Home

Achtergrond 13 reacties

Natuurstunt Bleker helpt boeren een beetje

Wat je ook van de nieuwe natuurplannen van staatssecretaris Henk Bleker mag vinden, de timing lijkt in elk geval perfect. Een week voor de verkieizingen kondigt Bleker aan dat Natura 2000, het Europese natuurbeschermingsbeleid, een stuk eenvoudiger moet.

Goed nieuws voor veel boeren, die zuchten onder de beperkingen die Natura 2000 hen oplegt. Wellicht dat het CDA een deel van de agrarische achterban die bij de Kamerverkiezingen van 2010 overliep naar de VVD, weer weet terug te winnen. Hoewel er ook CDA’ers zijn, denk aan oud-minister Cees Veerman, die bij een versoepeling van het natuurbeleid minder staan te juichen.

Alle verkiezingsretoriek ten spijt is Natura 2000 ‘gewoon’ een groot probleem voor de agrarische sector, met name de veehouderij. Veel bedrijven bij natuurgebieden kunnen niet meer uitbreiden. Hierdoor is het ook uitgegroeid tot hét hoofdpijndossier voor de verantwoordelijk bewindspersoon.

Om de problemen het hoofd te bieden werkt het ministerie van ELI nu aan de PAS, een landelijke stikstofaanpak. Deze moet eind dit jaar klaar zijn. Het ministerie zet in op salderen van de stikstofuitstoot en het toekennen van stikstofgebruiksruimte aan sectoren. Het risico bestaat echter dat de PAS, net als eerdere pogingen, verzandt in juridische haarkloverij. Bleker zelf is er in elk geval niet gerust op.

Vooruitlopend op de PAS heeft Bleker nu gemeend enkele kleine gebieden te moeten schrappen dan wel samen te voegen. Dat geeft de veehouders daar in elk geval wat lucht. Vraag is of Brussel zomaar akkoord gaat met aanpassing van de al goedgekeurde (maar nog niet definitief vastgestelde) lijst.

Volgens de milieujurist Chris Backes is daarbij doorslaggevend of het schrappen is ingegeven door economische dan wel ecologische motieven. Dat laatste kan, bijvoorbeeld als een bepaalde soort toch niet of niet in die mate in het gebied aanwezig is als gedacht. Maar stellen dat buitenproportioneel veel boeren hinder hebben van een klein Natura 2000-gebied geldt in elk geval niet als valide reden, zegt Backes.

Op de korte termijn kan Bleker met zijn voornemens wellicht wat CDA-stemmen winnen. Op de lange termijn staat veel meer op het spel: dan gaat het om de uitvoerbaarheid van Natura 2000 in Nederland. Daarbij heeft Bleker nog een lange weg te gaan.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Natura 2000 moet vereenvoudigd worden en de normen moeten versoepeld worden,deze zijn belachelijk streng,neem mijn bedrijf bijvoorbeeld.Het hele bedrijf voldoet aan de duurzaamheids criteria voor de veehouderij,heb de vergunningen op zak maar investeringen in een hypermoderne veehouderijstal kan niet worden gedaan,omdat op afstand een klein gebiedje veld in een Natura 2000 is gelegen welke op papier verzuuringsgevoelig is.Alles staat stil en de investeringen worden niet ( meer ) gedaan.Wat is dit voor een belachelijke regelgeving, liever nog het communisme dan deze verstikkende zo genaamde democratie.

 • no-profile-image

  Voordat iedereen in euforie ontsteekt over Henk Bleker wil ik er wel even op wijzen dat de CDA-er Cees Veerman als minister van LNV de N2000-eisen zo exoirbitant scherp heeft gesteld en dat de VOLTALLIGE CDA KAMERFRACTIE het met hem eens was. Dus damens en heren boeren: bezint eer gij stemt en deponeer dat verderfelijke CDA SUBIET IN HET VUILNISVAT!

 • no-profile-image

  Het klinkt allemaal erg sympathiek voor boeren wat deze staatssecretaris zegt. Maar het effect van zijn uitlatingen en beleidsvoornemens is wel dat landbouw en natuur (en de organisaties die die belangen behartigen) scherper tegenover elkaar staan dan enkele jaren geleden.
  Een heroverweging van de natuuropgaven in dit land kan helemaal geen kwaad. De manier waarop Bleker dit doet, leidt echter tot korte termijn winst en lange termijn verlies. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de boeren.

