Home

Achtergrond

LMB: water in bollengebieden steeds schoner

Hillegom – Het oppervlaktewater in de bloembollengebieden wordt steeds schoner. Er zijn nog maar drie bestrijdingsmiddelen waarvan te hoge gehaltes worden aangetroffen in het oppervlaktewater.”In 1995 was er nog een lange lijst met probleemstoffen”, meldt het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen.

Het LMB heeft de voortgangsrapportage 2008-2009 gepubliceerd. ”Vergeleken met 1995 is het oppervlaktewater in bloembollengebieden veel schoner geworden. Gewasbeschermingsmiddelen overschrijden nog slechts incidenteel de normen in het oppervlaktewater. Ook de concentratie van deze stoffen is fors afgenomen. Van de lange lijst van aandachtsstoffen blijven drie over. Dat zijn de fungicide carbendazim en de insecticiden imidacloprid en pirimifosmethyl, die soms in zeer lage concentraties worden aangetroffen. Aanvullende acties worden uitgevoerd om ook deze laatste problemen op te lossen.”

In de periode 2008/2009 gebruikten de bollentelers 40 tot 50 procent minder meststoffen dan in 1995. ”Om onduidelijke redenen komt dit niet tot uiting in een meetbare verbetering van het milieu. Er wordt nieuw onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren wat betreft resten van meststoffen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.