Home

Achtergrond

Uitloop

De recente visie van het kabinet over de veehouderij blinkt niet uit in consistentie. Aan de ene kant onderschrijft het kabinet de conclusie van de heer Alders dat het aantal dieren niet erg belangrijk is voor de maatschappelijke acceptatie van de veehouderij. Aan de andere kant gaat het provincies en gemeenten vragen om niet mee te werken aan wijzigingen van bestemmingsplannen die stallen boven een bepaalde omvang (bijvoorbeeld 225 melkkoeien of 7.000 vleesvarkens) mogelijk maken.

Bovendien kondigt het kabinet een wettelijke voorziening aan om een grens te kunnen stellen aan de bedrijfsomvang, als dat nodig mocht zijn. Zo’n aankondiging kon wel eens uitnodiging zijn voor veehouders om, waar het planologisch mogelijk is, nog snel een grote stal te gaan bouwen, ’want binnenkort kan het niet meer’. Dan zou het kabinet dus een ontwikkeling stimuleren die het niet wil.

Behalve het stellen van een bovengrens zijn er andere mogelijkheden om een te vergaande schaalvergroting af te remmen. Je kunt in steunregelingen – en misschien ook in fiscale faciliteiten –plafonds inbouwen, zodat bedrijven boven een bepaalde omvang geen extra voordeel hebben.
Zoiets geldt ook voor EU-toeslagen. Als je bedrijven met 500 koeien onwenselijk vindt, is het raar om zulke bedrijven ieder jaar een dikke 150.000 euro aan toeslagen te geven. Ik betwijfel echter of Nederland op eigen houtje een maximumbedrag per bedrijf mag bepalen.

Een andere mogelijkheid is om bij nieuwbouw van stallen de voorwaarde te stellen dat de dieren naar buiten kunnen. Op die manier krijg je indirect een begrenzing van de stalomvang. Ik realiseer me dat hier veel haken en ogen aan zitten, onder meer ten aanzien van emissies en diergezondheid. Bovendien is er meer grond nodig, maar dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn, want volgens de jongste projecties van het LEI gaat de veestapel toch krimpen.

In elk geval lijkt het de moeite waard om zo’n verplichte uitloopmogelijkheid nader te onderzoeken. Ze zou immers de maatschappelijke acceptatie van de veehouderij zeker ten goede komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.