 • no-profile-image

  Je hebt helemaal gelijk Christiaan. Bleker voert op een sluwe manier gewoon het CDA-beleid uit: zorgen voor nog meer tweespalt tussen de boeren en de natuurbescherming. Daarom is het zo stinkend belangrijk dat alle verstandige mensen komende week gaan stemmen op partijen die een eind kunnen maken aan het ongestructureerd afbreken van wetten en beleidsbesluiten van voorgaande kabinetten. Door ervoor te zorgen dat de coalitieminderheid in de Senaat nog wat scherper gesteld wordt. Want op deze manier van pure willekeur verwordt wetgeving tot een farce. WEG MET HET CDA!

 • no-profile-image

  Boer, Overijssel

  Dag katja en christiaan en de rest.

  Ik vind dat beide partijen (landbouw en natuur) scherper tegenover elkaar moeten staan! De landbouw heeft al veel te veel te veel te leiden gehad van dit beleid! Wat denk je van de kapitaalsvernietiging die de nederlandse landbouw over zich heen laat komen (door het braafste kindje van de klas te spelen in brussel). Vele tientallen miljarden gaan verloren door onverkoopbare/onopvolgbare bedrijven. De sector staat continu voor voldongen feiten, tijd om hier een stokje voor te steken en de zaken terug te draaien. Laten we scherper onderhandelen!

 • no-profile-image

  Boer Overijssel begrijp me niet verkeerd. Ik ben mordicus tégen het verrabbezakken van hoogwaardige landbouwgrond om er nieuwe natuur van te maken en wat mij betreft mogen natuurcriminelen zoals Frans Vera en zijn louche kliek levenslang een werkkamp in. Zonder enige vorm van proces! Want zij hebben de politiek, het openbaar bestuur en onze hele bevolking met voorbedachte rade misleid met hun onzinpraat. Zie het Oostvaardersplassendebakel! Ook hebben zij door die Robuuste Rotzooi het hele draagvlak onder natuurbescherming weggeramd en de basis van EHS en N2000 afgegraven. Maar Bleker hakt, zaagt, kapt en bulldozerd evenzeer in het wilde weg zonder nadere studies en dat is politiek-bestuurlijk welhaast even erg. Ook boeren zullen moeten realiseren dat voor meer dan 16 miljoen landgenoten nu en in de toekomst rust en ruimte in de natuur minstens zo belangrijk zijn als de overdaad aan fout geproduceerd voedsel waarmee wij heden ten dage te maken hebben. Zéker in verstedelijkte gebieden is er juist méér natuur en minder industriematige veeteelt nodig. Al was het alleen maar uit oogpunt van volksgezondheid.

 • no-profile-image

  Katja , boer en de rest,,Hoeveel landbouwgrond is er nodig om 16.000.000 mensen te voeden?. Hoeveel natuur zou daar tegen over moeten staan?,
  Hoeveel ruimte is er nodig om 16.000 000. mensen redelijk te huis
  vestigen?. Vind men dat we onze dieren met voedsel van eigen land moeten voeden? of importeren.? Zoals het nu gaat , groter en meer .zal de multinational. het winnen van de ondernemer (MENS) . krijgen we machts blokken gelijk de Arabische wereld. Hoe dat dan weer af loopt, ?????

 • no-profile-image

  Beetje kort door de binnenbocht Hamstra. Er wordt in ons land meer dan voldoende voedsel geproduceerd voor de binnenlandse markt en daarnaast worden er miljoenen tonnen vlees-, eieren- zuivel-, akker- en tuinbouwproducten uitgevoerd. Op de keeper beschouwd zou er nog geen rijstkorrel of mandarijn ingevoerd hoeven te worden om onze bevolking goed en gevarieerd te kunnen voeden. De mega-invoer van diervoerbestanddelen voor de bio-industrie (om er hier slecht vlees van te maken, dieren te mishandelen en het milieu te verkrachten) is een LOMschoolvoorbeeld van hoe het niet moet! De rol van de multinationals moet met kracht teruggedrongen worden zodat er weer plaats en bestaansmogelijkheden komen en blijven voor de kleine doch moderne familiebedrijven. Want die worden allemaal kapot gemaakt door de niets ontziende molochs. Met steun van CDA en VVD!

