Home

Achtergrond 1 reactie

’Water verdient meer aandacht in Durban’

Het belooft deze eeuw nog een pak heter en droger te worden in Zuidelijk Afrika. Daarom klinkt de roep steeds luider om water bovenaan op de agenda van de klimaatonderhandelingen in Durban te zetten.

Volgens modellen van de Zuid-Afrikaanse Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek (CSIR) zal het zuiden van Afrika in de komende vijftig tot honderd jaar warmer en droger worden. Boerderijen, industrie, de watervoorziening van gezinnen en ecosystemen: allemaal lopen ze gevaar. Al bijna honderd miljoen mensen in Zuidelijk Afrika hebben vandaag geen degelijke toegang tot water.

Internationale experts en beleidsmakers zijn bezorgd dat het aspect van watervoorziening onvoldoende aandacht krijgt binnen de VN-klimaatonderhandelingen. ”We appreciëren de vooruitgang in andere sectoren, maar als de waterproblematiek niet rechtstreeks wordt aangepakt, zullen al die inspanningen ijdel zijn”, verklaart Bai-Mass Taal, secretaris van de Afrikaanse ministerraad voor water (AMCOW).

Hoorn van Afrika
Momenteel buigen de klimaatonderhandelaars in Durban zich over water als onderdeel van de bredere strijd tegen de opwarming van de aarde.

”Steeds meer landen zullen naar alle verwachtingen met waterschaarste kampen. Bovendien is het bruto binnenlands product van de armste landen afhankelijk van water. De huidige positie van water binnen de klimaatonderhandelingen is dan ook niet meer verdedigbaar”, vindt expert Ania Grobicki, secretaris van het Global Water Partnership (GWP).

Doordat de neerslagpatronen veranderen, krijgt Afrika met grote crisissen af te rekenen. In 2010 leden miljoenen mensen honger in Niger en Mali doordat droogte de landbouw en de veeteelt teisterde. Dit jaar kampte de Hoorn van Afrika met de ergste droogte in vijftig jaar. Ongeveer 12,3 miljoen mensen in de Hoorn hebben dringend hulp nodig, aldus het VN-Voedselprogramma.

Afrikaanse staatshoofden
Rhoda Peace, commissaris voor rurale economie en landbouw bij de Afrikaanse Unie, legt uit dat klimaatverandering voor Afrikaanse leiders onlosmakelijk verbonden is met droogte en overstromingen. ”Water is hier al een prioriteit: in 2008 beloofden de Afrikaanse staatshoofden om minstens 0,5 procent van hun begroting aan water te besteden. Sommige landen zijn goed op weg om deze doelstelling te halen.”

Maar er zijn miljarden euro’s nodig om heel Afrika van water te voorzien. Simon Thuo, de Oost-Afrikaanse coördinator van GWP, is verwonderd dat ”ondanks de duidelijke noodzaak zelfs de Afrikaanse onderhandelaars water enkel in de marge vernoemen.” Net als andere experts vreest hij dat er onvoldoende aandacht en financiering zou zijn als de klimaatonderhandelingen zich specifiek op waterbeheer toespitsten.

Eén reactie

  • no-profile-image

    heel erg belangrijk om daar in die woestijnen goed met water om te gaan, maar ook erg moeilijk!!!!!
    hier in noordwest europa hebben we gelukkig nog voldoende water, om voldoende voedsel te produceren en
    dat doen we ook , maar de grootste uitdaging is om het op een verantwoorde manier te verdelen'
    laten we hier duurzaam produceren en niet teveel wildernis maken a.u.b.

Of registreer je om te kunnen reageren.