Home

Achtergrond 227 x bekeken

Overijssel vreest dat dynamiek op het platteland verloren gaat

Gedeputeerde Staten in Overijssel hebben voorlopig alle ontwikkelingen op het platteland stil gelegd. Dat is het rechtstreekse gevolg van de bezuinigingen op de investeringen voor het landelijk gebied en de herijking van de ecologische hoofdstructuur, zegt de provincie.

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij Overijssels CDA-gedeputeerde Piet Jansen. Hij mag dan in zijn nadagen als Overijssels gedeputeerde leven, dat betekent niet dat hij zich tempert in zijn opvattingen over het rijksnatuurbeleid.

Woensdagmiddag trommelde hij de vakpers en de regionale media op omdat hij wilde uitleggen welke nadelige effecten de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet VVD-CDA hebben op de uitvoering van allerlei voor de landbouw belangrijke ontwikkelingen in de provincie. Overijssel zet voorlopig alle landinrichtingsprojecten en gebiedsprocessen stil. De provincie wil eerst precies in kaart brengen wat er nog kan en wat niet.

Jansen refereert aan de afspraak die de provincies in 2006 hebben gemaakt met het toenmalige kabinet over de investeringen in het landelijk gebied. De gedeputeerde begrijpt dat de tijden veranderd zijn, maar om een afspraak eenzijdig op te zeggen - dat gaat hem net te ver. Hij wil de woorden ‘onbetrouwbare overheid’ niet in de mond nemen. “Ik zeg: wij houden vast aan de afspraken, tot er nieuwe afspraken zijn.”

Jansen legt uit dat toenmalig landbouwminister Veerman de provincies heeft aangespoord om tijdig werk te maken van de uitvoering van de plannen. “Anders zouden we het niet op tijd klaar hebben. En nu we het geld hebben uitgegeven, worden we er op gekort. Daar komt nog bij dat er in 2006 normkosten zijn afgesproken die jaarlijks zouden worden bijgesteld. Maar dat is nooit gebeurd, waardoor we meer kosten hebben gemaakt dan waarvan we in 2006 uitgingen. Het kabinet zei steeds dat we daar halverwege het proces naar zouden kijken.”

Voor alle provincies levert de bezuinigingsmaatregel tot 2013 een strop op van 600 miljoen euro. De provincie Overijssel rekent op een tegenvaller van 60 miljoen.

Inmiddels zijn de provincies in nauw overleg met staatssecretaris Bleker. Die toont zich in de onderhandelingen nog weinig bewegelijk. Bovendien, zegt Piet Jansen, als Bleker al een nieuwe afspraak met de provincies kan maken, moet hij daarmee toch terug naar het kabinet. Jansen wil vooruit. Hij heeft wel gedachten ontwikkeld, hoe het verder zou kunnen met de ecologische hoofdstructuur. Wat er is moet er blijven. En er moet geld zijn voor het onderhoud. “Natuur kost geld en wij willen in elk geval genoeg hebben om de bestaande natuur te beheren”, zegt Jansen.
Waar de EHS nog niet is afgerond, wil Jansen de ontwikkelingen passief afwachten. Boeren moeten zich er kunnen blijven ontwikkelen; als een particulier er natuur wil realiseren, kan dat ook. Maar grootschalige onomkeerbare ontwikkelingen zoals woningbouw, industrieterreinen of nieuwe wegen zullen er niet mogelijk zijn.

En grote stallen? “De landbouw moet zich normaal kunnen ontwikkelen. We willen de dynamiek terug op het platteland. Met het huidige beleid dreigt alles stil te vallen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.