Home

Achtergrond 5 reacties

Bleker wil in Brussel oplossing voor Natura 2000 forceren

Staatssecretaris Henk Bleker gaat naar Brussel om de aanwijzing van Natura 2000-gebieden ongedaan te maken. Een nieuwe episode in een slepend en al langer onnavolgbaar proces.

Enige moed kan staatssecretaris Henk Bleker (ELI) niet worden ontzegd. Bleker maakte woensdag bekend dat hij in ieder geval drie kleine natuurgebieden wil laten verwijderen van de Natura 2000-lijst. Daarop staan natuurgebieden, die vallen onder de bescherming van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Bleker kiest daarmee niet voor de makkelijke weg. Nederland heeft de gebieden al aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel. Definitief aangewezen zijn ze echter nog niet. Dat geeft misschien enige ruimte, maar Nederland zal voor bijstelling van de lijst wel met goede argumenten moeten komen.
Alleen ecologische argumenten gelden; de gebieden worden immers aangewezen op puur ecologische gronden: welke natuur moet worden beschermd? Dat bepaalde sectoren, zoals de land- en tuinbouw, erg worden beperkt door de natuurbeschermingsregels is voor de aanwijzing van de gebieden niet relevant.

Bovendien neemt Bleker zijn maatregel in een stadium dat de termijn voor het definitieve aanwijzen van de gebieden al is verstreken; de lidstaten kregen daarvoor tot eind 2010 de tijd van de Commissie. Het niet halen van deze deadline is al een reden voor de Commissie om een ingebrekestellingsprocedure te beginnen.

Daarmee had Nederland al meer te maken. In 1998 sprak het Europese Hof een veroordeling uit omdat Nederland te weinig Vogelrichtlijn-gebieden had aangewezen. Daarop werden vijftig extra gebieden aangewezen. In 2005 volgde een nieuwe veroordeling, omdat het beruchte artikel 6 van de Habitatrichtlijn niet goed was omgezet in de wet. Daarin staan juridisch complicerende termen als ‘externe werking’ en ‘significante effecten’. Eind 2006 tikte de Commissie Nederland opnieuw op de vingers, omdat de aangemelde gebieden onvoldoende werden beschermd.

Tegelijk is Nederland niet de enige lidstaat, die problemen heeft met de naleving van Natura 2000; andere lidstaten worstelen er ook mee. Daaronder huidig EU-voorzitter Hongarije, die de problematiek op de Europese agenda wil plaatsen. Eind 2010 besloot de Commissie nog om Polen voor het Hof te dagen, omdat het veel te veel uitzonderingen op de regels maakt.

Enig perspectief op een soepeler uitvoering van de Europese natuurregels is er wel; bij zijn bezoek aan Nederland, in april 2010, zei milieucommissaris Janez Potocnik dat voor hem het doel, natuurbehoud en -verbetering, voorop staat. Dat rekening wordt gehouden met economische belangen vond hij vanzelfsprekend.

De jongste stap van Bleker werpt wel een nieuw licht op hoe Nederland de gebieden destijds heeft aangewezen. Want hoe kan het dat gebieden op de lijst zijn gezet, waarbij nu blijkt dat de te beschermen soorten er niet of nauwelijks voorkomen? Dat schijnt het geval te zijn bij Groot Zandbrink, dat Bleker om die reden van de lijst wil afvoeren.
De vraag rijst of het bij de vier gebieden blijft, waarvan Bleker nu heeft gezegd dat hij die wil schrappen. Als het aan de VVD ligt niet: die wil er wel dertig van de lijst afvoeren. Maar zo hoog zal Bleker bij de Commissie nog niet in willen zetten.

Foto

Ger Timmer

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Normaal denkend mens

  Zou Bleker weten dat Stelkampsveld ook maar 2,5 ha. natuur is en voor de rest grotendeels landbouwgrond. De totale, niet onderbouwde, ontwerpaanwijzing is maar liefst 102 ha.
  En zo zullen er nog wel 30 gebieden in Nederland zijn waar de natuurlobby met volledig vrije hand haar gang heeft kunnen gaan.

 • no-profile-image

  Bleker valt mij steeds meer mee hij is steeds meer een belangenbehartiger voor de boeren al mag hij nog wel iets meer zijn best doen .Zou het mischien komen omdat de pvv zo op de EEG tegen is en Bleker dit ook weet en weet dat hij met deze steun van zowel PVV als VVD zijn doelen kan bereiken?. Maar hoe je het ook wendt of keert er waait een vedraaid frisse wind door Den Haag die van mij nog wel jaren mag aanhouden . Ik hoop dat het CDA nou ook eens de huichelaars gaat scheiden[veerman en de rest ] van de echte CDAers dan hebben ze mijn stem weer terug .Ik hoop dat met de verkiezingen van van de week dat de linkse en luie en zichzelf inde problemen hebbende kant word weggevaagd zodat we weer van Nederland het land kunnen maken zoals 90 procent wil

 • no-profile-image

  Lunterse Luilak, mag ik je er op wijzen dat ook de Natuur een Verantwoordelijkheid van Bleker is,. Ook al heeft het strontrechtse CDA/VVDgajes natuur dan ook helemaal uit de naam van het ministerie gewist, dat wil nog niet zeggen dat niet vét méér dan 90% van onze bevolking Natuur en Leefmilieu hoog in het vaandel draagt. Natuur en milieu, je weet wel; die "onnutte linkse rotzooi" waaraan boeren zich nu al tientallen jaren beestachtig te buiten zijn gegaan. Enough is enough. WEG MET HET CDA!

 • no-profile-image

  Het is net of natuur alleen maar heilig is. Als je dicht bij de bossen woont moet je luchtwassers op je stallen plaatsen.
  Deze kosten voor de veehouder veel geld. Maar als je door de bossen loopt, bekruipt de woede, waarom al die hoge kosten maken in de stallen en in de bossen liggen zeer veel bomen plat. Na een storm laten ze alles liggen, het is een grote troep,alles verwaarlozen. En maar kosten maken voor luchtwassen door de veehouders. Laat staan dat ze het bedrijf daarvoor moeten verplaatsen met alle kosten daarbij! Wie is er gek?

 • no-profile-image

  Dierenvriend, zélfs door jouw virtuele output snak ik al naar frisse lucht. Verdwijn svp in jouw duistere catacomben of verkas naar Mars of Pluto. Want naast die paar duizend boerenknuppels moeten er in dit land ook nog 16 miljoen Mensen kunnen leven. Bekrompen en besefgestoorde egoist dat je bent!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.