Home

Achtergrond 5 reacties

Toverwoord participatie – Discussieer mee

Natuur en landbouw blijken veel gemeen te hebben. Wat kunnen agrarische ondernemers die willen uitbreiden leren van Natuurmonumenten?

"De omvorming van landbouwgrond in nieuwe natuur gaat de afgelopen decennia gepaard met hevige emoties en een groeiende weerstand. Inhoudelijke argumenten helpen niet om deze discussies te slechten." Emoties tegenover inhoudelijke argumenten, dat lijkt wel op de discussies rond megastallen. De uitspraak is van Alje Zandt van Natuurmonumenten. Hij schreef een leuke blogpost. Overigens naar aanleiding van de opmerking: "Jullie kopen goede landbouwgrond op, graven de boel af en zetten er een prikkeldraadhek omheen." Dat natuur alleen op wegen en paden toegankelijk is, is bij akkers en weilanden niet anders….

Overeenkomsten

Zandt wijst op die overeenkomsten tussen natuur en landbouw: "De tijd dat grote veranderingen in het buitengebied zo even van bovenaf besloten en uitgevoerd kunnen worden, ligt ver achter ons. Dat geldt niet alleen ons. Andere eigenaren in het buitengebied merken dat ook. De discussies rondom windmolens en megastallen zijn daar goede voorbeelden van."

Luisteren naar wensen

Als mogelijke oplossing ziet Natuurmonumenten het betrekken van omwonenden. Participatie. Zandt noemt het zelfs het toverwoord. Ik kopieer hier letterlijk zijn woorden: "Natuurmonumenten zit midden in een vernieuwingsslag. We willen een goede beheerder zijn met oog voor de omgeving. ... Met alleen kennis van natuur en beheer komt de boswachter niet meer weg. Hij moet luisteren naar de wensen van mensen. Daarmee verwordt Natuurmonumenten niet tot de club van 'u vraagt, wij draaien'. Wij hebben een missie en zullen daar onvermoeibaar aan blijven werken.

Let wel: 'we' is niet de verzameling medewerkers. 'We' zijn al die mensen die de natuur waardevol vinden. En dan doel ik niet alleen op vogelspotters en biologen; ook op wandelaars, fietsers, sporters, et cetera. Natuurmonumenten wil hen betrekken bij de natuur en de keuzes die gemaakt worden. Nog liever willen we dat de mensen die de natuur een warm hart toedragen in beweging komen en met ons meedenken en doen. Misschien bent u daar wel een van!"

Zoek en vervang

En nu nog eens: "De varkenshouderij zit midden in een vernieuwingsslag. We willen een goed beheerder zijn met oog voor de omgeving. ... Met alleen kennis van varkens komt de boer niet meer weg. Hij moet luisteren naar de wensen van mensen. Daarmee verwordt het niet tot 'u vraagt, wij draaien'. Wij hebben een missie en zullen daar onvermoeibaar aan blijven werken.

Let wel: 'we' zijn niet de varkenshouders. 'We' zijn al die mensen die de varkenshouderij willen behouden in Nederland. En dan doel ik niet alleen op toeleveranciers en de verwerkende industrie; ook op gewone mensen die vlees of andere producten gebruiken, koks, maar ook wandelaars, fietsers, omwonenden, et cetera. De varkenshouders willen hen betrekken bij de houderij en de keuzes die gemaakt worden. Nog liever willen we dat de mensen die de varkenshouderij een warm hart toedragen in beweging komen en met ons meedenken en doen. Misschien bent u daar wel een van!"

Toverwoord ook voor landbouw?

Het klinkt helemaal van deze tijd, maar werkt het ook? Wat kunnen agrarische ondernemers die willen uitbreiden leren van Natuurmonumenten? En als natuur en landbouw dezelfde aanpak gaan volgen, wordt het dan een wedstrijd in participatie? Discussieer mee!

Wat stemde u?

