Home

Achtergrond

Kerstdip rundvleesmarkt laat op zich wachten

De markt voor slachtkoeien is bijzonder stabiel. Zelfs op de laatste maandag voor de Kerst lijkt nog niets te merken van een Kerstdip, zoals in andere jaren toch bijna altijd valt op te merken.

Op de veemarkt in Bunnik werden koeien bij een grotere aanvoer dan vorige week op hetzelfde niveau afgerekend als een week eerder. Al het aangevoerde vee ging goed weg.

Dit tekent de situatie op de slachtkoeienmarkt als geheel. De afvoer van melkkoeien is en blijft beperkt. Melkveehouders hoeven geen dieren af te stoten uit vrees voor een quotumoverschrijding. Vooral daardoor kan het aangeboden vee prima worden weggezet.

Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.