Home

Achtergrond 1 reactie

Uitspraak rechter zet Brabants beleid op losse schroeven

De uitspraak van de Bossche bestuursrechter in de zaak van een Helmondse kalkoenenhouderij kan grote gevolgen hebben voor het Noord-Brabantse beleid voor de intensieve veehouderij. De kans is groot dat de Raad van State een definitieve uitspraak moet doen in deze zaak.

De uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch in een zaak van een kalkoenenhouder in Helmond kan grote gevolgen hebben voor het Brabantse beleid inzake de intensieve veehouderij. In feite zet de uitspraak van de rechter de hele provinciale Verordening Ruimte 2011 op losse schroeven.

In die verordening legde Brabant onder meer nieuwe grenzen vast voor de bouwblokgrootte en voorwaarden voor de omvang van nieuwe stallen. Voor bouwblokken geldt bijvoorbeeld nu een bovengrens van 1,5 hectare.

De kalkoenenhouder waar het in de rechtszaak om gaat heeft een bedrijf in een extensiveringsgebied in de omgeving van Helmond. De kalkoenenhouder wil zijn stal vergroten om te kunnen voldoen aan de welzijnsnormen voor kalkoenen. Hij wil niet meer dieren gaan houden.
Onder de oorspronkelijke Reconstructiewet zou doorvoering van dat plan niet veel problemen opleveren. Het provinciale reconstructieplan gebaseerd op de Reconstructiewet vermeldt expliciet dat uitbreiding van een intensieve veehouderij, ook in een extensiveringsgebied met het oog op het dierenwelzijn mogelijk is. De vorig jaar aangenomen Verordening Ruimte van de provincie met zijn bouwblokbegrenzing doorkruist dit reconstructieplan en maakt het onmogelijk om de staluitbreiding te realiseren.

De rechter redeneert nu dat de provincie met de verordening het oorspronkelijke reconstructieplan betekenisloos maakt, en dus in feite een wijziging van het reconstructieplan doorvoert. Maar, zo redeneert de rechter, dit gebeurt wel zonder dat de zorgvuldige procedures die zijn gevolgd bij de totstandkoming van het oorspronkelijke reconstructieplan zijn doorlopen. En dat kan niet volgens de rechter. Met andere woorden, de rechter vindt dat de provincie, wil deze het reconstructieplan wijzigen, de zelfde zorgvuldige procedures moet volgen als bij het oorspronkelijke plan.
Met deze uitspraak van de rechter staat de hele Verordening Ruimte van de provincie op de tocht. Daarmee wordt weer teruggevallen op het oorspronkelijke reconstructieplan, waartegen in Brabant juist zoveel verzet is.

Gedeputeerde Yves de Boer die in Brabant gaat over de ruimtelijke ordening en het plattelandsbeleid, beraadt zich. Komende vrijdag tijdens het debat over het plattelandsbeleid hoopt De Boer duidelijk te maken hoe hij met deze uitspraak om wil gaan. Advocaat Joost de Rooij van Linssen advocaten in Tilburg verwacht dat de provincie in beroep zal gaan bij de Raad van State. De ervaring leert dat het dan al gauw een jaar duurt voordat er een definitieve uitspraak is. Tot zo lang blijft dan dus onzekerheid en onduidelijkheid troef als het gaat om het beleid.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Wat leven we toch in een heerlijk land. Wetgeving en regels die niet deugen, die elkaar tegenwerken en heel Nederland loopt ondertussen bij rechtbanken. Een gesmeerd lopende samenleving. KLASSE!!!! Een voorbeeldland voor de rest van de wereld.

Of registreer je om te kunnen reageren.