Home

Achtergrond

Te hoge vraagprijs voor melkquotum remt handel

De vraag naar melkquotum is deze week behoorlijk groot in relatie tot het aanbod.

Zeker in het noorden van het land zijn er bedrijven die veel meer melk kunnen produceren dan ze zonder meer mogen leveren. De aanbieders van quotum hebben zo vroeg in het seizoen echter geen haast om tot transactie over te gaan en houden hun vraagprijs zo hoog dat er geen handel van betekenis is geweest.

De ondergrens voor aangeboden koopmelk ligt onderhand bij een prijs van € 17,75 per kilo vet. Ondanks het gegeven dat de melkprijzen in het afgelopen jaar aanzienlijk zijn verbeterd en de zuivelmarkt redelijk stabiel lijkt, wachten kopers in deze onrustige tijd even af en slaan bij dat prijsniveau niet toe. Leasen is zoals gebruikelijk toch al nauwelijks aan de orde, maar aanbod gaat voor een prijs rond € 4,75. Aspirant-huurders gaan echter pas de oren spitsen bij € 4,25 en schuiven hun beslissing daarom op de lange baan.

Prognose: impasse.

Of registreer je om te kunnen reageren.