Home

Achtergrond

Biobrandstoffen beïnvloeden wel degelijk de voedselprijzen

Hoe groot is het effect van biobrandstoffen op de voedselprijzen? Dat is beperkt, zei LTO-voorzitter Albert Jan Maat deze week tijdens een rondetafelgesprek van de vaste kamercommissie voor ELI.

Maar daar is wel wat op af te dingen, blijkt uit de graanbalansen van de International Grains Council (IGC), het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) en de Europese Commissie.
Maat stelt dat het effect van biobrandstoffen op de voedselprijzen gering is. ”Daar is onderzoek naar gedaan door de wereldvoedselorganisatie FAO in 2008/2009. De conclusie was dat slechts 1 procent van het voedsel wordt gebruikt voor biobrandstoffen. Dat is erg weinig.”

Maat wijst op de lage graanprijzen in dat seizoen. ”Toen werd ook veel biobrandstof geproduceerd. Maar de graanprijzen waren laag. Die worden vooral bepaald door vraag en aanbod. Als de politiek goedkoper voedsel wil, zal de productie moeten stijgen. Dat bereik je alleen als boeren er een volwaardig inkomen mee kunnen verdienen.”

Maar de graanbalansen laten zien dat er wel degelijk een relatie is tussen biobrandstoffen en voedselprijzen. Alleen in seizoenen dat er veel meer graan wordt geproduceerd dan verbruikt, is het effect beperkt.

De VS gebruiken volgens het USDA dit seizoen 2010/2011 ruim 125 miljoen ton mais voor de productie van biobrandstoffen. De Europese Commissie schat dat de EU daar bijna 9 miljoen ton mais en tarwe voor gebruikt. Dat is samen 134 miljoen ton graan.

De wereld produceert volgens de IGC dit seizoen 1.728 miljoen ton graan, exclusief rijst. Dat betekent dat alleen de VS en de EU al 7,8 procent van de wereldgraanproductie gebruiken voor biobrandstoffen. Als rijst mee wordt geteld bij de graanproductie is dat 6,1 procent. Als de biobrandstofproductie van andere landen mee wordt geteld komt het hoger uit.

Zo’n aandeel heeft effect op de graanprijs. In seizoen 2007/2008 is volgens de IGC 1.697 miljoen ton graan geproduceerd, exclusief rijst. Dat seizoen kende recordprijzen voor graan. Het seizoen er na oogstte de wereld een record hoeveelheid van 1.802 miljoen ton graan. Dat is 6,2 procent meer dan in 2007/2008. De extra productie leidde tot een halvering van de graanprijzen. Terwijl het graanverbruik ook nog met 2,7 procent was gestegen.

Het leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat de graanprijzen al fors worden beïnvloed als de beschikbaarheid een paar procent verandert. De productie van biobrandstoffen slokt inmiddels zoveel graan op, dat het die paar procent overstijgt. Omdat graan het hoofdbestanddeel is van het voedsel, verhogen biobrandstoffen wel degelijk de voedselprijzen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.