Home

Achtergrond

Week 11: positief marktbeeld kuikenvlees

Het redelijke positieve beeld, dat op de markt van kuikenvlees de laatste weken zichtbaar was, zet ook deze week door. De vraag en bestellingen naar zowel vers als bevroren kuikenvlees zou volgens slachters en handelaren zondermeer goed zijn en ook de prijzen trekken verder aan.

De huidige tendens van oplopende prijzen wordt enerzijds veroorzaakt door de aantrekkende vraag omdat ook de consumptie in veel landen oploopt, maar daarnaast zou ook het aanbod in de gehele EU zeker niet extreem groot van omvang zijn. Een aantal handelaren zag zelfs enige krapte optreden.

Normaliter zijn veel Oost Europese landen vooral in beeld voor wat betreft de vraag naar bevroren kuikendelen, maar nu valt op dat ook de vraag naar verse kuikendelen vanuit die regio aantrekt. Het kan dus niet anders, dan dat de consumptie ook in Oost Europa aan het verbeteren is.

De prijzen van de bevroren kuikenbouten zitten de laatste weken weer wat in de lift en deze tendens zet verder door, want gemiddeld ligt deze prijs nu rond de € 1,05/kg. Het is niet zo dat men hier nu de hoofdprijs voor vangt, maar vergeleken met vorig jaar rond deze tijd, ligt deze prijs ongeveer nu € 0,10/kg hoger. Op zich een prima ontwikkeling, want oplopende prijzen bij kuikenbouten worden meestal snel door andere deelsoorten gevolgd.

Het huidige marktbeeld heeft ook positieve gevolgen voor de prijzen van de wat laagwaardige soorten, bedoeld voor industriële verwerking, want doordat de interesse aantrekt lopen ook deze soorten in prijs wat op. Daarnaast zorgt het huidige marktbeeld nog voor een andere positieve ontwikkeling en dat is dat er maar beperkte hoeveelheden kuikenvlees worden ingevroren.

De afzet naar landen buiten de EU, zoals bijvoorbeeld Afrikaanse landen zakt wel wat in. Op zich niet bijzonder, vanwege de oplopende prijstendens, maar toch wel vermeldenswaard, omdat Amerikaanse en Braziliaanse exporteurs ook hun prijzen verhoogd hebben. Het lijkt er dus op, dat leveranciers vanuit deze landen ook profijt hebben van het enigszins behoudende beleid dat de Europese kuikenmesters momenteel betrachten, met betrekking tot de opzet van vleeskuikens.

Terug naar het huidige beeld op de Nederlandse markt van kuikenvlees, valt dus de conclusie te trekken dat de markttendens de laatste weken steeds positiever oogt. Dat valt eveneens af te leiden uit de levendprijzen. De gemiddelde prijs voor lichte en zware “vrije” kuikens noteerde deze week 0,93/kg en is daarmee met € 0,01/kg opgelopen in vergelijking met de afgelopen week. De basiscontractprijs voor levering vanaf volgende week noteerde € 0,79/kg, eveneens een stijging van € 0,01/kg.

(Bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.