Home

Achtergrond 7 reacties

Onbewerkte dierlijke mest

De inzet van bewerkte dierlijke mest is goed voor gewas en grondwater.

Akkerbouwers gaan zich de komende jaren herbezinnen op hoe ze met dierlijke mest omgaan. Ze zullen wel moeten, nu er een plan van aanpak is voor het mestoverschot op varkens- en rundveebedrijven. Dat kan maar zo betekenen dat er minder dierlijke mest komt voor de akkerbouw dan de laatste decennia. Er wordt straks mest verwerkt voor afzet buiten de landbouw, mest wordt verplicht geëxporteerd en dierlijke mest wordt opgewerkt tot kunstmestvervanger. Vorige week werd bekend dat de EU die kunstmestvervanger naar verwachting vanaf 2014 als kunstmest erkent. Oftewel: een kleiner aanbod onbewerkte mest en bijgevolg minder geld toe.

De vraag is nu of in dit nadeel ook een voordeel is te zien, een stap voorwaarts. Feit is dat aan onbewerkte dierlijke mest nadelen kleven. Stikstof op graan kan uit dierlijke mest, maar dan kunnen de aardappelen het jaar daarop fosfaat tekort komen. Ander punt is dat toediening vanaf de tweede helft van de zomer uitspoeling van stikstof met zich meebrengt. Die uitspoeling brengt het halen van de maximum-EU-norm van 50 milligram per liter grondwater in gevaar. Scheiden van mest en dan de dikke en de dunne fractie apart en gericht inzetten heeft tegelijk een landbouwkundig en milieuvoordeel.

Het is daarom niet zo verbazend dat de LTO-vakgroep akkerbouw een deal wil sluiten met de overheid. De akkerbouwsector zal akkoord gaan met een verbod op aanwending van onbewerkte mest na 1 juli. Daartegenover zou de regering dan de stikstofnormen in het Actieprogramma Nitraatrichtlijn na 2013 niet verder moeten verlagen.

Helemaal duidelijk is niet welke deal LTO nu precies wil sluiten. Als gewas en grondwater profiteren van een ban op toediening van onbewerkte mest na juli (of zelfs een algehele ban), dan is dat voor overheid én akkerbouwer reden genoeg om meteen gezamenlijk op te trekken in de beperking van onbewerkte dierlijke mest.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Was ten tijde van opa al niet bekend dat overjarige, gecomposteerde mest beter voor het land was dan verse? Het lijkt erop dat de wetenschap niets anders doet dan het wiel opnieuw uitvinden en het alleen in nieuwe kaders plaatst. Uit Rusland ken ik verhalen van oude kolchozen waar de varkens mest 3 jaar in d elagune moest zitten alvorens op het land gebracht te worden. Zij noemden verse mest >vergif< plant en bodem.

 • no-profile-image

  boereke

  homogiene mest is de toekomst verwerken is veel te duur. In drijfmest zit een hoop waardevolle stoffen maar deze zijn zo moeilijk uit het water te halen dit is al 20 jaar niet rendabel gelukt. Bijprodukten van varkens schommelen ook in gehalte maar omdat ze een paar centen goedkoper zijn dan droge produkten worden ze toch massaal afgezet en niks verwerkt.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han,

  Onze varkensmest word inderdaad lang bewaard en voordat we op het land uitrijden ben je al een tijdje verder.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Han, hoe denk je dat het komt dat overjarige gecomposteerde mest beter is voor het land?

 • no-profile-image

  W Geverink

  Heeft het er niet mee te maken dat gecomposteerde rundvee stalmest minder onkruidzaden bevat? Ik heb voor ruim een jaar mestopslag en daarom wordt de lagune ieder jaar geleegd. Dat betekend ook ieder jaar veel hogere brengsten aan gras dan bedrijven in de buurt die afhankelijk zijn van kunstmest. Er zitten ook veel wormen in de grond. Dat is geen slecht teken denk ik dan.

 • no-profile-image

  koetje

  En het grappige is dat bv de Q koorts-bacterie al na een week composteren kapot is.Wat raar dat al die groene-kruis-ridders daar nooit mee komen.Die blijven liever in hun anti-veehouderij-theologie hangen.

 • no-profile-image

  Han

  Kritische lezer. Gecomposteerde mest bevat geen vrije ammoniak meer de meeste stikstof is gebonden door het microleven en komt door omzetting in de grond op natuurlijke wijze vrij. ER treedt bij gecomposteerde mest geen ammoniak uitstoot op en verbranding behoort tot et verleden. Greverink geeft al hij heeft nu meer bodemleven dan vroeger. Er wordt beweerd dat door de vrije stikstof en ammoniak in drijfmest er een over consumptie in de planten optreed die zich weer vertaalt in en overschot aan enzymen in de plant die schadelijk voor de gezondheid zou zijn. Hier kan bij opgemerkt worden dat meer bodemleven, meer porieën betekent en dus een betere water lucht verhouding in de bodem. Langzaam en zeker wordt het wel duidelijk de biologische boeren er qua opbrengsten niet zo slecht af komen we als drijfmest boeren altijd gedacht (gehoopt) hadden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.