Home

Achtergrond

Week 5: positieve ontwikkelingen eiermarkt

De situatie op de markt van eieren lijkt zich langzaam te normaliseren. De vraag naar eieren vanuit Duitsland loopt weer wat op en dat duidt op een beginnend herstel van de consumptie bij onze oosterburen. De berichtgeving vanuit de media betreffende de dioxine affaire wordt nu duidelijk naar de achtergrond verdreven, omdat er andere belangrijke zaken in de wereld plaatsvinden, zoals de situatie in Egypte.

De consumptie in Nederland heeft vrijwel geen last gehad van het dioxine probleem en deze vertoont dan ook een normaal beeld. De vraag vanuit de industrie is volgens de pakstations sterk wisselend. Enkele pakstations gaven aan dat er wel interesse zou zijn, maar de hoeveelheden die men afneemt zouden niet bijzonder groot zijn. Er waren echter ook wel degelijk geluiden van een aantrekkende vraag vanuit de industrie, omdat men voor de komende periode rekening houdt met oplopende prijzen. Met andere woorden, hier is geen goed eenduidig beeld van te krijgen.

Het aanbod is nog steeds redelijk ruim van omvang, maar dat zou volgens de pakstations op korte termijn behoorlijk teruggebracht worden, vanwege de extra ruiming van oude kippen.

Wat dit laatste betreft, zijn er berichten dat het echt om behoorlijk grote aantallen zou gaan en dit zal voor een groot deel vooral ook bij kooihennen het geval zijn. Deze dieren zullen gezien de naderende deadline van januari 2012 vermoedelijk niet meer vervangen worden, maar deze bedrijven zullen vermoedelijk ofwel omschakelen naar andere huisvestingssystemen, dan wel in een aantal gevallen mogelijk zelfs helemaal stoppen.

Het kan bijna niet anders, dan dat dit op termijn positieve gevolgen voor het aanbod en mogelijk dus ook de prijs zal hebben. De pakstations verwachten dat de noteringen voor deze week licht zullen oplopen en dat is voor de leghennenhouders goed nieuws.

Al met al, licht positieve ontwikkelingen op de markt van eieren.

(Bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.