Home

Achtergrond

’Tuinbouw heeft anderen nodig om pijnpunten aan te pakken’

De noodzaak tot samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen in de tuinbouwsector was nog nooit zo groot, signaleert Hans Ligtenberg, docent Greenport Business & Retail aan Hogeschool Inholland. Hij is er zeer blij mee dat Greenports Nederland zich er hard voor maakt. ”Er zijn knelpunten die je alleen gezamenlijk kunt aanpakken.”

Hoe kijkt u naar het samenwerkingsinitiatief van Greenports Nederland?
”Geweldig. De groene kenniscentra ontlenen hun bestaansrecht aan het groene bedrijfsleven. Men kan niet zonder elkaar. We moeten elkaar versterken. Aansluiting zoeken heeft ook alleen zin als het elkaar versterkt.”

Wie garandeert dat het dit keer gaat lukken?
”Dit soort vormen van samenwerking zijn nooit uit liefde geboren, maar uit noodzaak. We spreken over een sector die het op een aantal terreinen zwaar heeft, waaronder imagovorming. Het is moeilijk om jonge mensen aan te trekken en goed opgeleide studenten te mobiliseren. Het is ook zwaar om onderscheidende producten af te zetten in de markt. Dat kan alleen nog maar op basis van kwaliteit.”

Is samenwerking de enige oplossing?
”Albert Jan Maat heeft wel eens gezegd: de tuinder is de hoeksteen van de Nederlandse tuinbouw. En dat is ook zo. Alleen heeft die Nederlandse sector wel te maken met een aantal knelpunten. We hebben de duurste arbeid, de grond is ongeveer de duurste van Europa en ook energie is redelijk aan de prijs. Om de pijnpunten aan te pakken, heb je elkaar hard nodig.”

Wat betekenen deze problemen voor de sector?
”Het betekent dat de sector alleen nog maar kan excelleren in kwaliteit en in proces- of productinnovatie. Dat betekent per definitie dat je een kennisintensieve sector geworden bent. De tuinbouwsector heeft overigens alle elementen in zich om een goede bedrijfstak te vormen.”

Dit mag niet mislukken, proef ik in uw woorden.
”Als we elkaar in deze fase vliegen afvangen, dan zijn we verkeerd bezig. De noodzaak tot samenwerking is hoog. Laat het dan maar verstandshuwelijken zijn, dat is prima. Ik heb wel het idee: het is nu of nooit meer.”

Is de sector er klaar voor?
”Men gaat aan den lijve ervaren dat de situatie nijpend wordt. Ik word nu al bijna wekelijks gemaild of gebeld door ondernemers die vragen om goed personeel. Een verkoper, daar kun je nog een heao’er voor aannemen. Maar teeltmensen pluk je niet van de straat.”

Of registreer je om te kunnen reageren.