Home

Achtergrond

'Direct melden moet regelgeving schapenhandel versoepelen'

Automatiseringsbedrijf Litams pleit voor het direct melden van afvoer van schapen in de nieuwe elektronische database. Alleen met deze werkwijze kan op een adequate manier worden ingegrepen bij de uitbraak van een dierziekte. Bijkomend voordeel is volgens Litams dat veel regels, afkomstig uit de tijd dat alles nog op papier stond, overbodig worden.

Iedereen weet het, maar veel ruchtbaarheid wordt er niet aan gegeven. De dagen voorafgaand aan het moment dat een schapenmarkt wordt gehouden, trekt een aantal handelaren er op uit om schapen voor te verzamelen. Volgens de letter van de wet moeten de schapen direct vanaf de boer naar de markt worden vervoerd of 21 dagen op het bedrijf van de handelaar verblijven. In de praktijk worden de schapen een aantal dagen voor de markt verzameld en vervolgens in één keer naar de markt gebracht.

De controle is volgens Litams een wassen neus. De handelaren beschikken over de nummers van de schapen en vragen houders om nog even te wachten met het afmelden van hun dieren. Zij begaan hiermee geen overtreding aangezien ze zeven dagen hebben om hun dieren af te melden. De transporteur heeft de nummers van de dieren in zijn elektronische reader of op papier, en beschikt hiermee over genoeg gegevens om zich te verantwoorden bij een eventuele controle. Dat een aantal handelaren zich op glad ijs waagt is op zich niet vreemd. “De 21-dagen regeling staat haaks op de logistiek van de handel”, zo vertellen Hans en Arjan van der Hoek van Litams.

Volgens de broers is het nieuwe systeem voor elektronische identificatie en registratie (I&R) van schapen nog teveel gestoeld op het oude ‘papieren’ systeem. En met papier is volgens Litams eenvoudig te sjoemelen. Daarbij komt dat regelgeving uit de tijd dat de I&R nog niet op orde was, de invoering van het elektronische systeem tegen werkt. “Goed voorbeeld is het vasthouden aan de 21-dagen regeling”, legt Hans uit. “Als schapen binnen 24 uur na afvoer verplicht worden gemeld kan de 21 dagen regeling worden afgeschaft. De huidige regels dwingen handelaren echter om creatief te zijn.”

Arjan is er niet van overtuigd dat met het huidige elektronische I&R systeem, in combinatie met de huidige regelgeving, schapen snel genoeg worden getraceerd bij de uitbraak van een dierziekte. “Als het landbouwministerie het handelsverkeer stillegt, duurt het nog enkele dagen voordat duidelijk is waar alle schapen staan.” Litams begrijpt niet waarom de overheid de sector niet verplicht om direct te melden. “Er wordt nog teveel aan papier vastgehouden”, aldus Arjan. “Maar met laat melden krijg je het systeem nooit waterdicht. Technisch gezien is er geen enkel obstakel om voortaan direct te melden.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.