 • no-profile-image

  Ja mensen overal zit een kern van waarheid in, natuulijk zit niemand te wachten op grote bio industrie en alles wat daarbij hoort.

  Ik heb het nu even over grondgebonden landbouw, gezinsbedrijven die op slot zitten, zich niet verder kunnen ontwikkelen tot een levensvatbaar bedrijf. Een lang en kostbaar proces met de overheid (NBwet vergunning) zal vaak in niets resulteren. Een ondernemer moet bewijzen dat zijn 50 melkkoeien geen schade aanrichten aan het rietkraagje of bosje 2 kilometer verderop? Waar is de bewijslast dat dat wel zo is? De onzekerheid is nog het ergst, de provincie durft zelfs geen beslissingen te nemen.

  Ik zit nu even dicht op de praktijk, maar dit is wat er echt leeft bij een ondernemer die gewoon zijn vak wil uitoefenen en duurzaam/veilig voedsel wil produceren. Jonge boeren die vooruit moeten om hun financiering/bedrijfsovername te kunnen behappen wordt op deze manier de kans ontnomen.

  Ik zeg, snijden in regels en gezonde bedrijven die in evenwicht zijn de ruimte geven!

  Naar mijn mening is de kern van het probleem; te veel mensen die zich overal mee bemoeien, te veel ambtenaren en onderzoekers die graag hun behaaglijke werkplekje willen behouden.

  Mensen, doe een stap terug naar de werkelijke situatie in de sector die er vandaag de dag is.

 • no-profile-image

  Beste Boer Overijssel, het lijkt misschien mooi dat Henk Bleker nu zo'n fiere taal uitslaat, maar laten we even niet vergeten dat we VIER KABINETTEN OP RIJ hadden waarin het CDA op LNV de SCEPTER ZWAAIDE. Cees Veerman was de minister die de N2000-regelgeving tien keer zwaarder stelde dan Brussel had gevraagd. Reden? De kleine familiebedrijven kapot maken, de agrarische grondprijzen laten kelderen en de Projectontwikkelaars in de kaart spelen. Je moet het proefschrift GROND EN GRONDPRIJZEN van VEERMAN maar eens heel nauwkeurig gaan lezen, dan snap je ook wel hoe de vieze zaakjes in elkaar steken. Boeren moeten beter voor zichzelf opkomen. Te beginnen door niet meer op het intens verdorven CDA te stemmen!

 • no-profile-image

  Het is inderdaad zo dat er smerige vuile huigelachtige politieke spelletjes worden gespeeld over de rug van de indivuele ondernemer,maar het is een feit dat alle milieu maatregelen een papieren firtuele kronkel denken van de zogenaamde bobo''s zijn, die los staan van realiteits zin.Dat de natuur een mate van bescherming moet hebben dat begrijpt ieder mens,alleen de uitvoering en de beleidslijnen en beschermingsniveau's slaan als een tang op een varken.Ga zo door en de democratie met zijn acceptatie niveau gaat vanzelf naar de bliksem.

 • no-profile-image

  Je hebt gelijk Gerda. En daarom zouden alle boeren nu eindelijk eens moeten begrijpen dat zij allemaal van wieg tot graf geript, gestript, gewurgd, uitgebeend, gefileerd en leeggemolken worden door slechts EEN politiek syndicaat. Het door en door VERDORVEN CDA! Want geloof mij: alle ellende die de boerenstand afgelopen halve eeuw heeft getroffen is aan die vuillakken te danken. Eén zetel is ruim voldoende voor dat zootje machtswellustig vuilnis. Dus boeren met verstand, beschaving én levenslust stemmen komende woensdag op een partij die het allerbeste met hen voor heeft. Wat te denken van de PvdD?

 • no-profile-image

  Katja,kom op zeg je moet niet denken dat een normaal denkend mens die begaan is met de ondernemers met hun prachtige ondernemingen ooit op de PvdD zullen stemmen.
  Dat is meer een partij voor mensen die geloven in politieke leugens, en mensen die een hoog jaloezie gehalte hoog in het vaandel hebben.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.