Home

Achtergrond

'In de stal moet het lopen, in 't kantoor moet ik het verdienen'

Han Rutgers zit in maatschap met moeder Anneke en vriendin Maaike Haarhuis. Het varkensbedrijf kenmerkt zich door een goede gezondheidsstatus en technische resultaten. ”Juist als manager kun je het verdienen.”

Han Rutgers (31) boert in maatschap met zijn moeder en zijn vriendin in het Overijsselse Wierden. Al op 19-jarige leeftijd kwam Rutgers in het bedrijf. Zijn vader overleed na een kort ziekbed. ”’t Was voor mij duidelijk, ik wilde boer worden. Achteraf zeg je wel eens hoe hebben we het gered, maar we hadden in wezen geen keus”, zegt Rutgers over die tijd. In die tijd had het bedrijf 265 zeugen en 100 vleesvarkensplaatsen.

De jonge ondernemer boerde echter voortvarend in het afgelopen decennium. Hij had duidelijk voor ogen waar hij uit wilde komen: een gesloten bedrijf met zo’n 600 zeugen. Rutgers verwacht dat een stal met 2.500 plaatsen uiterlijk volgend jaar zal verrijzen. Hij kan voor 800 varkens een stuk aanbouwen. In eerste instantie zoekt hij echter een huurstal voor dit aantal.

Met de nieuwe stal die aan alle milieu-eisen gaat voldoen hoopt hij zijn hele bedrijf vóór 2013 te kunnen laten voldoen aan de emissie-eisen voor ammoniak via interne saldering.

Rutgers kenschetst zich zelf als een ondernemer die bij de voorlopers behoort, maar niet als allereerste nieuwe inzichten en innovaties toepast. In 2001 verrees er een zeugenstal met voerstations. De maatschap huurde in de afgelopen jaren stallen voor de vleesvarkens, en bouwde thuis de zeugenstapel verder op. In 2008 verrees er een stal voor 2.000 vleesvarkens en 800 biggen. De voergeldstallen werden opgezegd. Nu worden nog zo’n 9.000 biggen afgezet aan een vaste vleesvarkenshouder.

Het hele bedrijf wordt vanaf 2006 verwarmd met een houtgestookte cv-ketel. Op de nieuwe vleesvarkensstal is 800 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. Rutgers: ”Het dak is verhuurd aan Horizon. De stroom koop ik terug.” De beertjes in het bedrijf worden niet meer gecastreerd.

De maatschap draait technisch en economisch mee in de top. Enkele jaren geleden werd de grens van 30 grootgebrachte biggen per zeug per jaar doorbroken. Dat is iets teruggezakt onder invloed van de bouwactiviteiten. Qua voerwinst draait de onderneming op 130 tot 140 procent.

Rutgers hecht grote waarde aan bedrijfshygiëne en biosecurity. Dat uit zich in een strakke werkwijze. Zijn moeder Anneke en zijn vriendin Maaike zijn verantwoordelijk voor de zeugen in de kraamstal. Zelf is Han verantwoordelijk voor de dragende zeugen en een vaste medewerker gaat over de biggen en de vleesvarkens. Er is een hygiënesluis en een quarantainestal.

Rutgers besteedt verder veel tijd aan de administratie en de contacten met afnemers en leveranciers. ”Achter moet het goed lopen, in het kantoor moet ik het verdienen”, zegt hij. ”Er komen hier veel mensen over de vloer, maar ik heb wel voor ogen dat ze in de eerste plaats voor hun eigen belang komen, waar overigens niets mis mee is.”

Bedrijfsgegevens

Maatschap Rutgers

Han Rutgers, Anneke Rutgers, Maaike Haarhuis15 hectare grond met hoofdzakelijk mais (CCM voor de varkens)Vee:

570 zeugen (Topigs 20), 120 opfokzeugen, 2 dekberen (Pietrain) , 2.000 biggen. 2.000 vleesvarkensplaatsen29 grootgebrachte biggen per zeug per jaarvleesvarkens:

890 gram groei per dag, voerconversie 2,56

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.