Home

Achtergrond

'Imagoverbetering tuinbouw kost veel tijd en inspanning'

Een halfjaar na de aftrap van de It’s Alive-campagne, maken de initiatiefnemers en sectorgenoten de balans op. Heeft de arbeidsmarktcampagne het gewenste effect op toekomstige vmbo-leerlingen en hbo’ers? De eerste geluiden zijn positief, al blijft het moeilijk om de nieuwe generatie te overtuigen dat de tuinbouw een aantrekkelijke werkgever is.

Na de aftrap van de imagocampagne in april 2010, is al in november begonnen met evalueren om een vinger aan de pols te houden, vertelt projectleider Helga van Marrewijk. Uit die evaluatie blijkt dat 60 procent van de scholieren, die de afgelopen maanden iets van de campagne heeft gezien, een positiever beeld heeft gekregen van de Nederlandse tuinbouw. Voor Van Marrewijk een opsteker, ze moet tenslotte verdedigen waarom het Productschap Tuinbouw bijna 3,5 miljoen euro voor het project heeft uitgetrokken.

”Ik heb gevraagd aan het onderzoeksbureau: Wat betekent dit in vergelijking met andere campagnes? Ze hebben mij verteld dat er in zeer korte tijd heel veel is bereikt. Er is genoeg promotiedruk geweest, veel jongeren hebben daardoor kennis genomen van de campagne.”
Uit de evaluatie blijkt dat 32 procent van de doelgroep iets van de campagne heeft waargenomenvia internet, reclamespotjes op tv of het TMF-programma ’Wat te doen met je Poen’. De doelstelling is dat dit percentage voor het eind van 2011 gestegen is naar 50 procent.

Van Marrewijk heeft al een aantal verbeterpunten meegenomen. Zo moet er meer aansluiting komen bij hbo’ers door een verdiepingslaag in de communicatie toe te voegen. Ook is er nog werk aan de winkel als het om het imago van de tuinbouw als werkgever gaat. Na een half jaar is er in dat opzicht in de perceptie van jongeren weinig veranderd. Het is een punt van aandacht bij Van Marrewijk, al zal de sector daar zelf ook een steentje aan bij moeten dragen, is ze van mening. ”Imagoverbetering kost gewoon veel tijd en inspanning.”

Vanuit de sector wordt positief op de campagne gereageerd. Joost van der Voort, vice-voorzitter van Tuinbouwjongeren Westland, is enthousiast over de strategie en professionele aanpak. Hij maakt zich niet zo druk over de percentages. ”Het gaat erom dat we de interesse van jongeren wekken om die studie op te pakken. De uiteindelijke beroepskeuze, daar gaat het om.”

Of registreer je om te kunnen reageren.