Home

Achtergrond 13 reacties

Megastal blijft heet na de verkiezingen

Verkiezingen gaan om de inhoud. Ja ja… In de aanloop naar de Statenverkiezingen is er maar één conclusie: de bal wordt gespeeld op emotie, de feiten zijn minder belangrijk.

Megastallen, daar kun je toch alleen maar tegen zijn. Zeker als je het koppelt aan vermeend dierenleed en mogelijke effecten op de volksgezondheid. Op dat gevoel spelen de standpunten van de linkse partijen, met voorop de Partij voor de Dieren, perfect in. Overigens is ook gedoogpartij PVV tegen megastallen. Wat nu precies een megastal is en hoeveel, of liever gezegd hoe weinig, er nu al zijn, doet er dan niet meer toe. Ook niet dat veel zogenaamde megastallen gezinsbedrijven zijn, waarmee soms meerdere gezinnen op een nette manier een inkomen willen verdienen. Is dat het geval, dan heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) geen moeite met grote veebedrijven. Maar er is onmiskenbaar een negatief etiket geplakt op grote veebedrijven. In het emotionele beeld dat daardoor ontstaat, wordt een hele bedrijfstak meegesleurd. Het provinciale reconstructiebeleid met verplaatsing van veehouderijen is er door vastgelopen, zie Noord-Brabant.

Natuur is duur

Het lijkt wel of natuurgebieden alleen maar kunnen blijven bestaan als er zogenoemde ecologische verbindingszones tussen liggen. Dat mag wat kosten, desnoods honderden miljoenen euro’s. Het budget voor de aanleg van de totale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is met meer dan €1 miljard overschreden. Als je de voorgenomen bezuinigingen meetelt zelfs met meer dan €1,6 miljard, volgens ELI-bewindsman Bleker. Hij heeft er een fikse ruzie door gekregen met provincies, natuurorganisaties en de linkse partijen.
Felle kritiek is er ook op het voornemen van Bleker om een klein aantal Natura 2000-gebieden te schrappen en te bekijken of alle natuurdoelstellingen in al die 166 gebieden wel haalbaar zijn. Of dat schrappen gaat lukken is nog maar de vraag, het is tenslotte EU-beleid. Een aanpassing van het Natura 2000-beleid kan wel een flinke verlichting betekenen voor vooral agrarische bedrijven in de omgeving van die gebieden. Ook hier veel emotie. Prominente leden van CDA (Cees Veerman) en VVD (Pieter Winsemius) geven zelfs het advies om niet op hun eigen partij te stemmen.

Meerderheid Eerste Kamer op het spel

De landelijke politiek voert in de aanloop naar de verkiezingen het hoogste woord. Er woeden felle discussies over bezuinigen op onderwijs, bijstand en noem de onderwerpen maar op. Ook dat is inspelen op emotie. Het heeft niets te maken met de Provinciale Staten, die gaan helemaal niet over die onderwerpen. Het heeft wel alles te maken met de positie van de minderheidsregering van VVD en CDA. De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer, oftewel de Senaat. Die kan vervolgens wetten tegenhouden als VVD, CDA en gedoogpartij PVV geen meerderheid halen. Al te hard roepen dat een meerderheid in de Eerste Kamer cruciaal is voor het voortbestaan van de regering Rutte, doet zowel VVD als CDA niet. Stel je voor dat er geen meerderheid komt. Voor de werkbaarheid is een meerderheid natuurlijk wel van groot belang.