Wat stemde u in de peiling, en waarom? Laat uw mening horen en discussieer mee!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Josien je wilt weten wat ik gestemd heb wel eenvoudig Participatie is tijd verspilling. Mijn beweegreden is niet dat ik het geen goed plan vind, maar de burger doet niet wat hij predikt. Ik bedoel de burger zal het direct met je eens zijn dat de extra kosten voor natuur dierenwelzijn etc. vertaald moeten worden in de prijs. Helaas daarna gaat hij naar de winkel en koopt het goedkoopste pakje. M.a.w. hij koopt varkensvlees of wat dan ook uit het buitenland waar al deze extra s niet gelden en dus ook niet betaald behoeven te worden. Wil je participatie, dan zul je ook een andere vorm van vermarkting moeten zoeken waarbij meer van de consumenten prijs bij de boer blijft hangen. Dan kan de prijs voor dit "betere" product hoplijk op niveau komen van het goedkope import substituut of anders moet de overheid beschermende maatregelen treffen. Het door jouw geschertste participatie idee is niet meer dan mijn voorstel eens om de CSA te gaan implementeren. Tot nu toe kan ik je zeggen dat er nauwelijks positieve reacties op zijn geweest. Voor mij dan ook reden om hier aan verder te werken. Het idee van participatie ben ik aan het uitwerken voor een ontwikkelings land, waar de landbouw nog op een laag pitje staat en het van belang is dat iedereen in het buiten gebied betrokken wordt bij de ontwikkeling van het gebied en de voedsel productie.Volgens de Peas Keepers organisaties is dit van crusiaal belang om in de toekomst een (stammen) oorlog als enkele jaren geleden te voorkomen. Voor ons zou het dan ook moeten om te voorkomen, dat de stedeling en de voedsel producent tegen over elkaar komen te staan, met als gevolg dat op termin de voedsel voorziening wel eens op de tocht zou kunnen komen te staan. Zie dit laatste niet als een negative gedahte alleen maar vooral als een reden om elkaar op te zoeken en samen voor een voor ieder acceptabel Nederland, Europa te gaan zonder dat we voor de voedsel voorziening afhankelijk worden van anderen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  "participatie is tijdverspilling omdat betrokkenheid nog veel groter dan dat moet zijn? Bv abbonnementenlandbouw… " Is dat niet toch een wat moeizame redenering, Han? Je moet immers toch ergens beginnen?

 • no-profile-image

  Han

  Josien de redenering is niet moeizaam. Het uitvoeren, het opstarten van samenwerking tussen de verschillende bewoners van het platteland is een moeizam proces. Ik zouniet anders willen, dan een samenwerking tussen boer en burger buurman bij de financiering van bedrijf en milieu (ruimste zin) en rechtstreekse voedsel afzet tussen beide partijen. Zo ik schreef ik ben doende om een dergelijk projct van de grond te tillen in Afrika om zo de voedselvoorziening en het lokale milieu op een hoger plan te tillen. Hebben onze grootouders ook niet op deze wijze de landbouw begin 1900 op poten gezet? In het Katholieke zuiden waren immers zowel de landbouw org. als de co-op s en de bank niet via de kerk opgezet? Dit kunnen we toch beschouwen als een packt tussen burger en boer. Ik ken Boer Makes in Drenthe die samen met de burgers doen aan landschaps onderhoud en bescherming van cultureel erfgoed. Als dit is wat je bedoelt dan is er geen tijdverspilling. Je voorbeeld van abonnementen landbouw kan inderdaad, maar zal voor DE landbouw geen oplossing bieden, want de grondstof leverende ladbouw heeft aan het CSA systeem NIETS. Dus landbouw zal eerst moeten kiezen en daarna de hierbij passende weg bepalen en gaan ontwikkelen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  in dat geval, eens. toch lijkt het soms een kwestie van een goede PR persoon inzetten in de strijd om de goodwill. Misschien herinnert iemand zich de uitzending over Boer Kok die zich verzette tegen mestregels, tegen Vogelgriep-maatregelen, tegen van alles en nog wat. Na de uitzending van Boer Kok was iedereen op zíjn hand, terwijl er ook een andere visie mogelijk is….

 • no-profile-image

  Han

  Josien je wilt anderen (pr mensen) in zetten om het doel te bereiken. Zou het niet wijs zijn het zelf als boeren in eigen omgeving op te pakken. in mijn beleving zou en open dag voor het platteland (wordt meer dan eens per jaar gehouden) hier niet een goed aangrijpings punt kunnen zijn? Als we als boeren er van overtuigd zijn dat er een vorm van samenwerking tussen boer en buitenmens / burger moet komen, moeten we dit zelf op pakken en niet wachten tot een ander (overheid, provincie of natuur organisatie) het voortouw neemt. Als we het laten gebeuren zijn we de regie kwijt en daarmee onze inbreng.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.