Home

Achtergrond 273 x bekeken 2 reacties

'Draagvlak voor natuurbeheer komt in gedrang'

De provincie Groningen wil de intensieve veehouderij op slot zetten. Voorzitter Alex Datema van de Groningse organisatie BoerenNatuur wijst op de gevaren voor de natuur.

Koepelorganisatie BoerenNatuur Groningen van de acht agrarische natuurverenigingen in de provincie heeft een brandbrief geschreven aan de leden van Provinciale Staten. Aanleiding is het voorgestelde beleid voor de intensieve veehouderij. Dat kan een bedreiging vormen voor het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer, zegt voorzitter Alex Datema. Alex Datema is zelf boer en boert in maatschap met Cor van der Velde op een melkveebedrijf van 100 koeien en 60 hectare grond.

Kunt u iets meer vertellen over de natuurverenigingen?
”Er zijn acht agrarische natuurverenigingen die de hele provincie afdekken. Ze houden zich vooral bezig met akker- en weidevogelbeheer. Daaromheen komt er de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor het landschapsbeheer. De meeste leden van de verenigingen zijn zelf boer. ”

Waarom heeft de koepel deze brief gestuurd?
”We hebben daar lang over getwijfeld. Belangenbehartiging is voor LTO en andere clubs. Toch is er bij onze leden veel onrust en daarom hebben we uiteindelijk toch een brief gestuurd. Er zijn onder onze leden ook veel mensen met intensieve veehouderij die meewerken aan het natuurbeheer. Deze boeren zien de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling volledig geblokkeerd. Ze voelen zich voor hun natuurinspanningen niet erkend en gewaardeerd.”

U schrijft in de brief ook dat melkveehouders en akkerbouwers bang zijn dat zij ook een keer aan de beurt komen.
”Die vrees is er ja. Het gaat nu over de intensieve veehouderij en megastallen, maar de ontwikkelingen gaan door ook in akkerbouw en melkveehouderij. Aardappelschuren worden ook steeds groter en melkveestallen ook. In de melkveehouderij zie je bovendien de discussie over weidegang. Leden van onze verenging die bijvoorbeeld nu meewerken aan een kerkenpad over hun land of een fietspad of iets dergelijks zijn bang dat zo’n pad in de toekomst onder strengere regels een belemmering kan worden voor de bedrijfsontwikkeling. De animo om mee te werken aan zulke projecten neemt met dit beleid af.”

Wordt het voorstel aangenomen?
”Dat is moeilijk in te schatten. Maar als het wordt aangenomen wordt de klok wat betreft het agrarisch natuurbeheer tien jaar terug gezet. Toen dat van de grond kwam moest er een heleboel wantrouwen van boeren tegen natuur- en landschapsbeheer worden overwonnen. Dat wantrouwen zal met dit beleid weer een stuk groter worden.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Ik ken die onrust onder de boeren, dit is al heel lang gaande. Wij hebben ook geprobeerd om mee te werken om een mooi landschap voor boer en burger. Dit om geen last van de natuur te hebben maar plezier. Maar met al onze goed bedoelingen werden we acher de rug om nog ongenadig gepakt. Woedend zijn we ermee gestopt,we laten ons niet belazeren! Bedrijven werden alleen maar tegen gewerkt, Ze konden en kunnen niet ontwikkelen, dan is het einde verhaal. Je kunt niet meer mee in Europa, het gaat razend snel. Schaalvergroting is een must,hoe groot is een vraag, Mag nooit bepaalt worden door buitenstaanders.

  • no-profile-image

    Dierenvriend, er moeten grenzen aan de groei komen anders gaan we allemaal naar de gallemiezen. Die schaalvergroting is verdomme al vanaf de jaren 50 aan de gang en ons hele prachtige land is van Rottum tot Vaalserberg verworden tot een fantasieloze eenheidsworst. En dat allemaal voor en door de nooit tevreden boeren, die wij als dank ook nog eens van wieg tot graf financieel overeind gehouden hebben. Voordat boeren alles naar de testikels geholpen hebben zal het roer 180 graden om moeten. Om te beginnen moet dat verziekte CDA weg. Ik ben al heftig aan te aftellen....!

Of registreer je om te kunnen reageren.