Emoties zijn na verkiezingen niet weg

Na 2 maart is de verkiezingskoorts over, in ieder geval als er een meerderheid komt voor VVD, CDA en VVD. Voor zover je al van een verkiezingskoorts kunt spreken, de opkomst voor de Statenverkiezingen was de laatste keren minder dan 50 procent. Zonder meerderheid in de Senaat zal de regering Rutte ongetwijfeld concessies moeten doen. Ook over het natuurbeleid. In menig provinciehuis wordt binnenkort duidelijk hoe groot het financiële gat van het natuurbeleid is. Dan volgt ook de vraag hoe dat moet worden gedicht. Het komt menig bestuurder nu maar al te goed uit dat dit na de verkiezingen zal zijn.
Wat in ieder geval na de verkiezingen niet zal verdwijnen, is de emotionele discussie over megastallen. Er komt een breed maatschappelijk overleg. In oktober volgt mede op basis daarvan de visie van Bleker. De pijlen zijn gericht op de veehouderij en dat zullen ze ook na de verkiezingen blijven. Het is, terecht of onterecht, geen kwestie meer van gelijk hebben over de noodzakelijke groei van bedrijven. Het gaat om gelijk krijgen, en dat wordt een lastige opgave.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Wim laten we reeel zijn, de politiek in Den Haag wordt gemaakt voor en door de Randstedelingen. De Provincies ten westen van de oude Waterlimie worden al eeuwen beschouwd als Wingewesten. Alles achter deze lijn deed vroeger dienst als grondstof leverancier en is nu bedelt als >speeltuin< voor de gestreste Grachtengordel bewoner. Hadden vroeger jaren enkele welgestelde Westerlingen hun buitenhuis aan de Maas of IJssel, nu in de tijd van Links moet iedere Stedeling mee genieten van de rust en ruimte van dit gebied. De kosten vroeger betaalt door de rijken, wordn nu betaalt door de schatkist (deels) en de rest door de lokale bevolking (boeren). Als de polarisatie / politicatie van de Eérste Kamer doorzet, zal het huidige kabinet niet anders kunnen dan toegeven aan Links of opstappen. In beide gevallen zal de uitbuiting / het dood knuffelen van het platteland doorgaan. Het ergste dat er over het platteland wordt beslist, doch zonder het platteland. Dit is een uitwas van de democratie, de meeste stemmen gelden en die zitten toevallig in de steden.

 • no-profile-image

  Consument

  Er wordt weer grove taal gebruikt tegen diegene die dieren houden. Het zegt genoeg van diegene die zo reageren. De meeste mensen op de wereld hebben een veel slechter leven dan de dieren hier. Er kan hier en daar wel wat beter, maar in de meeste grote stallen is het zeer goed. Dat zou je moeten toe juichen!

 • no-profile-image

  Liny

  Tja, het is gewoon hun machtszin, ze willen de baas spelen over gebieden, die niet van hen zijn. Baas zijn op het land van de boer en ook op zijn erf. Ten diepste is het gewoon jalouzie Met deze hoge grondprijzen, zijn de boeren kapitaalkrachtig, ook al verdienen ze er niet naar. En omdat de stedelingen niet in staat zijn ook grond te kopen, bedenken ze regeltjes en bedrijven ze politiek op het emotionele vlak

 • no-profile-image

  Riny

  Het is dom om over tepraten. Hoe duur wordt het voesdsel voor de consument als men het kleinschalig houdt. De boeren houden het nooit lang vol omdat omdat de kosten tehoog oplopen en de opbrengsten niet meegroeien! De techniek kan niet betaald worden. Om de kosten voor de consument zo laag mogel;ijk tehouden moet men naar gangbare producten. Bijvoorbeeld geen 5000 kaassoorten maar een beperkt aantal soorten. Als je dit is doorrekend dan zie hoeveel kosten dit bespaard voor de consument en uitbetaald kan worden aan de melkveehouder. En grote stallen hebben alleen maar voordeel voor het dier en de boer en consument!

 • no-profile-image

  Renske

  Het is werkelijk een schande en gewetensloos om zo over dierenhouders te schrijven. De beelden van verwaarloosde dieren in de natuur hebben we nog dagelijks op het netvlies! De dierhouders zijn mensen met verantwoordelijkheid en liefde voor de dieren!!!! Dat ze bij Friesland /Campina koeien in de wei willen verplichten omdat de consument dat leuk vindt, lijkt nergens op! Ze willen de boeren overal voor gebruiken zonder er voor te betalen.Onbegrijpelijk dat er nog leden in trappen, het is een argogante organisatie geworden, die dingen uithaalt die geen daglicht kunnen verdragen. Wie wil nog lid zijn van een club die over je heen walst. Je moet er aan leveren en je moet maar afwachten wat je voor je melk ontvangt! In de winkel staat de prijs op het product, moeten boeren ook doen, dan pas op laten halen!

