Home

Achtergrond

'Procedure topteam verdient geen schoonheidsprijs'

De snelheid waarmee en rigide wijze waarop het PT-bestuur de knoop heeft doorgehakt om 225.000 euro beschikbaar te stellen voor het Topteam Tuinbouw is ongelukkig, maar kan niet anders worden uitgevoerd, aldus het Productschap Tuinbouw.

’Het heeft alles te maken met de urgentie die door de wens van het kabinet aan ons is opgelegd”, licht woordvoerder Geert Pinxterhuis de ongewone gang van zaken toe. ”In juni moet er een kant-en-klaar rapport liggen. Dat geeft aan dat men met spoed aan de slag moet.”

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw zag zich dinsdag – naar eigen zeggen – genoodzaakt om snel te schakelen. ”Normaal hebben we onze gebruikelijke procedures, maar daar kunnen we in bijzondere gevallen van afwijken. Daar hebben we wel een bijzondere reden voor nodig. En die is er.”

De afweging van het voorstel binnen de sectorcommissies zou voor te veel vertraging zorgen. ”Er zijn commissies die voor de zomer niet meer vergaderen. Als we op die beoordeling moeten wachten, lopen we heel veel vertraging op.” En die tijd wordt het topteam van overheidswege niet gegund, geeft Pinxterhuis aan.

Hij erkent dat de procedure geen schoonheidsprijs verdient. ”Nood breekt wet. We kennen de urgentie van dit verzoek. Het bestuur ziet dat het benoemen van het topteam zijn voordelen heeft in onze positie richting politiek. Dat weegt zwaarder dan de eisen die er gesteld worden aan de procedure.”

Hij erkent dat er geen unanimiteit was over de beslissing. ”Er was verdeeldheid, maar uiteindelijk heeft een meerderheid besloten.”

Op de vraag of het PT zijn achterban niet nodeloos frustreert met deze gang van zaken, reageert Pinxterhuis ontkennend. ”We hebben indringend gediscussieerd over het belang van de tuinbouw als topgebied. We moeten gewoon zorgen dat er medio juni een goed rapport op tafel ligt bij het kabinet. Ondernemers moeten erop vertrouwen dat hier goede afwegingen worden gemaakt.”

De kritiek op de snelheid en de omvang van het besluit, wordt volgens Pinxterhuis serieus genomen. ”Het is uitvoerig besproken en zal ook worden teruggekoppeld naar het topteam.”
De tuinbouw is een van de tien sectoren die door economie minister Maxime Verhagen is aangewezen als topsector. De topsectoren moeten voor de zomer advies uitbrengen over hoe hun sector verder tot bloei kan komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.