Home

Achtergrond

Handel wil soepelere regels

De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee wil dat de overheid de regels voor het verzamelen van vee versoepeld. Handelaren worstelen met onduidelijke en niet uit te leggen regels.

De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) komt met een eigen veehandelsspel. Met dit spel, geïnspireerd op ganzenbord, wil de organisatie op een ludieke wijze aantonen dat de huidige regelgeving voor het verzamelen van vee omslachtig en onlogisch is.

Het spel komt volgens de bond in aansluiting op de aangenomen motie van het CDA eind vorig jaar. De motie waar de NBHV op doelt, verzocht de regering nationale dierverzamelregelgeving te herzien en versoepeling door te voeren met als randvoorwaarde dat bewaking van diergezondheid- en dierenwelzijn voorop dient te staan. Bleker antwoordde de motie te zien als ondersteuning van zijn beleid, maar gaf tegelijk aan dat altijd latente aanwezige dreiging van dierziekten een belangrijke reden is om voorzichtig met versoepelingen om te gaan.

Met het spel wil de NBHV opnieuw aandacht vragen voor in de ogen van de handelaren onzinnige regels, en regels die hun doel voorbij schieten. Het spel wordt aan alle landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer aangeboden.

Dagelijks kampen veehandelaren met de in hun ogen onduidelijke regels. Er wordt volgens de bond bijvoorbeeld met twee maten gemeten met betrekking tot binnenlandse en buitenlandse dieren. Door het spel te spelen wordt aangetoond hoe krom de regelgeving in elkaar zit. Zo mogen koeien die in Nederland gekocht zijn en pas één verzamelslag hebben meegemaakt niet terug in de wei worden gezet. Maar weidekoeien uit bijvoorbeeld Roemenië, die al meerdere verzamelslagen hebben meegemaakt, mogen naar ieder willekeurig veehouderijbedrijf in Nederland worden gebracht. Als de pion op een vakje komt met een koe uit Nederland, moet de pion een paar plaatsen terug. Komt de pion op een vakje met een Roemeense koe, mag de pion een paar vakjes vooruit.

De NBHV maakt zich al langere tijd sterk voor aanpassing van de huidige regelgeving. Tot nu toe echter met beperkt resultaat. “Het gaat inderdaad om een probleem dat al lange tijd speelt”, legt NBHV-voorzitter Piet Thijsse uit. Hij hoopt door het probleem opnieuw onder de aandacht te brengen de politiek nu eindelijk te bewegen tot actie.

Voldoen aan de EU-regels is volgens Thijsse voldoende. Extra maatregelen kunnen worden geschrapt. Dat past volgens de NBHV-voorzitter goed in de lijn van het beleid staatssecretaris Bleker.

Of registreer je om te kunnen reageren.