Home

Achtergrond

Verdeling

De voorstellen van de Europese Commissie voor de hervorming van het landbouwbeleid zijn in Nederland nogal kritisch ontvangen.

Een punt van kritiek dat onder andere door staatssecretaris Bleker en LTO-voorzitter Maat naar voren werd gebracht, is dat de Nederlandse landbouw een groter deel van de subsidies zou moeten inleveren dan de meeste andere landen. Maat wees er in dat verband op dat Nederland in de waarde van de EU-landbouwproductie een aandeel heeft van ongeveer 7 procent, maar in de Europese subsidies slechts van 2 procent.

Die 7 procent klopt op zichzelf wel, maar is wel inclusief allerlei producten waarvoor praktisch geen EU-beleid bestaat of bestond, zoals de sierteelt. Als je die producten buiten beschouwing laat – wat mij in dit geval beter lijkt – komt het Nederlandse aandeel in de EU-productie uit op ongeveer 5 procent. Het verschil met het subsidieaandeel wordt dan al wat kleiner, maar blijft wel bestaan.

De vraag is of dat erg is. Voorheen ging in ieder geval het voormalige ministerie van landbouw nogal prat op de geringe subsidieafhankelijkheid: ”Onze land- en tuinbouw is veel minder afhankelijk van subsidies dan die in andere EU-landen.” In het vuur van de onderhandelingen over de EU-miljarden, komt die benadering blijkbaar minder goed uit.

De Nederlandse regering heeft zich, gesteund door de Tweede Kamer, er de laatste jaren stevig voor ingezet om de EU-subsidies meer te richten op ’maatschappelijke doelen’, zoals milieu, landschap en biodiversiteit. Aan zo’n verandering van doelstellingen is onvermijdelijk een verschuiving in geldstromen verbonden.

Ik verwacht dat de verdeling van het EU-landbouwbudget over de lidstaten daardoor meer dan nu bepaald zal worden door verschillen in oppervlakte. Op 100 hectare kun je nu eenmaal meer gruttonesten of meer wilde bloemen ’produceren’ dan op 5 hectare.

Het Nederlandse aandeel in de totale oppervlakte cultuurgrond in de EU bedraagt ongeveer 1 procent. Als het landbouwbudget meer wordt ingezet voor ’goede doelen’, zou het verschil tussen productie- en subsidieaandeel dus wel eens kunnen toenemen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.