Home

Achtergrond

Voermarkt geleidelijk aan minder gespannen

De markt voor ruwvoeders en vochtige bijproducten voor de melkveehouderij is geleidelijk iets minder gespannen geworden dan in de voorbije maanden.

De prijzen voor fourages blijven hoog, maar stro en hooi zijn wel weer vlot leverbaar. Voor luzerne geldt dat ook, maar volgens bronnen in de voederhandel is er niet genoeg luzerne tot het begin van het nieuwe seizoen.

De vraag naar snijmais is nog beperkt, maar dat is zo kort na het einde van de oogst misschien ook niet vreemd. Dit te meer omdat de prijs vrij hoog is.

Over de afzet van vochtige bijproducten vallen verschillende signalen op te tekenen. Sommige handelaren menen dat het momenteel niet iets meer moeite kosten om bijvoorbeeld bierbostel en ook aardappelvezel verkocht te krijgen, anderen menen dat de afzet prima loopt.

Ook de afzet van tarwegistconcentraat lijkt goed door te lopen. Wel is de beschikbaarheid momenteel ruim te noemen, maar dat komt ook omdat er nieuw aanbod bij gekomen is van Duynie in Bergen op Zoom (Bergapro). Al naar gelang de afstand is het beschikbaar voor prijzen vanaf € 1,00 per procent droge stof.

De verwachting bij de voerhandel is dat er nog voldoende vraag naar product komt, omdat blijkt dat de gemiddelde graskuil dit jaar vlot wordt vervoederd.

Prognose: iets lagere prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.