niet meer geld terug vloeit naar de veehouder. FC heeft 57% extra winst geboekt, terwijl de eigenaren zowat omvallen van ellende. Klopt niets maar dan ook niets van.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik vindt het verder wel best Onno,in de winter grazen de koeien in de stal.Hier gaat het ook niet om,als er vraag is,gewoon op inspelen,niet teveel ouwehoeren.Koeien binnen zijn niet slechter af,maar dat ga ik niet uitleggen,doet iemand anders maar.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Friedhelm, hoe zouden boeren in een vrije markt het beste vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen denk je? De productie van een nieuwe auto duurt een week of zes. Zit de automarkt wat tegen dan kan de autofabrikant na zes weken zijn productie daar op afstemmen en wat verlagen. Zit de automarkt mee dan de productie van nieuwe auto`s wat verhogen. Maar bij boeren is dat afstemmen van vraag en aanbod een stuk lastiger. Bij landbouwproductie duurt het productieproces veel langer dan van een nieuwe auto. Vanaf productie van veevoer duurt de productie van een liter melk in totaliteit gemiddeld 6 maanden. Productie van vlees duurt nog langer. Kippenvlees all in gemiddeld 18 maanden, varkensvlees zelfs 2jaar. Dit jaar zijn we hier al begonnen met de teelt van voergraan voor de kippenvleesmarkt van 2de helft jaar 2012 of varkensvleesmarkt van 1ste helft jaar 2013!!!!! Ondernemers buiten de landbouw kunnen doorgaans veel beter op marktomstandigheden inspelen dan boeren dat kunnen doen vanwege hun veel langere productieprocessen.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  @Natuurboer, Dat is waar van die auto's, maar daar staat tegenover dat de vraagkant van de automarkt ook veel grilliger is. Die autoaankoop kan ik uitstellen bij een afnemende economie, bij brood of melk kan dat niet. Vanwege dat voedselmonopolie heb je als boer dus in principe een veel gemakkelijker markt. En hoe zit het met bewaren, mocht de vraag tegenvallen? Waarom niet vriesdrogen, in blik, worsten maken, kant en klaarmaaltijden invriezen, etc. Ik zou dus beginnen met het creëren van een - weliswaar wat kleine - vraagmarkt door de klant meer te leveren dan ze zelf wil (met triple-B's). Die vraagmarkt groeit en groeit vervolgens, er komen daardoor meer aanbieders en langzaam kalft de vraag af en ontstaat er een volwassen markt die globaal in evenwicht is. Uiteraard kan de vraag variëren op een schaal van weken of maanden, maar ik geloof niet dat die ook varieert over een geheel jaar. Iedereen eet elk jaar ongeveer evenveel van alles. Kortom zolang er een kleine vraagmarkt is raak je alles wel kwijt en als er een volwassen markt is zijn er voldoende klanten zodat de vraag redelijk constant is. Ook geen probleem lijkt me.

 • no-profile-image

  Han

  We discussieeren eindeloos en komen niet verder, dan herhalen van zetten. Wie is bereid mee te denken door "off the record" te gaan. M.a.w. even alle oude vertrouwde wegen vergeten en een nieuwe route uitzetten en proberen daarmee mensen over de streep te trekken om een nieuwe frisse start te maken.. Ideeën zijn er wel maar nu de uitwerking. Onze grootvaders hebben ten tijde van te machtige handel ook het heft in eigen hand genomen en zijn boeren samenwerkingen begonnen. Toen nieuw nu is het misschien tijd voor boer-burger samenwerking "bottum up".

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Deze dscussie sluit, morgen start een nieuwe. Josien maakt een samenvatting.

Laad alle reacties (52)

Of registreer je om te kunnen reageren.