Home

Achtergrond

Actie Berntsen leidt tot rumoer over notering

De oproep van Peet Berntsen om de NVV-biggennotering een update te geven, heeft voor de nodige discussies gezorgd in de handel en onder varkenshouders.

Peet Berntsen vindt dat de notering een update zou moeten krijgen. Hij wijst erop dat in de praktijk verschillen zijn in btw-percentages omdat sommige bedrijven onder de landbouwvrijstelling vallen en andere juist niet.

De notering zou volgens Berntsen moeten gaan werken met een koppelgrootte van 250 stuks. En er zou rekening moeten worden gehouden met enting voor mycoplasma en circovirus. Hij vindt dat DGB een kans laat liggen om meer duidelijkheid te scheppen. Doordat er over de genoemde zaken onduidelijkheid is, ontstaat er te veel ruis in de handel. Berntsen brengt zijn standpunten vandaag nogmaals via een advertentie in deze krant nadrukkelijk onder de aandacht van handelaren en dierstroombemiddelaars.

NVV en DGB presenteren de NVV-biggennotering als ‘de prijs voor een koppel biggen van 140 tot 160 stuks met een gewicht van 25 kilo en een gemiddelde kwaliteit’. De prijs is inclusief alle kosten en toeslagen. Als er verklaarbare verschillen zijn op het gebied van kwaliteit, genetica, koppelgrootte egaliteit en dergelijke zijn kan er een toeslag betaald worden’. De prijs die de NVV presenteert is inclusief btw.

In een nadere toelichting op de NVV-notering geeft directeur Mark Logtenberg van DGB aan dat de btw die in de notering is opgenomen, het gemiddelde is van wat de deelnemers aan het biggenprijsonderzoek (BPO) betalen. Dat zal dus iets minder zijn dan 6 procent. De NVV kiest voor een koppelgrootte van 140 tot 160 stuks omdat de meeste koppels die worden verhandeld nog altijd in die orde van grootte zijn. DGB baseert zich hierbij op haar eigen biggenprijzenonderzoek. Entingen beschouwt DGB als een correctie op de gezondheid van de biggen, waarvoor de rekening in eerste instantie bij de vermeerderaar ligt. Wel kunnen nadere afspraken gemaakt worden tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder. DGB is niet van zins om in te gaan op de kritiek van Berntsen en de notering te wijzigen.

Met de toelichting van Logtenberg ontstaat wat meer duidelijkheid. De koppelgrootte is een gegeven, waarmee in de onderhandelingen gespeeld kan worden. Op het gebied van de btw zou voor een eenduidig percentage kunnen worden gekozen. De entingen laat DGB nadrukkelijk over aan het spel van onderhandelen. Berntsen en DGB zouden in een goed gesprek nader tot elkaar moeten kunnen komen.

In de handel en bij vleesvarkenshouders ontstond deze week meer irritatie over de verhoging van de NVV biggennotering met een euro, terwijl de afzet van biggen stagneert. De verhoging werd als niet-marktconform ervaren. “De NVV drijft de biggenprijs op”, aldus de klacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.