Home

Achtergrond

Meer vraag dan aanbod in Zeeland

Het aanbod van met name percelen groter dan 5 hectare is beperkt. De betere landbouwgronden waar vooral akkerbouwers tuk op zijn, zijn schaars op de Zeeuwse eilanden.

Maar de vraag naar dergelijke losse percelen is er wel, dit ondanks dat de meeste akkerbouwers een slecht seizoen achter de rug hebben. Het zijn vooral akkerbouwers en fruittelers, maar toch ook veehouders, die willen uitbreiden en op zoek zijn. De vraag naar grote percelen van ten minste 5 hectare neemt toe. De schaalvergroting in de agrarische sector is merkbaar waardoor ook grote prijsverschillen ontstaan tussen de hele goede landbouwgronden en de minder renderende. ”Het verschil tussen deze gronden in prijs kan oplopen tot 20.000 euro”, zegt Jan Pollemans, makelaar bij ZLTO Vastgoed. ”Vooral akkerbouwers trekken geld uit om heel goede grond aan te kopen.”

Het aanbod van grond is echter beperkt omdat oudere grondbezitters hun percelen vasthouden. Zij laten de grond weer bewerken of verhuren het. De huidige economische situatie en het gebrek aan vertrouwen in de beurzen en banken, maken dat zij liever hun grond houden. De verwachting is bij navraag bij de Zeeuwse makelaars dat het aanbod het komend jaar dan ook niet zal toenemen en de prijzen van grond in Zeeland zullen stabiliseren. Die prijzen voor landbouwgrond in op de Zeeuwse eilanden liggen tussen de 55.000 en 75.000 euro per hectare. De prijsverschillen in Zeeland zijn echter groot. Van oudsher zijn de Noordelijke gebieden in de provincie duurder dan bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen. Al neemt de druk op de prijs in deze regio wel toe.

In België is de grondmobiliteit nihil en voelen boeren uit de grensstreek zich gedwongen uit te wijken naar de Zuidelijke Zeeuwse gebieden. Ook heeft een drietal grote projecten zoals de ontwikkeling van de Hedwigpolder, de bouw van 450 woningen in de Perkpolder en een bouwproject bij Breskens, effect op de prijs van grond. Het traditioneel goedkopere Zeeuws-Vlaanderen wordt vanwege de schaarste aan goede landbouwgronden eveneens duurder en daar wordt verkocht voor gemiddeld 60.000 euro per hectare. De regionale makelaars hebben minder bedrijven dan voorheen in hun portefeuille. Er komen slechts nog bedrijven te koop van stoppers. Voorheen hadden zij veel werk aan met name Brabantse varkensboeren die waren uitgekocht en een nieuw bedrijf wilden starten in Zeeland. Maar deze stroom is zo goed als opgedroogd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.