Home

Achtergrond

Eerst kwaliteit, dan geld

In overleg met de loonwerker over ruwvoer moet het gaan over goed voer.

Voer is een belangrijke kostenpost op het melkveebedrijf. Misschien minder dan bij varkens, waar driekwart van de kosten voerkosten zijn, maar een derde tot de helft is ook behoorlijk. Daarom moet de blik van de melkveehouder onafgebroken op dat voer gericht zijn. Een paar procenten daar verdiend door betere kwaliteit en dus meer rendement, door minder verliezen of anderszins draagt meer bij aan de bedrijfsmarge dan een vermindering van tientallen procenten op drinkwater. Daarom moet de focus op voer gericht zijn.

In deze Editie Rundveehouderij kijken we in verschillende artikelen naar voer. Meer specifiek: naar mais. Om te beginnen gaat het om de loonwerkkosten voor de teelt, zaaien, spuiten, hakselen, transporteren en inkuilen. De conclusie van dat artikel is dat de melkveehouder zijn hoofd niet hoeft te breken over de prijsverschillen tussen loonwerkers. Het gaat om nauwelijks meer dan tientjes per hectare. Nee, wie zijn loonwerker beoordeelt, doet dat eerst op de kwaliteit van zijn werk en pas daarna op zijn tarief. Eigenlijk helemaal niet op tarief. Het gaat om kwaliteit, om perfect hakselen op het best mogelijke moment en om zorgvuldig inkuilen.

Maar hoe groot het maisareaal ook is, er zijn ook rantsoenen zonder mais. Maatschap Offringa voert alleen gras en brok. Een eenvoudig en goedkoop rantsoen. Dan is het aardig om te zien dat Offringa over 2008-’09 maar liefst vijf 100.000 literkoeien heeft afgeleverd.

In een volgend artikel toont de Friese Johannes Feenstra zich daarentegen juist weer ingenomen met het feit dat hij door toepassing van zaai onder folie het klimaat zo naar zijn hand kan zetten dat hij mais fatsoenlijk in zijn bedrijfsvoering kan opnemen.

Voor zover dat al niet gebeurd is, is het nu de tijd om met de loonwerker duidelijke afspraken te maken over wat u van hem verwacht. Het moet dan vooral gaan om goed voer. In de marge van dat gesprek moet dan duidelijk worden dat u een reëel scherp tarief verlangt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.