Home

Achtergrond

Goede keus

Vraag een moeder met vier kinderen van wie zij het meeste houdt en zij zal zeggen: van alle vier even veel. Zegt vervolgens een vader dat hij van vier vrouwen evenveel houdt, dan krijgt hij er gedonder mee. Ja, soms moet er gekozen worden en de manier waarop dat in onze boerenorganisaties gebeurt is voor verbetering vatbaar.

Enkele jaren terug was ik lid van een vertrouwenscommissie en die moest een nieuwe voorzitter voordragen. Door de organisatie was zorgvuldig een profielschets opgesteld en daarop werden kandidaten door ons getoetst. De verschillen waren klein.

Maar er was maar één functie te vergeven. Ik weet nog goed, dat ik voor de voorzitter in spé een pleidooi heb gehouden. Hij werd het en vanaf dag één had ik twijfels over die voorzitter, dus ook twijfels over mijzelf. Het commissiewerk had ik vaker gedaan en gelukkig zijn er ook zeer succesvolle keuzes gemaakt. Maar nu knaagde het functioneren van de voorzitter aan mij.

Na vijf maanden voorzichtig in een bestuursvergadering het functioneren ter sprake gebracht en een verbetertraject voorgelegd. Het bleef modderen. Die voorzitter is vroegtijdig opgestapt en, hoe is het mogelijk, het herhaalde zich nog een keer. Weer een functieprofiel, een zorgvuldige vertrouwenscommissie van goede mensen en weer mis.

LTO-Noord krijgt opnieuw met verkiezingen te maken. Voor belangrijke bestuursposten zou je uit geschikte kandidaten de leden moeten laten kiezen. Gerard Doornbos, Siem-Jan Schenk en Jan Cees Vogelaar zijn daar goede voorbeelden van. Geef de leden hun kiesrecht terug voor belangrijke posities. Weg met de achterkamertjespolitiek van vertrouwenscommissies.

Bij de ZLTO hebben ze een andere variant benut bij de huidige voorzitter. Een headhunterbureau heeft een profielschets aangereikt gekregen en is hiermee aan het werk gegaan. Minder transparant maar wel objectiever dan vertrouwenscommissies, daar druipt de censuur vanaf. Daar krijg je grijze muizen mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.