Home

Achtergrond

Europa wil meer zicht in productstromen verenigingen

Telersverenigingen moeten steekproeven doen middels accountantsverklaringen om aan te tonen dat ze (vrijwel) al het product van leden afzet.

Die boodschap kregen ze vorige week in een circulaire van Productschap Tuinbouw, uitvoerder van de GMO-regeling. Het is een maatregel om beter te controleren of de leveringsplicht wel wordt nageleefd en of de omzetten van de verenigingen wel juist zijn.

Toch blijkt uit navraag dat geen grote misstanden zijn geconstateerd. De Algemene Inspectiedienst (AID) verricht jaarlijks boekhoudkundige nacontroles op subsidieverlening aan telersverenigingen. Een woordvoerder: ”Uit deze onderzoeken zijn geen bijzondere onregelmatigheden gebleken. Het is telers toegestaan een vastgesteld percentage van de productie niet aan de vereniging te leveren, wanneer dit zogenaamde huisverkopen betreft.”

De werkelijkheid van dagelijkse handel is gecompliceerd. Telers kunnen ontheffing krijgen om andere afnemers te beleveren. Accountants moeten dat controleren. Ook moet de stroom ingekochte producten op deze wijze te onderscheiden zijn. Ook daarop wil de Europese Commissie meer zicht. Dat heeft ook te maken met het GMO-subsidiebedrag dat gebaseerd is op de omzet van verenigingen. ”De Commissie wil zeker weten dat bijgekochte producten niet in de omzet van telersverenigingen wordt meegerekend”, stelt een PT-woordvoerder.

De extra controle-eisen van de Europese Commissie gaan niet gepaard met strengere sanctieregelingen, blijkt uit navraag. Telersverenigingen kunnen individueel sanctiemaatregelen vaststellen in de statuten.

Het PT betoonde zich de laatste jaren al strikter in de naleving van de GMO-regels. Voor telersverenigingen ontstaat wel meer verantwoordelijkheid. Zij moeten zorgvuldig inspecteren. Het is ook niet duidelijk wanneer sancties volgen. ”Van geval tot geval wordt de ernst van niet-naleving beoordeeld en wordt vastgesteld of en zo ja welke sanctie moet worden vastgesteld”, laat het PT weten. Oud-voorzitter Tjibbe Joustra noemde GMO-uitvoering eerder een hoofdpijndossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.