Home

Achtergrond

Week 50: ruimer aanbod diverse soorten kuikenvlees

De markt van kuikenvlees oogt op zich niet slecht, maar er zit zo hier en daar wel wat druk op de prijzen. Dit geldt vooral voor de prijzen van de kuikenbouten, hele poten en filet, waarnaar de interesse volgens enkele slachterijen en handelaren wat afneemt.

Enkele weken geleden werd ook al gemeld dat er een behoorlijk aanbod van filet merkbaar was en daar liggen toch nog steeds wat problemen. Vanwege het ruime aanbod van deze soort hebben de afnemers het toch een beetje voor het uitzoeken en dat heeft een drukkend effect op de prijzen. Daar komt nog bij dat de traditionele vraag naar filet vanuit het Verenigd Koninkrijk nu toch ook wat tegen lijkt te vallen.

De export van een aantal kuikenvleessoorten zou op dit moment dus wat stagneren, maar slachterijen en handelaren zijn voor de komende periode zeker niet somber gestemd. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de Euro ten opzichte van de Dollar wat goedkoper wordt en anderzijds verwacht men ook dat begin volgend jaar de effecten van een dalend aanbod van Thailand op de EU zichtbaar zullen worden.

Terug naar het huidige marktbeeld valt op, dat het aanbod van de diverse soorten wat ruimer wordt en dat heeft veel te maken met de opzet van vleeskuikens van ruim een maand geleden met het oog op de naderende feestdagen. De productie uit de Nederlandse opzet is niet zoveel groter dan vorig jaar, maar er zijn dit jaar wel veel meer levende kuikens geïmporteerd dan andere jaren, waardoor het totale aanbod verder is opgelopen.

Een bijkomend nadelig effect hiervan is, dat de diverse aanbieders met het oog op de Kerst toch vooral wat zekerheid over de afzet willen hebben en dat heeft uiteraard ook geen prijsopdrijvend effect.

Een aantal handelaren meldden nog dat de vraag naar slachtafvallen op dit moment heel goed is. Vooral vanuit een aantal Oost Europese landen, Frankrijk en Spanje zou de interesse hiernaar flink zijn opgelopen.

De vraag naar kuikenbouten vanuit een aantal Oost Europese landen zou weer wel wat stagneren, maar hoewel de prijzen hierbij wat onder druk staan, hebben slachterijen en handelaren wel het gevoel dat de bodem zo langzaamaan bereikt is.

Op dit moment realiseert men voor deze soort nog prijzen van iets boven de € 1,00/kg en dat kan uiteraard wel beter natuurlijk, maar wanneer men dit peil vergelijkt met december 2010 toen deze prijs nog maar net boven de € 0,90/kg lag, is men dus niet echt ontevreden. Overigens loopt de interesse naar kuikenbouten vanuit Zuid-Afrika juist weer op.

Hoewel de vraag bij een aantal deelsoorten zo hier en daar dus wat stagneert, wordt er met uitzondering van wat partijen filet niet bijster extra veel product ingevroren. Dat op zich is al een teken dat men nu met wat lagere prijzen genoegen neemt.

Het licht tegenvallende marktbeeld is terug te vinden bij de “vrije” kuikenprijzen, want die dalen deze week met € 0,04/kg en noteren gemiddeld € 0,87/kg voor zowel lichte als zware kuikens. De basiscontractprijs voor levering vanaf volgende week daalde met een halve eurocent en noteert € 0,79/kg

(Bron: PPE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.