Home

Achtergrond

Kansen in Eemland en Gelderse Vallei

Het landelijk gebied van de Gelderse Vallei en Eemland kent een grote veelzijdigheid. Om ieders belangen zo goed mogelijk te behartigen, werkt projectbureau SVGV met partners aan de vernieuwing van het gebied.

Dicht bij de stad, maar toch in de natuur. Dat kenmerkt de gebieden Gelderse Vallei en Eemland, in de provincies Gelderland en Utrecht. Het gebied kent ook veel boerenbedrijven. Natuur en landbouw komen er samen. Om alle belangen recht te dowen en te voorkomen dat er te veel aanspreekpunten zijn, is er het projectbureau SVGV, Samen vernieuwen in de Gelderse Vallei en Eemland.

Om het overzichtelijk te houden, is het gebied verdeeld in zeven thema’s en zeven deelgebieden. Elk gebied heeft een eigen coördinator. Die richt zich onder andere op landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden en agrarische bedrijvigheid. Samen met de provincies en andere partners realiseren de coördinatoren concrete projecten. Van de aanleg van fiets- en wandelpaden, de bouw van een dorpshuis en de aanleg van nieuwe natuur tot nieuwe perspectieven voor agrarisch ondernemers.

Ideeën voor projecten kunnen worden ingediend door bewoners. De provincies bepalen of het project in aanmerking komt voor ondersteuning. De afgelopen maanden heeft SVGV verschillende projecten uitgevoerd.

Zo is de oude varkensschuur van Hans en Hettie van Eck omgebouwd tot zorgboerderij. Zorgboerderij Eck-stra in Lunteren bestond al en bood kinderen met een verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische problemen een zinvolle dagbesteding. Sinds kort kunnen de hulpboeren ook terecht in de oude varkensschuur.

”We waren letterlijk uit ons jasje gegroeid door de toename van het aantal cliënten”, zegt Hans van Eck. ”Begin 2010 hebben wij met behulp van SVGV een subsidieaanvraag voor uitbreiding van de zorgboerderij ingediend bij de provincie Gelderland. Met succes, de schuur is getransformeerd tot een multifunctionele ruimte met een zitgedeelte, keuken en een ruime speelkamer. Daardoor kunnen we naast kinderen nu ook volwassenen een dagbesteding bieden.”

Op het bedrijf van de familie Van ’t Foort in Kootwijkerbroek zijn onlangs twintig zonnecollectoren op de daken van de stallen gelegd. Het gaat om een bedrijf met negenhonderd vleeskalveren. Met de zonnecollectoren wordt de melk voor de kalveren opgewarmd. Het kalverbedrijf ligt in een landbouwontwikkelingsgebied. De provincie heeft een klein deel bijgedragen met een subsidie.
”Maar het blijft een flinke investering, het heeft ongeveer een halve ton gekost”, zegt Alette van ’t Foort. ”We denken op lange termijn. De zonnecollectoren gaan vaak twee decennia mee. Als we zien wat we nu al besparen, halen we de investering er dubbel en dwars uit.”

Er worden individuele projecten uitgevoerd die vooral voor de boer zelf voordelig is. Maar er zijn ook collectieve projecten waar een heel gebied beter van moet worden. Zoals het project met de streekeigen beplanting in de gemeente Barneveld. In het gebied Kootwijkerbroek-Lunteren wordt gewerkt aan het herstellen van bestaande erven en het inrichten van nieuwe erven. Met de oorspronkelijke beplanting uit eigen omgeving.

Het realiseren van streekeigen erfbeplanting is ook onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan van Barneveld. De gemeente ondersteunt en toetst de aanvragen van particulieren die hun erfbeplanting willen verbeteren. Het gaat met name om de aanleg van landelijke beplantingen op landbouwgronden. De erven worden in oude stijl hersteld met soorten als zwarte els, zachte berk, hulst, Hollandse eik, hazelaar en kardinaalsmuts. Verder komen er houtsingels en omheining. SVGV gaat door met het coördineren en uitvoeren van projecten. Ideeën kunnen bij het projectbureau worden ingediend.

Want Buiten Gebeurt Het

De maatschap Davelaar uit Leusden heeft de ‘Want Buiten Gebeurt Het Bokaal 2011’ van het projectbureau SVGV gewonnen met het project Emissiearm stalsysteem. De melkveehouders hebben een stal laten bouwen waar een combinatie van ammoniakemissie reducerende maatregelen is uitgevoerd.

Voorbeelden hiervan zijn een sproeisysteem voor het reinigen van de vloer, rubber met een lage urease-activiteit, een remmend ventilatiesysteem en hellende roosters.
Het bedrijf van maatschap Davelaar ligt in het landgoed Den Treek-Henschoten. Voor het gebied is een convenant gesloten waar onder andere in staat dat de uitbreiding van het grondgebonden melkveebedrijf van de maatschap Davelaar en het afstoten van de aanwezige varkenstak mogelijk moet zijn.

Het bedrijf ligt in het extensiveringgebied, waar de intensieve veehouderij op slot zit.
De jury vond dit project een voorbeeld voor de rest van Nederland. Het toont aan dat landbouw en natuur prima samen gaan.

Foto

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.