Home

Achtergrond

'We zijn veel verder dan we hadden verwacht'

Het congres over berengeur heeft stoppen met castreren als belangrijkste punt op de agenda van Europese varkenslanden gezet. Programmaleider Gé Backus blikt terug.

Stoppen met castreren en overstappen op berenmesterij is sinds november 2007 in Nederland een zeer actueel item. Zo’n 40 procent van de mannelijke dieren wordt al niet meer gecastreerd. Nederland loopt daarin voorop in Europa. Onderzoek naar de vele aspecten van het berengeurprobleem is de laatste jaren vooral vanuit Nederland aangezwengeld. Een van de belangrijkste doelen van het berengeurcongres van een maand geleden was dan ook om de klokken gelijk te zetten in Europa en te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat Nederland te ver voor de muziek uit loopt.

Terugblikkend denkt Backus dat die opzet van het evenement redelijk is geslaagd. Stoppen met castreren is in de belangrijkste varkenslanden van Europa een belangrijk agendapunt geworden. Backus: ”Vier jaar geleden reageerde Duitsland op het voornemen om te stoppen met castreren dat dat absoluut niet kon, omdat de consument het niet zou nemen. Nu zie je dat het onderwerp leeft en eraan wordt gewerkt. Er zijn in Duitsland afzetpartijen bezig met grote en belangrijke projecten die voor een doorbraak kunnen zorgen.”

Backus vindt het jammer dat de retail nauwelijks aanwezig was op het congres. Anderzijds snapt hij het ook wel: ”Ze willen uit concurrentieoverwegingen niet vertellen waar ze mee bezig zijn.”

Uit Italië kwam een negatief geluid. Vanwege de Parmaham-productie, waarvoor de varkens worden gemest tot 150 kilo, zou het niet mogelijk zijn om te stoppen met castreren. Backus ziet echter ook in de Italiaanse opstelling een verschuiving: ”Vier jaar geleden kwamen ze helemaal niet opdagen. Nu waren ze er wel.”

Ook Frankrijk is wakker geschrokken, zegt Backus. ”Ze hebben daar opeens door dat stoppen met castreren ook economisch voordelig is. Het kan 6 á 7 euro schelen per varken. ” Ook Denemarken blaast volop zijn partij mee, aldus Backus, al lopen ze niet voorop. ”Ze hebben daar nog altijd het debacle van 20 jaar geleden voor ogen, toen het skatoldetectieproject waarin miljoenen waren geïnvesteerd, uitliep op een groot debacle.”

De tweede dag van het congres was een onderzoeksdag. ”We hadden 23 presentaties van verschillende onderzoeksteams uit Europa”, aldus Backus. ”Ik was blij verrast over het niveau. Het is ook heel goed om te zien dat veel jonge onderzoekers zich met dit onderzoek bezighouden. ”

De Europese Commissaris Gavinelli, die het castratiedossier in portefeuille heeft, kondigde in Amsterdam aan dat hij de komende jaren 1,3 miljoen euro beschikbaar stelt voor het onderzoek. Ook wil hij toe naar een jaarlijkse rapportage over de voortgang van het onderzoek. Uiteindelijk is het doel om Europabreed in 2018 tot een castratiestop te komen. De komende periode wordt in het Europese onderzoek werk gemaakt van harmonisatie van onderzoeksprocedures, zodat het consumentenonderzoek dat in verschillende landen wordt gedaan uniform wordt uitgevoerd. Daarmee worden de resultaten rechtstreeks vergelijkbaar.

In Duitsland wordt door binnen het ketenbeheersysteem QS in samenwerking met Nederland gewerkt aan een protocol voor de berengeurdetectie met de menselijke neus. Dat protocol kan onderdeel worden van de Nederlandse IKB-regels en de Duitse QS-regels.

Backus verwacht dat de berengeurdetectie voorlopig zal moeten gebeuren met de menselijke neus. Een automatische geurdetectie is er nog niet. Toch zal dat er ooit wel komen, zo verwacht Backus. ”De menselijke factor zal ooit uitgeschakeld worden. Aan een automatische oplossing zitten wel veel haken en ogen. Voor de gemiddelde slachtlijn zal er binnen 6,5 seconden uitsluitsel moeten zijn. Dat is een redelijk complex probleem.”

In Nederland wil Backus het komende jaar meer aandacht besteden aan onderzoek in de berenhouderij. Het gaat dan om zaken als voeding en gedrag. Ook het terugdringen van berengeur via de fokkerij krijgt aandacht. Samen met Zwitserse onderzoekers wordt nog gezocht naar andere veroorzakers van de berengeur, dan de reeds bekende stoffen skatol, indol en adrostenon. Er zijn aanwijzingen dat er nog meer stoffen zijn die het probleem kunnen veroorzaken.

Over twee jaar loopt het Nederlandse berengeurproject af. Het is de bedoeling dat er vanaf 2015 in Nederland wordt gestopt met castreren. Op 1 januari 2015 zal nog niet alles bekend zijn over het probleem berengeur, maar zal er zeer veel zijn bereikt, verwacht Backus. ”We zijn nu al veel verder dan we vier jaar geleden hadden gedacht.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.