Home

Achtergrond

'Imagoschade spruiten groter dan plukschade'

Spruitentelers uit de regio Moerdijk hebben hun twijfels of de 1,1 miljoen euro schadecompensatie, die de overheid voorlopig heeft toegezegd, voldoende zal zijn om de geleden schade te vergoeden. Het bedrag zal volgens telers nauwelijks toereikend zijn om de plukschade, als gevolg van het stilleggen van de oogst, te compenseren.

De telers wachten gespannen op de uitkomst van het overleg tussen LTO Noord en het ministerie van ELI. Staatssecretaris Bleker heeft inmiddels toegezegd dat er een schadevergoeding komt voor de 35 getroffen telers uit het gebied, met een maximum van 1,1 miljoen euro.

Een van de getroffen telers is Jos Schelling, die net buiten de 10-kilometerzone actief is. Zeven dagen lang moest hij zijn een perceel van 4,5 hectare ongemoeid laten, met als gevolg dat hij het geoogste product van dat perceel heeft moeten frezen. Zijn verzekeringsmaatschappij heeft inmiddels de balans opgemaakt en de verliezen in beeld gebracht, het wachten is nu op de toezegging van ELI.

Bij de opgenomen schade is alleen gekeken naar het moment dat hij niet heeft kunnen oogsten, een flinke kostenpost, maar daar is het niet tot beperkt. ”Tot op de dag van vandaag hebben we nog last van imagoschade en gebrek aan belangstelling uit de markt, dat is niet te vergoeden”, verzucht hij. Ondernemersrisico, weet collegateler Leo Kleiwegt, die er weinig vertrouwen in heeft dat er een volledige compensatie voor de schade uitgesleept kan worden.

Niet de oogst-, maar de marktschade is wat werkelijk telt, beaamt Kleiwegt. ”Ik denk dat je moet rekenen op 2.000 tot 3.000 euro per hectare. En dat geldt niet alleen voor ons, maar voor alle spruitentelers in Nederland.” De teler rekent voor dat alleen al om die schade te vergoeden 1,3 miljoen euro nodig zou zijn.

Hij baalt ervan dat de overheden spruitjes zien als potentieel risicoproduct na de brand, terwijl er nauwelijks aandacht is geweest voor andere zaken. ”Er lagen bij wijze van spreken ook sinaasappelen in kisten buiten uitgestald en klanten zijn met winkelwagentjes, waar roet op zat, de winkel ingereden. Daar hoorde je niemand over.”

Volgens Kleijwegt zit de situatie veel telers erg hoog. ”Er is een brandje bij buren en wij betalen het gelag.” Ook baalt hij van de enorme verantwoordelijkheid en risicodruk die op de schouders van ondernemers wordt gelegd. ”Je moet tegenwoordig overal dekking voor hebben. We zijn het behoorlijk zat.”

Of registreer je om te kunnen reageren.