Home

Achtergrond

’Landbouw kan profiteren van natuurkalender’

De Wageningse bioloog Arnold van Vliet heeft tien jaar geleden met veel succes de natuurkalender opgezet. Tal van burgers melden gebeurtenissen in de natuur. Uit de waarnemingen blijkt dat het groeiseizoen de afgelopen tien jaar gemiddeld een maand langer was dan in de vijftig jaar daarvoor. Van Vliet zou graag meer gegevens over landbouwgewassen verzamelen.

Wat doet de natuurkalender?
“We verzamelen gegevens over wat, wanneer en waar iets gebeurt in de natuur.”

Dat doen boeren toch ook?
”Ja, die hebben veel ervaring, maar het collectieve geheugen is minder precies dan we denken. Ik zou graag willen dat ze gegevens over de ontwikkeling van hun gewassen zouden melden. Als ik boeren vertel dat de herfst van 2006 de warmste ooit was, zijn veel mensen dat weer vergeten. Als ik er op wijs dat de wintertarwe in 2007 wel een maand voor lag op andere jaren, dan komt die herinnering weer terug. Maar dat zijn dingen waarover ik graag meer gegevens zou hebben.”

Hoe komt het dat u die gegevens over landbouwgewassen niet heeft?
"Voor een deel ligt dat aan mezelf. Ik heb er misschien te weinig energie in gestoken om de gegevens, die er wel zijn, ook binnen te krijgen. Aan de andere kant reageert niet iedereen enthousiast. Misschien heeft dat te maken met de gedachte dat we bezig zijn met de klimaatverandering en dat nog niet iedereen gelooft dat er een klimaatverandering is."

Maar Wageningen UR moet die gegevens toch hebben?
“Dat dacht ik ook. We zijn toch de landbouwuniversiteit van vroeger. En ik moet zeggen dat ik ook binnen Wageningen UR wel gegevens verkrijg. We kijken nu samen met Praktijkonderzoek Plant en Omgeving bijvoorbeeld naar langjarige reeksen in de fruitteelt. Wanneer begint de bloei, hoe lang duurt die, en welke gevolgen heeft dat voor de bestuiving. Welke andere planten staan er dan in bloei? Dat is onderzoek waar ook voor de fruittelers relevantie informatie uit kan komen, bijvoorbeeld over de vraag op welk moment je het best bijenvolken kunt inzetten voor de bestuiving.”

Hebt u concrete voorbeelden van nuttige toepassingen?
"In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn projecten opgezet om informatie te verzamelen over allergieklachten, over de eikenprocessierups en over de ziekte van Lyme. In de land- en tuinbouw kan je ook aan samenwerkingsverbanden denken. En bovendien, het is gewoon leuk voor boeren en tuinders – voor iedereen eigenlijk – te weten hoe de stand van de gewassen elders in het land is."

Als boeren of tuinders zich vandaag melden, waar kunnen ze terecht?
"Voor een aantal landbouwgewassen kunnen ze al terecht op www.natuurkalender.nl. Mocht iemand al jarenlang gegevens hebben bijgehouden, dan zijn we daar ook heel erg in geïnteresseerd. Zo iemand kan beter rechtstreeks contact met mij contact opnemen."

Of registreer je om te kunnen reageren.