Home

Achtergrond

Deadlinestress brengt beweging bij de productschappen

Er zit eindelijk beweging in de productschappen. Met het naderen van de deadline van september, de maand waarin de commissie van wijze mannen minister Henk Kamp advies moet uitbrengen over de toekomst van de schappen, krijgen de bestuurders het blijkbaar toch wat benauwd.

Eerst was daar deze week Cees ’t Hart, namens FrieslandCampina bestuurder van het Productschap Zuivel. Hij pleitte deze week voor een actievere houding van de productschappen om aan te toenen wat hun nut is.

Dan was er het besluit van het Productschap Tuinbouw om toch nog mee te doen aan de gezamenlijke ’backoffice’, het ondersteunende kantoor voor de schappen. Tot nog toe zag dit schap daar geen nut in. Maar nu heeft het bestuur toch besloten te verhuizen naar een gemeenschappelijk nieuw pand. Er zijn nu nog maar twee schappen die hier niet aan meedoen: het MVO (Margarine, Vetten en Oliën en het Productschap Dranken).

De stap van het PT is van belang omdat het een van de meest bekritiseerde schappen is, met de meest opstandige achterban. Het heeft bij veel ondernemers in de sector een slechte naam, het zou te ver van de praktijk afstaan. De manier waarop de financiering van het zogeheten Topteam deze week snel moest worden geregeld, zal de kritische achterban in dat beeld bevestigen.
Het tuinbouwschap gaat nog dit voorjaar een draagvlakpeiling doen, werd deze week bekend. Dat het met dat draagvlak wel eens kan meevallen, blijkt uit een peiling van het Productschap Akkerbouw. Maar liefst tweederde van de ondervraagden weet wat het schap doet, en de overgrote meerderheid daarvan is lovend over de taken van het schap.

Het akkerbouwschap voegt daar nog een argument voor het bestaansrecht van de schappen aan toe in de vorm van een onderzoek waaruit zou blijken dat uitvoering van productschapstaken door de overheid maar liefst 100 miljoen zou kosten, 30 procent meer dan de schappen zelf.

Het is de vraag natuurlijk wat de waarde van zo’n onderzoek is. Maar het toont wel hoe de schappen in beweging beginnen te komen. Een beetje deadlinestress is daar niet vreemd aan. Dit najaar wil Den Haag de knoop doorhakken over de toekomst van de schappen. En de politiek is tot nu toe overwegend anti-schap. Inmiddels zijn de commissieleden die advies uit moeten brengen ook bekend. In de persoon van Annemarie Jorritsma zit daar in ieder geval één persoon in met een productschapsverleden. Zij was een paar jaar voorzitter van het Bosschap. Als de kritiek op de schappen vooral is dat ze te veel in zichzelf gekeerd zijn, is dat nou weer niet zo’n heel handige keuze. Daar staat wel veel bestuurlijk kaliber tegenover.

Of registreer je om te kunnen reageren.