Home

Achtergrond

Groningse veehouderij in wit, geel en groen klemgezet

Provinciale Staten van Groningen staan op het punt een verordening aan te nemen die de ontwikkeling van de intensieve veehouderij praktisch klemzet. Er mogen geen nieuwe intensieve bedrijven bijkomen, bestaande bedrijven gaan op slot of beperkt in hun groeimogelijkheden. LTO Noord maakt bezwaar.

Vlak voor kerst 2010 kwam de provincie Groningen met een plan om de intensieve veehouderij aan banden te leggen. In een gedetailleerde kaart is de hele provincie verdeeld in gele, groene en witte vlakken. Intensieve veehouderijbedrijven zijn op de kaart met zwarte stippen aangegeven.
De plannen zijn simpel: wie in een groen gebied woont, mag nog een nieuwe stal bouwen, als de totale oppervlakte van het bedrijf maar niet boven de 7.500 vierkante meter komt. In gele gebieden is uitbreiding tot maximaal 5.000 vierkante meter stal mogelijk en in het witte gebied is elke uitbreiding uitgesloten.

De Partij van de Arbeid heeft in provinciale staten het plan op de agenda gezet, met steun van ondermeer Groenlinks en de Partij voor de Dieren. De PvdA is tegen ”megastallen waar kippen en varkens op elkaar zijn gepakt. Het is in strijd met dierenwelzijn, het maatschappelijk draagvlak ontbreekt en de productie van mest en ammoniak is schadelijk voor natuur en milieu.”

Wie de Groningse kaart bekijkt, ziet in één oogopslag dat niet natuur en milieu uitgangspunt zijn, maar burger, stad en dorp. Wie een toeristische fietstocht maakt, mag binnen een kilometer niet het zicht hebben op een stal van enige omvang. Annechien ten Have, voorzitter van de vakgroep varkenshouderij en zelf eigenaar van een bedrijf in de provincie, snapt niets van de provinciale plannen. ”Zelfs een nieuw fietspad over de zeedijk langs de Waddenzee kent een zone van één kilometer. Zo kun je niet in de Eemshaven terecht. Kolencentrales wel en geen veehouderij. Niet dat ik naar de Eemshaven wil, maar het geeft wel het idiote van het plan aan. Gebaseerd op onwetendheid en emotie.”

LTO Noord heeft inmiddels bij de provincie duidelijk gemaakt niet met de plannen te kunen leven. Zij heeft al steun uit onverwachte hoek. Voormalig PvdA-kamerlid Harm-Ever Waalkens noemt de plannen van GS ”heel erg rigide.” Hij zegt dat het platteland niet de speeltuin van planologen moet worden, maar van betrokken burgers. ”Die willen niet dat hun regio wordt verpest, maar ook niet dat het op slot wordt gezet.” Waalkens benadrukt dat gewone gezinsbedrijven de mogelijkheid moeten hebben zich normaal te ontwikkelen. Gewone schaalvergroting moet kunnen, vindt hij.

Of registreer je om te kunnen reageren.