Home

Achtergrond

Stro uit Turkije altijd vermijden

Via stro kunnen ziekteverwekkers meeliften en dieren besmetten. De kans hierop is echter zeer klein. Stro uit Turkije vormt een extra risico omdat het land bepaalde ziektes niet onder controle heeft en niet altijd meldt.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) had het even over het hoofd gezien: Volgens de Europese veterinaire regelgeving (verordening EG 136/2004) is de invoer van stro uit Turkije verboden. Toch gaf de NVWA toestemming voor de import met een hoop gedonder achteraf. De reden dat er geen Turks stro door de Europese Unie mag worden ingevoerd, is de twijfelachtige diergezondheidsstatus van Turkije.

Bestrijdingsprogramma's
Volgens Remco Schrijver van veterinair adviesbureau Veteffect in Bilthoven heeft Turkije nog veel stappen te zetten om dierziektes goed onder controle te krijgen. Veteffect ondersteunt Turkije met het opzetten van bestrijdingsprogramma’s voor een aantal dierziektes. ”Stro uit Turkije is sowieso riskant. Maar het hangt sterk af uit welk deel van Turkije het stro afkomstig is. In het Europese gedeelte van Turkije (Thracië) is de veehouderij wat beter georganiseerd en ’schoner’ te beschouwen wat betreft dierziekten dan het Aziatische gedeelte van het land (Anatolië).

Maar behalve mond- en klauwzeer (MKZ), dat in het Europese deel al enige tijd niet meer is aangetoond, komen in heel Turkije nog veel andere besmettelijke veeziekten voor, zoals Brucellose en Tuberculose. In het Aziatische deel heerst ook nog volop MKZ. In het oosten van het land liggen de grenzen meer open (met Iran, Irak en Syrië. bijvoorbeeld) en worden veel dieren getransporteerd van oost naar west.

'Geen risico'
Volgens de Nederlandse importeur van de drie containers Turks stro is het stro afkomstig uit het Europese gedeelte van Turkije en geproduceerd op één akkerbouwbedrijf zonder vee. Volgens hem vormt het stro geen risico omdat het geïmporteerd is uit een MKZ-vrij gebied. ”Ik snap niet dat de NVWA eerst toestemming geeft en daarna terugkrabbelt omdat er mogelijke risico’s zouden bestaan”, aldus de importeur.

Maar volgens de NVWA is de MKZ-vrije status van het Europese gedeelte van Turkije geen zekerheid. Volgens een risicoanalyse van de NVWA zijn de gegevens van dierziektes in Turkije niet altijd accuraat en compleet en is er een kans dat er MKZ-virus in het stro aanwezig is. Volgens Schrijver is het risico dat stro als vector van de ziekte kan optreden zeer klein, maar wel mogelijk. In 2000 is MKZ in Japan uitgebroken dat waarschijnlijk werd veroorzaakt door tarwestro geïmporteerd uit China. ”Wil je het risico nauwkeurig inschatten, dan is het belangrijk om te weten waar en hoe het stro is geproduceerd (gemengd bedrijf of akkerbouwbedrijf) en getransporteerd. Maar stro uit Turkije blijft voorlopig gevaarlijk”, aldus Schrijver.

Overlevingskans virus
Volgens Aldo Dekker van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is er zeker een risico als men stro uit Turkije importeert. ”Het MKZ-virus is een zeer stabiel virus. Bij warm weer kan het virus indrogen op dragers zoals stro en wordt daardoor extra stabiel”, aldus Dekker. De overlevingskans van het virus in de praktijk is nooit goed getest. Proeven in het lab van het CVI toonden wel aan dat bij temperaturen van 38 graden en 80 graden Celsius het MKZ-virus niet afbrak en stabiel bleef.

Ook Dekker betwijfelt of Turkije alle infectieziektes netjes meldt. In buurland Bulgarije werd vorig jaar nog MKZ gevonden. Ook in het ’MKZ-vrije gedeelte’ van Turkije werd het virus bij wilde zwijnen aangetoond. ”Zodra het in een wilde zwijnen aanwezig is, is de kans groot dat er ook bedrijven in het Europese gedeelte van Turkije besmet zijn geweest. Deze zijn waarschijnlijk niet gemeld, dus het importverbod voor Turks stro moet daarom in stand blijven om alle risico’s uit te sluiten”, aldus Dekker.

Al deze onduidelijkheden over het virus en de gezondheidsstatus van Turkije zijn in de risicoanalyse van de NVWA meegenomen. Om alle risico’s uit te sluiten is daarom besloten om de import van het Turkse stro te blokkeren. De NVWA heeft hier echter pas toe besloten nadat het eerder schriftelijk toestemming had verleend en twee containers Turks stro hadden doorgelaten bij de douane.

Of registreer je om te kunnen reageren.