 • no-profile-image

  bertus veenvliet

  ga ff 5jaar in midden afrika wonen ,dan ben je weer blij met een stukje vlees als je ribben uit je lijf puilen van de honger. Ik geloof niet dat je dan eerst vraagt waar dat stukje vlees is grootgebracht.

 • no-profile-image

  Han

  @Renske. Wat Campina wil, koeien in de wei, is nog heilig in vergelijk met de wet die GroenLinks in voorbereiding heeft. Deze wet gaat regelen dat er geen dierhouderij meer zal zijn zonder buitenloop. Denk je ens in wat dit betekent, afgezien van een kostprijs verhoging, die misschien via het terug te halen is. Hoe denk je vleeskuikens buiten te laten lopen, vleeskonijnen etc. Kalveren voor wit vlees kan eenvoudig niet. Het in de wei houden van rose stieren lijkt me pa echt spannend als de Rode Linkse verkiezings caravaan op pad gaat. Wordt deze wet aangenomen en die kans is denkbeeldig, al was het alleen al om de regerende partijen voor joker te zetten, kan de veehouderij zijn borst nat maken en maakt de vleesindustrie weinig kans op overleven.

 • no-profile-image

  piet

  "maakt de vleesindustrie weinig kans op overleven."--------Het klinkt me als muziek in de oren! Weg met die vleesindustrie-waanzin.

 • no-profile-image

  Jasper

  Zo is het! Het is moderne maffia heel die vlees-industrie. Ze gaan over lijken. Letterlijk.

 • no-profile-image

  onno

  Piet en Jasper. Als jullie nu gewoon morgen geen vlees kopen, zullen wij het niet voor jullie produceren. Jullie kunnen gewoon soja en lecitine produkten opsmikkelen, alleen jullie vrouwen worden dan niet zwanger en je gaat bij jezelf tieten kweken. Iedereen blij. In japan hebben ze speciale BH's voor mannen. Een geluk voor jullie...

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  In Nederland zijn geen mega stallen. 20.000 vleesvarkens is tegenwoordig een groot gezins bedrijf. 1000 koeien is een noodzakkelijke grote om rendabel met een melkstal te werken. (Je kunt ook 100 koeien houden en een goede boterham verdienen maar is niet rendabel.) In heel de wereld kijkt men niet zo naar de grote van de stallen als in Nederland. Nederland is een klein stukje van de Wereld. En in dit kleine stukje worden dieren beter verzorgd dan in menig ander land. Dieren liefhebbers zouden moeten pleiten om zoveel mogelijk dieren in Nederland te houden. Ieder dier die in in Nederland leeft hoeft niet in het buitenland op te groeien waar vaak slechter met ze om gegaan wordt. (kijk maar naar het verhaal van Bert van Lier). Mensen die menen dat ze doormiddel van het weg pesten van de veehouders iets voor de dieren doen zijn wereld vreemd. Als dit soort mensen iets willen doen moeten zij beginnen in de tweede en derde wereld landen. Daar is het vaak veel slechter voor de dieren!

 • no-profile-image

  Sybren

  Die gekken die de veehouders weg proberen te pesten komen wel aan het roer. De veehouderij in NL moet meer promotie maken over het wel en wee in de veehouderij en met reklamespotjes of iets dergelijks aan tonen dat de dieren in NLse veehouderij goed toeven hebben. In de USA wordt meer aan promotie gedaan, alhoewel er hier ook genoeg van die gekken omlopen, is het imago v/d veehouderij wel beter.

 • no-profile-image

  Avanta

  Idem, ook tegen deze vreselijke stallen.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.