Home

Achtergrond

’Drents Heideschaap hoort hier thuis’

Al vele jaren lopen de Drentse Heideschapen van schapenhouders Piet en Henny de Brock over de heidevelden in het Drents-Friese Wold. Zoals het er nu uit ziet komt hier dit jaar een einde aan. De Brock verwacht dit jaar af te sluiten met een verlies van 26.000 euro. De schapenhouder heeft Staatsbosbeheer benaderd voor een tegemoetkoming in de kosten. Staatsbosbeheer moet echter flink bezuinigen.

Schapenhouders Piet en Henny de Brock zien in de huidige opzet geen toekomst voor hun 400 Drentse Heideschapen. Dit jaar stevenen ze af op een verlies van 26.000 euro. Hoge kosten en te weinig opbrengst maken het voor de schapenhouders onmogelijk om de biologisch gehouden schaapskudde in het Drents-Friese Wolde in stand te houden.

Zestien jaar geleden begonnen ze met het houden schapen in het Drentse Wateren, gelegen bij het Drents-Friese Wold. Van begin af aan waren er contacten met Staatsbosbeheer. De natuurorganisatie kan de schapen goed gebruiken voor het realiseren van gestelde doelen voor diverse natuurterreinen. Wat begon met de pacht van een aantal hectares van Staatsbosbeheer, liep uit op een pachtovereenkomst voor 400 hectare grond bos, hei en zandverstuivingen. Daarnaast kreeg De Brock de beschikking over 25 hectare pachtgrond voor de productie van biologisch voer.

De Brock heeft flink geïnvesteerd. Zo heeft hij 2 kilometer aan afrasteringsmateriaal moeten aanschaffen om zijn schapen tegelijk op acht verschillende gebieden van Staatsbosbeheer te kunnen weiden. Hij besteedt zo’n twintig uur per week aan zijn schapen. Daarnaast is hij lijstenmaker en werkt hij als inkoper voor een sociale werkplaats.
Tot vorig jaar wist hij de schapen nog kostendekkend te houden. Vorig jaar draaide hij echter een verlies van 20.000 euro. In maart trok hij daarom aan de bel bij Staatsbosbeheer, nadat zijn accountant had laten weten dat het op deze manier niet veel langer door kon gaan. Vervolgens zijn diverse gesprekken met Staatsbosbeheer gevoerd, maar een oplossing is volgens hem nog niet gevonden.

”Het is jullie keuze om schapen te houden die weinig vlees opleveren”, zou Staatsbosbeheer De Brock hebben laten weten. Het klopt volgens hem dat zijn schapen minder vlees geven dan andere rassen. De schapen lopen dan ook het hele jaar rond buiten. ”De in maart geboren lammeren zijn pas een jaar later, in de maanden juni en juli, rijp voor de slacht. Pas dan zijn ze op gewicht.” De Drentse Heideschapen leveren volgens De Brock niet veel op. Gemiddeld zo’n 70 euro per stuk. Praktisch gezien zou het logisch zijn om voor een ander ras schapen te kiezen. ”Maar het Drents Heideschaap hoort hier cultuur-historisch gezien gewoon thuis”, legt hij uit.

Henk Post, districtshoofd Zuid-West Drenthe Staatsbosbeheer, laat weten dat zijn organisatie zich nog beraadt op hoe De Brock tegemoet kan worden gekomen. Hij geeft aan dat Staatsbosbeheer hecht aan langdurige relaties, maar dat de organisatie nu eenmaal de eigen broek moet ophouden.
SBB hecht ook waarde aan het behoud van het Drentse Heideschaap in het Drents-Friese Wold, maar de financiële middelen zijn beperkt. Zo moet Staatsbosbeheer 20 miljoen euro bezuinigen in 2012. Dat is een kwart van de bijdrage die de organisatie jaarlijks van de overheid krijgt. Feit is volgens Post dat er ook andere partijen zijn die de gronden eventueel willen beheren. Het Drents-Friese Wold beslaat volgens Post 5.200 hectare. Deze oppervlakte wordt door verschillende partijen beheerd.
In Nederland lopen volgens De Brock nog zo’n 3.000 Drentse Heideschapen rond waarvan 400 bij hem. ”Ik wil geen subsidie, maar betaald worden voor geleverde diensten. Het kan volgens mij niet de bedoeling zijn dat ik aan de bedelstaf raak. ”Staatsbosbeheer heeft tot nu toe aangegeven dat er geen geld is voor een vergoeding voor geleverde diensten”, zegt De Brock. ”Maar als er geen tegemoetkoming komt, dan trekken we de stekker eruit.”

Voor 1 maart wil hij uitsluitsel krijgen van Staatsbosbeheer. Afgelopen week heeft de natuurorganisatie een eerste stap gezet. Voor de 400 hectare gepachte grond hoeft Brock geen pacht meer te betalen. Of Staatsbosbeheer De Brock verder tegemoet kan komen is de vraag. De vooruitzichten zijn in het kader van de vergaande bezuinigingen niet goed. De schapenhouder heeft tot dusver een goede verstandhouding met de natuurorganisatie, maar overweegt nu serieus om te stoppen. ”Onze filosofie is dat niet alles geld op hoeft te leveren, maar nu gaat het uit de klauwen lopen. We bereiken niet eens meer ons break-even-punt.”

Als Staatsbosbeheer De Brock niet verder tegemoetkomt, rest de schapenhouder niets dan het verkopen van het merendeel van zijn schapen. Alleen op de 8 hectare eigen grond is dan nog plek voor een klein koppel.

Bedrijfsgegevens

Piet en Henny de Brock
Drentse Heideschapen 400
Cambridge schapen 45
8 hectare eigendom
400 hectare pachtgrond (bos, hei, zandverstuiving etc.)
25 hectare pachtgrond voor voerproductie

Of registreer je om te kunnen reageren.