Home

Achtergrond

Piet Jansen: reconstructie heeft Overijssel veel goeds gebracht

Gedeputeerde Piet Jansen heeft zijn tijd er praktisch opzitten. Negen jaar heeft hij als gedeputeerde de landbouwportefeuille beheerd in de provincie Overijssel. Na de verkiezingen mag iemand anders zijn werk overnemen.

Hebt u nog werk overgelaten voor uw opvolger?
”Er is nog heel veel te doen. Het allerbelangrijkste is dat we in Overijssel nadenken over welke landbouw we willen in de provincie. Misschien moeten we plekken aanwijzen waar boeren plankgas aan de gang kunnen gaan, maar er zijn heel veel plekken waar we goede voorwaarden moeten scheppen voor omgevingsgerichte landbouw. Niet alles kan in deze provincie met haar kleinschaligheid.”

U was negen jaar landbouwgedeputeerde. Welke mijlpaal wilt u markeren?
”In 2004 hebben we na een spannende statenvergadering het besluit genomen over de reconstructie. Dat was heel belangrijk en ingrijpend. Niet alleen politiek gezien. Heel veel Overijsselse gemeenten wilden zoveel mogelijk ruimte bieden voor de ontwikkeling van de landbouw. Wat vervolgens heel veel schade heeft gedaan zijn de plannen van Family Farmers uit Brabant die vier aanvragen deden voor bedrijven met 15.000 tot 20.000 varkens. Dat heeft het verzet in de provincie aangewakkerd en vervolgens kon ook niet meer wat tot dan nog gewoon mogelijk was. In de ogen van de burgers waren opeens alle bedrijven groot.”

Had u de burgers niet meer moeten betrekken bij de reconstructieplannen?
”We hebben ik weet niet hoeveel bijeenkomsten gehad met honderden mensen – ik geef toe, vooral boeren. Er werd van alle kanten meegepraat, ook door natuur- en milieuorganisaties. We hebben ons toen te weinig gerealiseerd wat de gevolgen op sommige plekken zouden zijn. Op dat moment was helemaal niet in beeld dat er bedrijven van vijftien- tot twintigduizend varkens zouden kunnen komen. Dat paste en past ook helemaal niet in de schaal van onze provincie. Wij gaan graag voor gezinsbedrijven.”

Is de reconstructie desondanks geslaagd?
”Er is in het kader van de reconstructieplannen ook heel veel goeds tot stand gebracht. Ik ben er trots op dat we in alle Overijsselse gemeenten afspraken hebben kunnen maken voor groene en blauwe diensten, zoals het langdurig beheer van houtwallen door boeren en grondeigenaren. Het onderhoud van het landschap is niet iets wat we gratis krijgen. Het is net als de straatverlichting en de schouwburg – daar betaalt iedereen aan mee.”

Is er iets wat u anders had moeten doen?
”Dat is gevaarlijk, met de wijsheid van achteraf. Maar als ik dan toch iets moet noemen: ik zou willen dat we anders waren omgegaan met de aanwijzing van de Natura2000-gebieden. Dat heeft voor veel bedrijven veel ellende veroorzaakt. Je moet je afvragen of we voor deze provincie wel 26 gebieden hadden moeten aanwijzen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.