Home

Achtergrond

Brabantse saldering stikstof ligt voorlopig stil

De provincie Noord-Brabant werkt sinds begin september vorig jaar met een depositiebank voor ammoniak.

Veehouders die willen uitbreiden en daarvoor uitbreiding nodig hebben van hun ammoniakemissierechten kunnen bij de provinciale depositiebank via de methode van saldering die rechten verkrijgen. De provincie heeft de depositiebank gevuld met milieuvergunningen van gestopte en gekrompen veehouderijbedrijven. De regeling is de Brabantse oplossing voor de Natura 2000-problemen en is vastgelegd in de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. De regeling is gebaseerd op een convenant van de provincie met ZLTO en natuur- en milieuorganisaties.

Het ei van Columbus, zou je zeggen. Om zo’n systeem te laten werken is het echter wel noodzakelijk dat de depositiebank is gevuld met correcte gegevens. En daar wringt de schoen. Het is gebleken dat in een aantal gevallen de gegevens van de depositiebank niet correct waren. Het kwam voor dat milieuvergunningen in de depositiebank al eerder waren gebruikt voor saldering.

Twee keer salderen op één vergunning gaat niet en dus besloot de provincie om het systeem voorlopig stil te leggen en het bestand uit de depositiebank tegen het licht te houden en op te schonen. Het probleem kwam aan het licht bij enkele bezwaarschriftenprocedures. De komende twee weken hoopt de provincie duidelijk te krijgen hoe groot het probleem is. Daarna zal het nog wel de nodige tijd vergen om het probleem aan te pakken en de bank op te schonen. Tot die tijd kunnen bedrijven die hoopten via de depositiebank hun emissierechten aan te kunnen vullen niet vooruit. Veehouders die aan hun verplichtingen kunnen voldoen zonder een beroep te hoeven doen op de depositiebank kunnen gewoon verder met hun plannen.

Het lijkt overigens wel duidelijk hoe het probleem is ontstaan. De depositiebank is gevuld met vergunningsgegevens afkomstig van de verschillende gemeenten. En al die gemeenten hielden hun gegevens op hun eigen manier bij. Tussen de verschillende gemeenten zitten dan al gauw grote verschillen die nu dus tot deze problemen hebben geleid.

Voor de provincie is de affaire pijnlijk. Temeer omdat het provinciale salderingssysteem niet onomstreden is. Het is nog altijd niet duidelijk of het Brabantse systeem stand zal houden voor de Raad van State. Er lopen procedures, maar deze zijn nog niet in het stadium dat de Raad van State zich er over uit moet spreken. Het huidige akkefietje zal bepaald niet in het voordeel werken van de regeling, als de hoogste rechters zich een oordeel moeten vormen.

Of registreer je om te kunnen reageren.